PRAMOGOS
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2020 m. Gruodžio 15 d. 08:14

Savivaldybei – mokslininkų raginimas neapleisti Šeimyniškėlių piliakalnio

Utena

Anykščių AnykštaŠaltinis: Etaplius.lt


158276

Į Anykščių rajono savivaldybę su prašymu spręsti Šeimyniškėlių piliakalnio priežiūros problemas kreipėsi Lietuvos istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr.Gintautas Zabiela ir Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas dr.Tomas Baranauskas.

Mokslininkai teigia, kad jiems susidarė įspūdis, jog savivaldybei, nepavykus pastatyti medinės pilies, ši vieta neberūpi. Šeimyniškėlių piliakalnio nepriežiūra Anykščių kraštui daro gėdą.

Gavusi mokslininkų raštą, Anykščių rajono savivaldybė šią savaitę sušaukė pasitarimą, o „Anykšta" apsilankė ant piliakalnio ir ten rado sulūžusius laiptus ir šiukšlyną.

 Daro gėdą ir nuvilia turistus

Anykščių rajono savivaldybės vadovams adresuotą laišką dr. T.Baranauskas ir dr. G.Zabiela įteikė lapkričio pradžioje, nors prašymą pasirūpinti apleistu Šeimyniškėlių piliakalniu ir jį prižiūrėti buvo surašę dar liepos mėnesio pabaigoje.

„1990-2006 m. mes tyrinėjome Šeimyniškėlių piliakalnį prie Anykščių. Buvo ištirtas 3846 kv. m plotas, Šeimyniškėlių piliakalnis tapo geriausiai ištirtu Lietuvos piliakalniu, nustatyta jo chronologija (XIII-XIV a.), patvirtinta galimybė jį sieti su Mindaugo pilimi Voruta. Jau iki tyrimų piliakalnis traukė visuomenės dėmesį, apie tai liudija ir 1988 m. spalio 16 d. Sąjūdžio organizuota piliakalnio tvarkymo talka, tapusi viena ryškiausių Sąjūdžio akcijų Anykščiuose. Visuomenės dėmesys piliakalniui didėjo mums vykdant tyrimus: čia vykdavo įvairūs renginiai, Valstybės dienos minėjimai, du kartus lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

1997 m. tuometinio Anykščių rajono mero Sauliaus Nefo iniciatyva buvo iškelta medinės pilies statymo ant Šeimyniškėlių piliakalnio idėja, sulaukusi palaikymo, išreikšto 1999 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijoje pasirašytoje deklaracijoje ir 2004 m. liepos 23 d. Anykščių rajono tarybos bei Pasaulio anykštėnų bendrijos tarybos deklaracijoje (pastarąją pasirašė ir Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus). 2006 m. buvo parengtas medinės pilies projektas, kurio realizacija vėl buvo svarstoma prieš kelerius metus. Piliakalnio papilyje 2004 m. pastatytas medinis pilies bokštas, vėliau papildytas dar vienu bokštu ir gynybine siena su galerija. Nors pagrindinės pilies statybos projektas liko nerealizuotas, Šeimyniškėlių piliakalnis bei Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus administruojamas papilio medinės pilies kompleksas tapo ir iki šiol išlieka istorinės edukacijos centru ir turistų traukos vieta.

Tačiau mes su nerimu stebime suprastėjusią piliakalnio priežiūros būklę. Mums vykdant piliakalnio tyrimo darbus, daug pastangų reikėjo įdėti įveikiant piliakalnio šlaituose ir artimiausioje aplinkoje vis ataugančius krūmus, alksnius. Piliakalnį tuo metu prižiūrėdavo etatinė darbuotoja, nupjaudavusi ant piliakalnio aikštelės, jo šlaitų ir prieigose augančią žolę. Buvo įrengti laiptai tarp piliakalnio ir abiejų jo papilių, leidžiantys lankytojams apeiti ir apžiūrėti visą piliakalnio kompleksą, kuris yra vienas didžiausių ir įspūdingiausių Lietuvoje.

Šiuo metu žolė minėtose vietose nebėra pjaunama, išskyrus pačią aikštelę, kuri šiemet buvo nupjauta tik Valstybės dienos koncerto proga. Bet net ir šiuo atveju piliakalnio šlaituose ir aplinkoje liko augti vešli aukšta žolė, kuri neleidžia lankytojams apeiti piliakalnį, jį apžiūrėti, pasivaikščioti senuoju į pilį vedusiu taku.

Laiptai, kuriais buvo galima iš piliakalnio patekti į šiaurės vakarinį papilį, sulūžo ir yra uždaryti, lankytojai nebegali apžiūrėti viso komplekso. Nešienaujama ir neprižiūrima piliakalnio aplinka kelia grėsmę, kad piliakalnis, jo šiaurės vakarinis papilys ir jų apžvalgos zona vėl apaugs menkaverčiais medžiais ir krūmais ir visos ilgametės jų atidengimo bei parodymo visuomenei pastangos nueis niekais.

Susidaro įspūdis, kad šis objektas, nesirealizavus pilies statybos projektui, yra tiesiog paliktas likimo valiai. Tačiau tai yra žinomas Lietuvoje istorijos ir archeologijos paminklas, iki šiol traukiantis turistus. Jo nepriežiūra daro gėdą Anykščių kraštui, menkina jo, kaip kurortinės vietovės, įvaizdį ir nuvilia su Lietuvos istorija norinčius susipažinti turistus.

Prašome jus atkreipti dėmesį į Šeimyniškėlių komplekso būklę ir skirti dėmesio bei lėšų jo pastoviam tvarkymui ir priežiūrai.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad, išsprendus mūsų paminėtas aštriausias Šeimyniškėlių archeologinio komplekso tvarkymo problemas, reikėtų pasirūpinti ir pietrytinio papilio bei ten įrengtos medinės pilies tvarkymo problemomis. Nėra normalu, kad ant jo vis dar tebėra privačių kolektyvinių sodų sklypų, kurių vieno savininkas pastaruoju metu net pakeitė papilio reljefą supiltinių žemių sluoksniu. Tokių atvejų, neišpirkus šių sklypų, neišvengsime ir ateityje. Net muziejinėje papilio dalyje, kur įrengta medinė pilis, tebėra neišpirktas sklypas, kuris ateityje gali sukelti problemų muziejaus veiklai, o šiuo metu beprasmiškai naudojamos lėšos jo nuomai, užuot skyrus jas muziejinės veiklos plėtrai", - rašoma dviejų mokslo daktarų  - T.Baranausko ir G.Zabielos - rašte savivaldybei.

Po gauto rašto – pasitarimas savivaldybėje

Šią savaitę Anykščių rajono savivaldybėje sušauktame pasitarime dėl Šeimyniškėlių piliakalnio priežiūros bei sutvarkymo perspektyvų dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės vadovai, savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė, Anykščių Antano Baranausko ir AntanoVienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas bei Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius Kęstutis Šerepka.

Piliakalnio priežiūrai prašys valstybės pinigų

Po susitikimo „Anykštos" pakalbintas Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, paklaustas, kokias jis matantis Šeimyniškėlių piliakalnio priežiūros ir sutvarkymo perspektyvas, kalbėjo: „Saugomų teritorijų tarnyba Anykščių rajone yra daug investavusi į visokią infrastruktūrą: pristatę prieplaukų, pavėsinių, ekologinių takų. Šios infrastruktūros priežiūrai ji neskiria nė cento. Ateina į savivaldybę Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius K.Šerepka ir sako: „Duokite mums pinigų ir mes tada piliakalnį tvarkysime, šienausime, padarysime laiptus". Tokių pinigų savivaldybei skirti iš tikrųjų nėra taip paprasta. Mes galvojame per Lietuvos savivaldybių asociaciją kreiptis į Aplinkos ministeriją, kad Saugomų teritorijų tarnybai, Anykščių regioninio parko direkcijai būtų skiriami pinigai tos infrastruktūros priežiūrai. Antras dalykas - Anykščių regionis parkas buvo paruošęs tokį projektą  kartu su Latvija, kur maždaug už 200 tūkst. Eur būtų sutvarkytas Šeimyniškėlių piliakalnis. Kadangi tas projektas „nepraėjo", dabar vyksta derybos su Saugomų teritorijų tarnyba. Jei atsiras sutaupytų lėšų iš kitų projektų, tai tada už jas galėtų būti įgyvendinamas projektas, kuris iš esmės jau yra paruoštas."

Pasiteiravus, jei visgi iš valstybės nepavyktų gauti prašomų pinigų, kaip tada toliau elgtųsi Anykščių rajono savivaldybė, meras S.Obelevičius sakė, kad būtų ieškoma išeičių.

„Mes anksčiau nedidelę sumą Šeimyniškėlių piliakalnio šienavimui skirdavome. Tai tą ir svarstytume", - kalbėjo savivaldybės vadovas.

Tiesa, mero S.Obelevičiaus  įsitikinimu, Šeimyniškėlių piliakalnio sutvarkymui reikalingos kur kas didesnės investicijos nei jas galėtų skirti savivaldybė.

