REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2020 m. Liepos 16 d. 08:15

Kova su netinkamai nuotekas tvarkančiais ir gamtą teršiančiais gyventojais tęsiasi

Kaunas

Reporteris SkaistėŠaltinis: Etaplius.lt


138641

Siekiant nustatyti Girstupio, Gričiupio ir Amalių upelių taršos šaltinius bei išsiaiškinti su tuo susijusius asmenis, imamasi visų įmanomų priemonių. Vykdomi patikrinimai, gyventojams kurie naudojasi centralizuotai tiekiamu vandentiekiu, tačiau nėra būstų prijungę prie centralizuotos nuotekų sistemos - įteikiami pranešimai, ieškant galimų teršėjų buvo pasitelktas ir naujos kartos georadaras.

Patikrinus beveik tris dešimtis - Saulės g., Studentų g., A. Purėno g., Gričiupio g., Lygybės g., Medžiotojų g., Naručio g., Pašilės g., Rytų g., S. Šalkausko g. esančius būstus paaiškėjo nemaloni tiesa. Buitinės nuotekos nešamos kibirais ir išpilamos, vienoje valdoje aptiktas pilnas surinkimo šulinys, kurio nevalytas turinys teka ne kur kitur, o į šlaitą. Dalyje privačių valdų stovi valymo įrenginiai. Būta atvejų, kuomet valymo įrenginiai buvo įjungti tik pradėjus patikrinimą.

Tikrinti ir Amalių upelio prieigose esantys privatūs namai. Situacija panaši į tą, kurią aptiko jungtinė aplinkosaugininkų ir specialistų komanda Girstupio ir Gričiupio upelių prieigose. Vieni gyventojai, turintys išgriebimo duobes, negalėjo pateikti jokių įrodymų – nuotekų išvežimo kvitų, kiti gyventojai įsirengę valymo įrenginius, o keli jų buvo įjungti tik atvykus specialistams.

Pasak specialistų, patikrinimų metu galimiems teršėjams įteikti pranešimai, atvykti į viešosios tvarkos skyrių, kadangi šiai institucijai suteikta teisė skirti pinigines baudas. Netinkamai tvarkant nuotekas ir už gamtai padarytą žalą, numatomos baudos, o aplinkosaugininkų skiriama piniginė bauda siekia iki 1,5 tūkst. eurų. Tam tikrais atvejais gali būti taikoma net baudžiamoji atsakomybė.

Prieš kelias savaites jungtinė komanda, kurią sudarė viešosios tvarkos ir savivaldybės aplinkos apsaugos skyrių, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos ir bendrovės ,,Kauno vandenys“ specialistai, dėl būstų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų tikrino ir bendravo su Vilijampolės mikrorajono gyventojais.

Teršėjų paieškos ir patikrinimai vyksta kiekvieną savaitę
Vizitai į kauniečių būstus pasirenkami neatsitiktinai, tikrinimai vyksta tose valdose, kurių gyventojai naudojasi centralizuotu vandentiekiu, tačiau jų būstai neprijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos.
Dalis nuosavų namų savininkų nėra sudarę sutarčių dėl prisijungimo prie centralizuotų miesto tinklų, todėl privalo pasirūpinti valymo įrenginių priežiūra bei įrodyti, kad jų naudojama vietinė nuotekų sistema veikia tvarkingai. Arba turintys išgriebimo duobes turi ir nuotekų išvežimą įrodančius dokumentus. Analizuojami ir kvituose nurodyti skaičiai, ar šie neprasilenkia su realybe – suvartotu vandens kiekiu.

„Girstupio ir Gričiupio upelių tarša – tai ne momentinė avarija, bet ilgametė ir tyčinė veikla, kurią kažkas bando taupyti miesto sąskaita. Toks neatsakingas požiūris yra ne tik žala aplinkai, bet ir visai bendruomenei – žmonėms, miesto erdvėms. Kadangi nepavyko prisibelsti į žmonių sąmoningumą ir atsakomybės jausmą, imamės papildomų veiksmų, kurie padės tuos asmenis identifikuoti“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Kauno kovą su aplinkos teršėjais sveikina ir aplinkos ministras
„Aplinkosaugos sritis paremta bendradarbiavimu ieškant sprendimų, kaip pagerinti esamą sistemą ar ieškoti naujų sprendimų taršos prevencijai. Noriu padėkoti Kaunui už parodytą lyderystę bei ryžtingą darbą nustatant aplinkos teršėjus, darančius žalą miesto upeliams ir kitoms erdvėms“, – kalbėjo Kaune viešėjęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.

Gautas ir ministro pažadas, artimiausiu metu peržiūrėti ir įstatymus dėl kontrolę atliekančių specialistų patekimo į privačias valdas. Poreikis peržiūrėti įstatymus iškeltas atsižvelgiant į tai, kad ne į visas gyventojų valdas pavyksta prisibelsti, o jiems siunčiant pranešimus atvykti ir pateikti reikiamus dokumentus apie vietines nuotekų sistemas užvilkina procesus. Vien per šiuos metus išsiųsta daugiau kaip 4 tūkst. tokių laiškų.

Gyventojams, norintiems tausoti gamtą ir siekiantiems išvengti finansinių nuostolių, informacija apie prisijungimo sąlygas bei prašymų teikimo tvarką pateikiama interneto svetainėje www.kaunovandenys.lt. skiltyje,, Paslaugos: techninių sąlygų išdavimas“. Na, o jei kyla klausimų, gyventojai gali teirautis ir klientų aptarnavimo ,,Mano Kaunas“ nemokamu tel. 8 800 20 000.REDAKCIJA REKOMENDUOJA