Angle down Atgal

Ne­mo­ka­mi gru­pi­niai ki­ne­zi­te­ra­pi­jos už­siė­mi­mai ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims

Kvie­čia­me Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jus, tu­rin­čius ne­ga­lią, da­ly­vau­ti ne­mo­ka­muo­se gru­pi­niuo­se ki­ne­zi­te­ra­pi­jos už­siė­mi­muo­se.

Už­siė­mi­mai vyks Šiau­lių uni­ver­si­te­to Svei­ka­ti­ni­mo, hi­po­te­ra­pi­jos ir spor­to cent­re (Va­sa­rio 16-osios g. 30 (I a.) 2019 m. spalio–2020 m. sau­sio mėn.

Bū­ti­na išanks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. (8 41) 595 733 ar­ba el. pa­štu shsc@su.lt.

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite