PRAMOGOS
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2018 m. Lapkričio 26 d. 14:42

Šiaulių rajono 2018 metų Garbės piliečio rinkimams pateiktos kandidatūros

Šiauliai

Šiaulių rajono savivaldybės nuotr.

Reporteris LinaŠaltinis: Etaplius.lt


61888

Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras teikia Šiaulių rajono Garbės piliečio vardui suteikti Ramūną Karbauskį, LR Seimo narį, mecenatą, Šiaulių rajono jaunimo centro steigėją, už pastangas ir indėlį suteikiant prasmingo laisvalaikio leidimo ir ugdymosi neformalioje aplinkoje galimybes Šiaulių rajono jaunimui pastaruosius 20 metų.

Ramūnas Karbauskis gimė 1969 m. gruodžio 5 d. Naisiuose, Šiaulių r. Išsilavinimas – aukštasis. 1994 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1997 m. Ramūnas Karbauskis sutelkęs vietos jaunimą ir išsiaiškinęs jų poreikius, įsteigė Šiaulių rajono jaunimo centrą. Suteikė organizacijai patalpas, materialinę bazę, aprūpino žmogiškaisiais ištekliais, kurie padėjo sėkmingai vykdyti ir plėtoti organizacijos veiklą. Nuo 1997 metų kasmet jaunimui organizuojamos stovyklos Dengtiltyje, kurios įtraukia apie 300 jaunių žmonių iš Šiaulių rajono. Ramūnas Karbauskis 10 proc. indėliu prisidėjo prie Jaunimo centro patalpų ir paslaugų modernizavimo projekto, kuris įgyvendintas 2016 m., užtikrino centro veiklos tęstinumą ir pakankamą žmogiškų išteklių išlaikymą, kad centras galėtų kokybiškai dirbti.

Ramūnas Karbauskis gerai žinomas Šiaulių rajone savo parama ir pagalba socialiai pažeidžiamiems žmonėms, įvairiems kultūros renginiams bei kitiems Šiaulių rajono visuomenės poreikiams. Jau daug metų inicijuoja ir remia įvairius kultūrinius renginius, tokius kaip Naisių vasaros festivalis, Rasos šventė, Užgavėnės, Šv. Kalėdų renginiai ir eilę kitų. Ramūnas Karbauskis išgarsino Šiaulių rajono Naisių gyvenvietę visoje šalyje ženkliai prisidėdamas lėšomis jos infrastruktūros sutvarkymui, lankytinų objektų įkūrimui ir nemokamam ekskursijų į gyvenvietę atvežimui.

Šiuo metu Ramūnas Karbauskis 2016–2020 m. kadencijos LR Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininkas.

Antroji teikta kandidatūra Šiaulių rajono 2018 m. Garbės piliečio rinkimams neatitiko Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų sąlygų ir tvarkos. Buvo paprašyta patikslinti.