„Laiptai visiškai supuvę. Čia reikia rimtesnių pinigų. Vien pašienauti jau nebeužtenka", - tikino jis.

Sutvarkys įvažiavimo kelią ir aikštelę

Po to, kai buvo nuspręsta ant Šeimyniškėlių piliakalnio nebestatyti medinės pilies, anot mero S.Obelevičiaus,  piliakalnį vis vien reikia prižiūrėti.

„Jis yra valstybės saugomas objektas. Juo labiau, kad yra priepilis, kuris traukia nemažai lankytojų, tai ta vieta turi būti sutvarkyta. Ir, aišku, kitas klausimas - dėl keliuko ir aikštelės šalia papilio. Jie yra neasfaltuoti, tokie gan liūdnos būklės. Va ten  tai mes ieškosime pinigų sutvarkyti. Nežinau, ar tam rasime pinigų 2021 metų rajono biudžete, bet tai sutvarkysime",- žadėjo meras S.Obelevičius.

Anykščių rajono meras prisipažino dar nežinantis, kas bus daroma su pagalbiniu keliu, kuris link Šeimyniškėlių piliakalnio buvo nutiestas medinės pilies statyboms.

„Mes dar svarstome, ar jį palikti, ar panaikinti", - sakė S.Obelevičius.

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis stebėjosi, kad dr. T.Baranauskas ir dr.G.Zabiela Anykščių rajone „nori matyti Kernavės lygio piliakalnius".

„Kiek galėsime, tiek piliakalnis bus aptvarkytas ir apšienautas. Bet ne tiek, kiek mokslininkai nori - kad jis būtų šienaujamas tris kartus per metus", - sakė D.Žiogelis.

Ar šienavo 13 – 14 amžiuje – nėra žinių

Pasitarime dėl Šeimyniškėlių piliakalnio sutvarkymo ir priežiūros dalyvavęs Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktorius A.Verbickas sakė, kad muziejus šalia piliakalnio turi „savo zonelę", ir dėstė, kas aktualu muziejininkams.

„Mums aktualus papilio teritorijoje, kuri susijusi su lankytojų priėmimu, sanitarinis reikalas. Svarstome, kaip pagerinti tuos dalykus", - sakė A.Verbickas.

Reaguodamas į Anykščių rajono savivaldybei adresuotą dr. G.Zabielos ir dr. T.Baranausko raštą, kuriame susirūpinta Šeimyniškėlių piliakalnio priežiūra, muziejaus direktorius A.Verbickas dėstė: „Kolegos mokslininkai, dr. G.Zabiela daugiau keliauja po Lietuvą, lanko piliakalnius, daro tyrimus, jie gali matyti ir lyginti, todėl natūralu, kad reaguoja. Šiemet piliakalnio aikštelė buvo nupjauta tik prieš liepos 6-ąją. Tikiuosi, kad kitais metais bendrom jėgom tos erdvės vėl daugiau bus šienaujamos, kad žmonės galėtų daugiau vaikščioti po piliakalnio teritoriją. Suprasdami, kad nebus dabar ant piliakalnio kažkokių statybų, mokslininkai norėjo atkreipti dėmesį ir savo mintis pasiūlyti, kaip dabarties sąlygomis tą objektą tvarkyti".

Muziejaus  direktorius A. Verbickas taip pat kalbėjo, kad šalia papilio esantis kelias ir automobilių stovėjimo aikštelė „yra problematiška".

„Kai sausa, labai dulka. Tą aikštelę mėgsta jaunimas, daro viražus ir  dangą drasko. O kai palyja, vanduo stovi. Šitas dalykas irgi svarbus", - kalbėjo A.Verbickas.

Beje, grįždamas prie Šeimyniškėlių piliakalnio šienavimo, muziejaus direktorius A.Verbcikas suabejojo, kaip tais laikais, kai ant  piliakalnio  stovėjo menama pilis, buvo tvarkoma jos aplinka.

„Mes nežinome, ar jie ten šienaudavo, ar nešienaudavo. Mes tik žinome vieną dalyką, kad tokią pilį įrengti yra kelių šimtų žmonių darbas", - sakė A.Verbickas.

Piliakalnį reikia „nuskusti"

„Anykšta" teiravosi Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos Daivos Gasiūnienės, kaip Šeimyniškėlių piliakalnis turėtų šiandien atrodyti, vertinant architektų požiūriu.

