REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2019 m. Gegužės 28 d. 11:47

Šilainiuose kyla šv. Jono Pauliaus II bažnyčia: aukotojai bus įamžinti širdžių sienoje

Kaunas

Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos nuotr.

Kas vyksta KauneŠaltinis: Etaplius.lt


85728

Būsimos šv. Jono Pauliaus II (popiežiaus) bažnyčios sklype, jau burzgia sunkvežimiai, gabenantys statybines medžiagas. Tartum pirmosios kregždės pavasarį, jie skelbia I-ajį statybų etapą, kurio metu bus pastatytas kryžius – monumentas, skirtas kovotojams už Lietuvos laisvę atminti. Iškilsianti bažnyčia – dar vienas įrodymas, kad žvelgdami viena kryptimi galime nuveikti didžių darbų. Šventovė statoma tik iš aukotojų lėšų.

Aukščiausias kryžius Lietuvoje

Kaune Šilainių mikrorajone Baltų prospekte 44B suformuotame sklype į dangų stiebiasi aukščiausias Lietuvoje kryžius. Kryžiaus aukštis – simbolinė nuoroda į Kristaus gyvenimo metus. Trisdešimt trijų metrų aukščio kryžius, integrali būsimos bažnyčios dalis, simbolizuos nepaprastą žmonių drąsą, pasiaukojimą, begalinį tikėjimą ir viltį.

Kryžius – monumentas „Pašaukti laisvei“ skirtas pagerbiant ir įprasminant ypatingą mūsų brolių ir seserų indėlį ginant Lietuvos valstybę, kovas ir žuvusiųjų atminimą.

Pranešime spaudai rašoma, kad būsimos Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčios projektą parengė MB „Kančo studija“ šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Toliau darbus tęsia jo dukra Gustė Kančaitė. Statybų darbus atlieka įmonė benrovė „Kaminta”.

Unikali monumento forma

Monumentas – kryžius „Pašaukti laisvei“ nėra atskiras statinys ar paminklas įprastine šio žodžio prasme. Jis – architektūrinė bažnyčios dalis, turinti religinę ir kultūrinę prasmę. Neabejojama, kad dėl savo unikalumo, istorinės atminties ir svarbių Lietuvos valstybingumui įvykių įamžinimo Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčia taps ne tik Dievo ir parapijos namais, bet patraukliu Lietuvos ir užsienio turistų lankomu objektu.

„Pasirinkta monumento forma – kryžius, kuris ateityje taps priekine šventovės dalimi, bus iškalbingas ženklas visų kartų atstovams ir turės didelę išliekamąją kultūrinę ir istorinę vertę”, – sakė projektų vadovė Diana Karvelienė.

Rėmėjus įamžins širdžių sienoje

Didžioji dalis bažnyčių Lietuvoje, o ir pasaulyje iškilo mecenatų dėka. Šventovių sienos iki šių dienų saugo jų vardus ir atminimą. Remti šventovių statybą – prasminga, Lietuvoje dar laukianti prisikėlimo, tradicija.

Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčioje bus įamžinti ne tik mecenatai, bet ir kuklesnėmis (100 Eur ir daugiau) aukomis statybas parėmusių žmonių vardai ir intencijos.

Naujojoje bažnyčioje suplanuota širdžių siena, kuri bylos, kad esame ne vieni su savo viltimi, padėka, džiaugsmu ar sielvartu. „Bažnyčia taps gyva – joje plaks visų mūsų aukotojų širdys. Medinėse plokštėse bus išraižomos vardinės ar proginės širdys. Tai lyg atversta knyga, kurią kiekvienas gali pildyti sava istorija”, – sakė kun. A. Alminas.

Už simbolinę 100 eur auką sienoje bus galima įamžinti save, savo artimuosius, krištą, santuoką, jungtuvių metines ar klasės susitikimą, jubiliejų ar kitus reikšmingus gyvenimo įvykius.

