REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Politika2018 m. Rugsėjo 6 d. 15:02

Politikai padidino „Žiburio“ knygyno įstatinį kapitalą. Toliau - likvidacija?

Šiauliai

Irma BagūnėŠaltinis: Etaplius.lt


51332

Šiandien Taryba ėmėsi spręsti itin jautrų „Žiburio“ knygyno klausimą. Kiek daugiau nei prieš metus jį jau bandyta gelbėti, deja, pastangos nepadėjo, knygynas toliau grimzta į įsiskolinimus.

Taryba šiandien turėjo apsispręsti, ar balsuoti „už“ dėl „Žiburio“ knygyno sprendimo projekto, kuriuo pritartų savivaldybės turto – 120 tūkst. Eur investavimui iš savivaldybės biudžeto, įstatinio kapitalo didinimui 120 tūkst. Eur piniginiu įnašu ir išleidžiant 41 379 Eur. vnt. paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 2,90 Eur nominaliosios vertės, bendra nominalioji vertė – beveik 120 tūkst. Eur. Visos išleistos naujos akcijos būtų perduodamos Šiaulių miesto savivaldybei.

Nepajėgia įvykdyti įsipareigojimų

Įstatinio kapitalo didinimo poreikis atsirado dėl to, kad UAB „Žiburio knygynas“ turi mokestinių įsipareigojimų, kurių dėl susidariusios padėties, neparduodant turto, nepajėgi įvykdyti.

Liepos pirmosios duomenimis, Bendrovės kreditoriniai įsiskolinimai sudaro 62,5 tūkst. Eur, numatomos patalpų remonto sąnaudos - 32 tūkst. Eur. Siekiant mažinti Bendrovės sąnaudas ir stabilizuoti finansinę padėtį, planuojama atleisti dalį darbuotojų. Darbuotojų atlyginimams ir išeitinėms išmokėti bus reikalinga apie 10 tūkst. Eur. Mokestinėms prievolėms ir kitoms išlaidoms padengti reikalinga apie 15,5 tūkst. Eur.

Bendrovė 2018 m. vasario 19 d. su biudžetine įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centru pasirašė patalpų nuomos sutartį ir įsipareigojo atlikti patalpų remontą, pritaikant patalpas projektui „Tarptautinis kultūros turizmo kelias „Baltų kelias“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 85 proc. Europos Sąjungos fondų investicijos sudaro 190,4 tūkst. Eur; 15 proc. Šiaulių miesto savivaldybės investicijos – 33,6 tūkst. Eur, iš jų 50 proc. padengia VRM – 16,8 tūkst. Eur.

Remonto darbų suma, pagal Bendrovės l.e.p. direktoriaus pateiktas sąmatas, siekia apie 30 tūkst. Eur. Taip pat lėšos bus reikalingos darbų projektų parengimo, sąmatos skaičiavimo, projekto ekspertizės, darbų priežiūros vadovo paslaugų sąskaitų apmokėjimui. Bendra išlaidų remontui suma siektų apie 32 tūkst. Eur. Patalpų remontas turėtų būti atliktas iki 2018 m. lapkričio mėn.

„Įvertinant tai, kad bendrovė, stengdamasi užtikrinti Savivaldybės turto ilgalaikį ekonominį tvarumą, pagal esamą finansinę padėtį nebūtų pajėgi įvykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ir atsižvelgiant į tai, kad TIC projektas turi didelę kultūrinę, ekonominę, politinę bei socialinę reikšmę tiek įstaigai, tiek visam Šiaulių miestui, bendrovei būtinos papildomos akcininko lėšos, kurios leistų laiku įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus ir užtikrintų turto išsaugojimą bei projekto įgyvendinimą“, - teigiama sprendimo projekto aiškinamajame rašte.

Kartą jau padėjome

Tarybos narys Denis Michalenko pranešėjos Vaidos Kalasevičienės teiravosi, kas prisiims atsakomybę, jog pirminė pagalba knygynui nepadėjo.

„Jei gerai atsimenu, prieš pusantrų metų mes tą knygyną gelbėjome. Administracijos direktorius įrodinėjo, kad suma pakankama ir išgelbėsime įstaigą, ji toliau klestės. Dabar reikia beveik trigubai daugiau, nei tada buvo kalbėta. Ar administracija gali prisiimti atsakomybę už tai, kad dabar vėl priiminėjame kitą sprendimą?“, - klausė D. Michalenko.

Pranešėja aiškino, jog tuometinė knygyno vadovė turėjo viziją kaip jį atgaivinti, tačiau po visų Tarybos sprendimų ji paliko darbo vietą.

„Kitas direktorius pamatė sudėtingą situaciją ir, investavus 50 tūkst. Eur veiklos atgaivinti būtų neįmanoma. Todėl tada pinigai nebuvo skirti, įstatinis kapitalas nepadidintas. Buvo ieškota, kas norėtų nuomotis patalpas su knygyno veikla, be tokios veiklos. Ieškota ir investuotojų, bet viskas nesėkmingai. Dabar atėjo situacija, kada kiekvieną mėnesį knygynas generuoja 3000 Eur nuostolį“, - aiškino V. Kalasevičienė.

Kitą mėnesį Tarybai turėtų būti teikiamas sprendimo projektas dėl knygyno likvidavimo.

„Būdamas kiek liberalesnių pažiūrų galėčiau sakyti, kad to knygyno savivaldybei seniai reikėjo atsikratyti, bet iš kitos pusės suprantu ir tuos žmones, kurie mano, kad savivaldybė gali valdyti panašius darinius. Suprantu, kad tokie sprendimai galėjo būti, bet baigiasi jie labai apgailėtinai“, - pasisakyti panoro Jonas Bartkus.

Gintautas Lukošaitis sakė, kad kaltinti šią kadenciją nėra solidu, nes ji bent jau pabandė gelbėti knygyną iš skolų, kurias rado atėjusi nauja valdžia. Taip pat politikas džiaugėsi, kad patalpos gali pasitarnauti Turizmo informacijos centrui.

„Kokį sprendimą bepriimtumėm, ateinanti Taryba mus pasmerktų. Balsuokim“, - politikus paragino Angelė Kavaliauskienė.

Po ilgų diskusijų, 17 „už“, 3 „susilaikė“, 3 „prieš“ bei 3 „nebalsavo“, sprendimas didinti įstatinį kapitalą visgi priimtas.

Kitą mėnesį turėtų paaiškėti ar Taryba nuspręs likviduoti knygyną.REDAKCIJA REKOMENDUOJA