„Šiuolaikiniame pasaulyje yra aibė būdų, kuriais vadovaujantis galima išsaugoti pilį, nesužalojant piliakalnio. Pilis galėtų būti ir  sukurta šviesomis ar lazeriais. Įvairiausi modeliai galimi, kad žmonės galėtų įsivaizduoti, kas buvo ant Šeimyniškėlių piliakalnio. Tik ne sakau tai, galimai tokiai, kokia buvo, rąstinės pilies statybai. Galima skelbti tarptautinius idėjų konkursus, čia daug darbo, piliakalnis - rimtas objektas, bet tai daryti verta. O šiandien didžiausia problema - Šeimyniškėlių piliakalnį nušienauti", - konstatavo D.Gasiūnienė.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja D.Gasiūnienė pabrėžė, kad Šeimyniškėlių piliakalnis tiesiog turėtų būti „nuskustas".

„Tada jis atrodytų vizualiai gražiai ir tvarkingai. Dabar  problemėle pasidarė  jo eilinė priežiūra", - kalbėjo ji.

Laikinąjį kelią siūlo panaikinti

Pasiteiravus nuomonės apie dr. T.Baranausko ir dr. G.Zabielos Anykščių rajono savivaldybei adresuotame rašte keliamus klausimus dėl sklypų, kurie ribojasi su Šeimyniškėlių piliakalniu, nuosavybės reikalų,, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja D.Gasiūnienė sakė, kad dabar tam spręsti – netinkamas laikas.

„Jei tai būtų daroma prieš visas pandemijas, tai galbūt, toliaregiškai žiūrint, galima ir pradėti tas procedūras. Bet čia viskas ne taip paprasta. Dokumentų tvarkymas truktų mažiausiai trejus metus. Žvelgiant į dabartinę ekonominę situaciją, nuo tokių dalykų aš asmeniškai susilaikyčiau", - sakė D.Gasiūnienė.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja D.Gasiūnienė taip pat sakė, kad, jos manymu, reikėtų panaikinti laikinąjį kelią, kuris buvo nutiestas, paskelbus medinės pilies statybų pradžią. Priminsime, kad vien šio kelio nutiesimas kainavo beveik 15 tūkst. Eur.

„Mano požiūris nuo kitų žmonių skiriasi, aš tą vizualinę reikšmę sureikšminu. Man tai yra labai svarbu. Į sąmonės užkaborius ir paprastam žmogui ateina nuojauta, kad kažkas akį gadina. Kelias turėtų būti panaikintas, bet, pasirodo, kad, kai rengiamos ant piliakalnio šventės, šiuo keliu yra labai patogu privažiuoti. Gal reikėtų tą kelią padaryti iš korėtų trinkelių, per kurias auga žolė ir tu nematai, kad čia kelias", - svarstė D.Gasiūnienė.

Pašnekovė taip pat sutiko su keliama mintimi dėl papilio kelio ir automobilių aikštelės sutvarkymo.

„Asfalto ten nematyčiau, bet kažkoks grindinys ten turi būti", - sakė D.Gasiūnienė.

Už piliakalnių tvarkymą gavo nominaciją

Teiravomės nuomonės apie Šeimyniškėlių piliakalnio sutvarkymą bei priežiūrą Anykščių rajono tarybos nario Kęstučio Tubio. Jis sakė, kad apie savivaldybėje vykusį pasitarimą dėl Šeimyniškėlių piliakalnio priežiūros ir sutvarkymo nieko negirdėjęs.

„Kai važiuoju pro Šeimyniškėlių piliakalnį, tai į jį pasižiūriu, o rūpintis juo turi savivaldybė ir Anykščių regioninio parko direkcija. Tarp kitko, ten yra miesto teritorija, ten turi būti prižiūrėta", - sakė K.Tubis.

Eksmeras prisiminė, kad jo vadovavimo laikais Šeimyniškėlių piliakalnis buvo šienaujamas ir prižiūrimas.

„Mes skirdavome lėšas Anykščių regioninio parko direkcijai, o jie piliakalnį prižiūrėdavo. Kai kam pinigų savivaldybė nepritrūksta, o kai kam pritrūksta", - dėstė K.Tubis.

Anykščių rajono tarybos nariui K.Tubiui užsiminus apie laikinąjį kelią, kuris link Šeimyniškėlių piliakalnio buvo nutiestas jo sumanytos medinės pilies statyboms, pašnekovas sakė, kad dėl šio kelio likimo turi spręsti savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius ir kultūros paveldo specialistai.

Nušalintasis Anykščių rajono meras K.Tubis prisiminė, kad jam dirbant meru Anykščių rajone buvo sutvarkyta labai daug piliakalnių, o savivaldybė už tai netgi gavo nominaciją.

„Buvo konferencija Šilalės rajone ir mes gavome nominaciją už piliakalnių priežiūrą. Jie sužymėti, apskaityti", - nuopelnus sau prisiėmė K.Tubis.