Parapijos tikintieji, renkantys aukas, dažnai sulaukia nusistebėjimų: „Paaukojęs vos 100 eur būsiu įamžintas būsimos bažnyčios sienoje? Čia ne šposas? Tikrai tai realu? Mane, paprastą žmogelį įamžins?”. Beje, būsimos širdžių sienos fragmento pavyzdį jau galima išvysti ir koplyčios sienose.

Remia ir Lietuvos garsenybės

Kad Šilainiams reikia įkvėpti kultūrinės gyvasties sutinka ir Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, kuris palaiko tiek kryžiaus – monumento, kovojusiems už tautos laisvę atminti, statybą, tiek idėją atgaivinti Šilainių mikrorajoną, rengiant kultūros, istorinės atminties renginius.

Baltų pr. 44B suformuotam sklypui suteiktas aikštės titulas, aikštė pavadina šv. Jono Pauliaus vardu. Joje stovės ir naujoji jau pradėta statyti bažnyčia.

Prie maldos namų statybos prisideda ne tik parapijiečiai, geros valios žmonės bei verslo atstovai. Statybų idėją taip pat palaiko Lietuvos pramogų pasaulio žvaigždės ir kitos garsenybės: Arvydas Sabonis, Sandra Daukšaitė – Patrulėnė, Linas Adomaitis.

Dainininkas L. Adomaitis su šeima šv. Joną Paulių II pasirinko globėju, kuomet laukėsi vaikelio. Dabar jo vardą Adomaičiai mini savo maldose. „Labai džiaugiamės, kad Šv. Jono Paulius parapija auga Kaune, visai netoli mūsų namų. Šv. Jonas Paulius yra vienas ryškiausių žmogiškumo pavyzdžių ne tik krikščioniškame bet ir sekuliariajame pasaulyje. Jo pagarba Dievui ir žmogui yra išskirtinė. Jis įkvepia geriems darbams ir tikros meilės sklaidai”, – sakė Linas Adomaitis.

Vertingas kiekvienas euras

Lietuvoje aukojimo tradicija dar tik formuojasi. Apklausų duomenimis Lietuvoje aukoja apie 60 procentų gyventojų. Prieš metus Valdovų rūmuose buvo apdovanotas pirmasis nacionalinis mecenatas Arvydas Paukštys, kuris iš pelenų prikėlė liepsnose pražuvusią Balbieriškio bažnyčią. „Jis buvo Dievo siųstas angelas į Balbieriškį“, – sakė bažnyčios klebonas Remigijus Veprauskas.

Paklaustas apie savo motyvus paaukoti milijoną eurų maldos namams, A. Paukšys teatsakė: „Kiekvienas esame gavę skirtingų Dievo dovanų, kuriomis privalome dalintis. Tačiau aš geriau kalbėsiu darbais, ne žodžiais”. Ir jis kalba. Šiuo metu jis padeda statyti Alvito šv. Onos bažnyčią.

Aukoti galima ir trumpuoju numeriu

Šv. Jono Pauliaus II parapija taip pat laukia savo angelų – geradarių, norinčių ir galinčių net ir simboline auka prisidėti prie šventovės statybų.

„Statybų̨ sėkmė priklausys nuo Dievo malonės ir aukotojų dosnumo“, – prieš du metus bažnyčios kapsulės įkasimo iškilmėse sakė parapijos klebonas.

Vertėtų prisiminti Motinos Teresės įžvalgą, kad nebūtina daryti didelius dalykus. Pakanka daryti mažus darbus su didele meile. Tad kiekvienas, kad ir kuklus paaukotas euras, yra ne mažiau vertingas. Už mecenatus, rėmėjus ir aukotojus kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį yra aukojamos šv. Mišios parapijos koplyčioje.

Birželio 2 d. 12 val. kauniečiai ir miesto svečiai laukiami kryžiaus – monumento „Pašaukti laisvei” palaiminimo iškilmėse. Bus aukojamos šv. Mišios, po jų – vaišės ir šventinis koncertas.

Daugiau naujienų apie Kauną skaitykite čia.

Kas vyksta KauneREDAKCIJA REKOMENDUOJA