REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2019 m. Kovo 25 d. 18:46

R. Karbauskis: tėvai turėtų būti informuojami, kaip renkami su šeima ar vaiku susiję duomenys

Lietuva

Budintis BudėtojasŠaltinis: Etaplius.lt


77268

Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis įstatyme siūlo numatyti, kad vaiko tėvai turėtų būti informuojami, kai atvejo vadybininkas renka su šeima ar vaiku susijusius duomenis.

„Kaip ir tais atvejais, kai vaiko teisių apsaugos institucijos renka su šeima ar vaiku susijusius duomenis, taip ir tada, kai tai daro atvejo vadybininkas, tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą turėtų būti apie tai informuojami, nebent yra svarios priežastys, dėl kurių toks informavimas negalimas“, - sako R. Karbauskis.

Tokį pasiūlymą naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui įregistravęs politikas siūlo įteisinti, kad „atvejo vadybininkas turi teisę neatlygintinai gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ar kitų juridinių asmenų apie vaikui ar šeimai jų teikiamas socialines paslaugas arba švietimą. Kai atvejo vadybininkas renka bet kokius su vaiku ar jo šeima susijusius duomenis, vaiko tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą informuojami apie asmens duomenų rinkimą, išskyrus tuos atvejus, kai toks informacijos pateikimas prieštarauja vaiko interesams arba nėra įmanomas dėl kitų objektyvių priežasčių“.

R. Karbauskis taip pat siūlo įstatyme numatyti, kad, „kai yra tarnybinis būtinumas, atvejo vadybininkas turi teisę neatlygintinai gauti išvadas iš sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra priregistruotas vaikas, dėl vaikui suteiktų ir reikalingų suteikti sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) išvadas dėl vaiko atstovų pagal įstatymą sveikatos būklės iš sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje jie yra priregistruoti, asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams nurodant, ar jų sveikatos būklė leidžia pasirūpinti vaiku“.

Kadangi Socialinių reikalų ir darbo komitetas apsisprendė dėl „reikšmingos žalos vaiko sveikatai“ sąvokos įvedimo, pritarė jos apibrėžimo formuluotei, R. Karbauskis siūlo tikslinti įstatymo nuostatas taip, kad nepersidengtų du komitete svarstyti savarankiški vertinimo kriterijai: „realus pavojus vaiko sveikatai“ (t. y. bet koks realus pavojus nepriklausomai nuo jo lygmens, galimai - ir keliantis reikšmingą žalą sveikatai) bei „pavojus, galintis sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai“ (bet koks pavojus, net ir nerealus, tačiau turintis lygmenį - galintis sukelti reikšmingą žalą).

R. Karbauskis siūlo numatyti, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, nustatęs vaiko apsaugos poreikį, gali paimti vaiką iš tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą Civiliniame kodekse nurodytais pagrindais, jeigu nepavyksta užtikrinti vaikui saugios aplinkos „ir toliau išlieka realus pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, galintis sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai ar grėsti jo gyvybei“.

Tai būtų įmanoma, kaip siūlo R. Karbauskis, ir tokiu atveju, kai vaiko tėvai ar kiti jo atstovai nededa pastangų, nekeičia savo elgesio ir toliau šeimoje išlieka realus pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, „galintis sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai ar grėsti jo gyvybei“.

Antradienį Seime numatytas naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projekto priėmimas.

ELTAREDAKCIJA REKOMENDUOJA