Žolę nupjauti pakanka vieną kartą

„Anykštos" žiniomis, pasitarime dėl Šeimyniškėlių piliakalnio priežiūros ir sutvarkymo visų akys krypo į Anykščių regioninio parko direkcijos direktorių K.Šerepką. Iki šiol Šeimyniškėlių piliakalnį  prižiūrėdavo ši įstaiga. Tai kas gi nutiko, kad vieną dieną viskas lyg ir apsivertė aukštyn kojomis?

Anykščių  regioninio parko direkcijos direktorius K.Šerepka „Anykštai" pasakojo, kad Šeimyniškėlių piliakalnį direkcija prižiūri jau daugiau nei 20 metų.

„Ir šiemet visa piliakalnio teritorija nušienauta. Šiemet  pagal Užimtumo programą gavome du žmones. Ten yra beveik 6 ha plotas. Kadangi ten šlaitai, griovos, akmenys, technikos panaudojimas yra labai minimalus, daugiausia žolė pjaunama trimeriais. Žolė pjaunama vieną kartą ir to visiškai pakanka, nes pjovimo uždavinys yra neleisti augti krūmams. Norint šienauti dažniau, reikia turėti didesnes pajėgas ir daugiau lėšų", - sakė K.Šerepka.

Nepavyksta išsiaiškinti laiptų šeimininko

Pasiteiravus, kas turėtų remontuoti į Šeimyniškėlių piliakalnį vedančius sulūžusius laiptus, K.Šerepka sakė, kad šie objektai direkcijai nepriklauso.

„Laiptai buvo įrengti, kai maždaug  2005-2009  metais buvo vykdomas piliakalnio tvarkymo projektas už Kultūros departamento lėšas. Kam priklauso laiptai, išsiaiškinti nepavyko. Mums priklauso tik tiltas ir stendas, o laiptai - ne mūsų objektas. Niekas neprisiima nuosavybėn laiptų", - kalbėjo K.Šerepka.

Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius K.Šerepka sakė, kad Šeimyniškėlių piliakalnio tikrasis šeimininkas yra Anykščių rajono savivaldybė.

„Savivaldybė tai visai piliakalnio teritorijai yra paėmusi panaudą",- sakė K.Šerepka.

Pasiteiravus, kodėl tuomet daugiausia kritikos strėlių dėl Šeimyniškėlių piliakalnio krito į Anykščių regioninio parko direkcijos pusę, K.Šerepka svarstė: „Visada ieškoma kažkokių iešmininkų. Mes piliakalnį tvarkėme dėl to, kad mums savivaldybė pagal Užimtumo programą davė tuos du žmones. Jei mes tų darbuotojų pagal programą negautume, tai mes šienauti Šeimyniškėlių piliakalnio neturėtume galimybių".

Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius K.Šerepka, sulaukęs klausimo, kodėl tuomet direkcija rūpinasi Šeimyniškėlių piliakalniu, jei, kaip sakė, šis objektas yra Anykščių rajono savivaldybės nuosavybė, aiškino, kad su Anykščių rajono savivaldybe yra toks susitarimas: Jie mums pinigus duoda, tai mes ir darome".

Tikisi gauti 200 tūkst. Eur

Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius K.Šerepka taip pat priminė, kad direkcija yra parengusi paminklotvarkinį projektą Šeimyniškėlių piliakalnio pritaikymui lankytojams.

„Savo lėšomis už 4-5 tūkst. Eur parengėme projektą, tikėjomės gauti finansavimą, tačiau nepavyko. Rankų nenuleidžiame, esame projektą pateikę Saugomų teritorijų tarnybai. Buvo pažadėta, kad jei bus lėšų sutaupyta, mums šį projektą finansuos", - sakė K.Šerepka.

Beje, Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius K.Šerepka tikino, kad dr. T.Baranausko ir dr. G.Zabielos Anykščių rajono savivaldybei adresuoto rašto dėl Šeimyniškėlių piliakalnio sutvarkymo akyse nematęs, bet įtarė, kodėl jis atsirado.

„Aš skambinau dr.G.Zabielai ir sakiau: „Gal jūs šiemet nebuvote ant Šeimyniškėlio piliakalnio". Dėl šienavimo jokių problemų nėra, o kitiems dalykams neturime lėšų. Bet mes viską sutvarkysime, kai projektui gausime finansavimą", - žadėjo K.Šerepka.

Pagal parengtą projektą Anykščių regioninio parko direkcija Šeimyniškėlių piliakalnio pritaikymui lankytojams tikisi gauti 200 tūkst. Eur finansavimą.

Robertas ALEKSIEJŪNAS