PRAMOGOS
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Veidai2022 m. Liepos 7 d. 10:18

Benjaminui Sakalauskui „Už nuopelnus Dusetų kraštui“ įteiktas garbės medalis

Zarasai

Zarasų r.sav. nuotr.

Etaplius.ltŠaltinis: Zarasų r.sav. informacija


239402

Liepos 2-ąją dieną gražiai ir prasmingai nuskambėjo, nuaidėjo Dusetų kraštiečių šventės akordai. Gražus ir prasmingas šventės akcentas – garbės medalio „Už nuopelnus Dusetų kraštui“ įteikimas.

Prieš šventę įvyko konkursas dėl Dusetų seniūnijos Garbės medalio „Už nuopelnus Dusetų kraštui“ apdovanojimo. Komisijos posėdyje buvo apsvarstytos kandidatūros dėl medalių įteikimo ir nuspręsta šį medalį „Už nuopelnus Dusetų kraštui“ įteikti Benjaminui Sakalauskui.

Benjaminas Sakalauskas žinomas žmogus ne tik Dusetų, bet ir Zarasų kraštui bei visai Lietuvai. Jo kandidatūrą pateikė Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, Zarasų rajono Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka.

Šventės metu vėl buvo prisiminti žinomo ir garbaus kraštiečio gyvenimo, prasmingos veiklos etapai. Benjaminas Sakalauskas gimė tolimame ir atšiauriame krašte – Irkutsko srities Nižnij Kačergato gyvenvietėje, tremtinių šeimoje. Pokario metais jo tėvai buvo ištremti iš Lietuvos. Benjaminui, gimusiam toli nuo Lietuvos, teko patirti ne tik atšiaurią gamtą, bet ir skaudžią tremtinio dalią. Visada siekė nubrėžto ir užsibrėžto tikslo bei sėkmingai jį pasiekdavo. Baigė Nižnij Kačergato aštuonmetę mokyklą, o po to jam buvo įteiktas Irkutsko miškų technikumo diplomas. Pusiaukelėje gabus jaunuolis nesustojo. Įstojo į Sibiro miškų technikos institutą Krasnojarske ir sėkmingai ten studijavo. Tuo metu dirbo Irkutsko srities Goloustno miškų ūkyje miškininku.
Tačiau visada traukė ir viliojo Lietuva. Jaunas žmogus 1977 metais pirmą sykį pamatė tėvų žemę – Lietuvą. Čia jis dirbo Rokiškio bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo Salagirio girininkijos girininku. Po to Zarasų miškų urėdijos Dusetų girininkijos girininku. Bedirbdamas Dusetose Benjaminas Sakalauskas sėkmingai baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų fakultetą ir įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę. Atgimimo pradžioje tremtinių šeimos vaikas aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą ir sėkmingai joje dalyvavo. Aktyviai organizavo Dusetose Nepriklausomybės paminklo atstatymą.
1995 metais Benjaminui Sakalauskui patikimos Zarasų rajono mero pareigos. Po dviejų metų jis pakviečiamas dirbti į dar atsakingesnes pareigas – Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generaliniu miškų urėdu.
Dusetų krašte, kuris Benjaminui Sakalauskui tapo savu, nuveikta daug prasmingų darbų. Jie džiugina ir garsina šį kraštą. 1984 m. Benjamino Sakalausko iniciatyva atkurtas Dusetų medelynas, jame sukurta 20-30 sezoninio darbo vietų. Dirbdamas Dusetų girininkijos girininku, 1985 metais tapo geriausiu jaunuoju girininku Lietuvoje. 1990–1995 m. Benjaminas Sakalauskas dirbo Dusetų miesto ir apylinkės tarybos pirmininku. Benjamino Sakalausko iniciatyva prieš 20 metų buvo įsteigtas elnynas prie Dusetų, o Dusetų gyventojams jo lankymas yra nemokamas. 1995 m. birželio 26 d. Benjamino Sakalausko sprendimu buvo įsteigta dailės galerija Dusetose, tuo metu jis dirbo Zarasų rajono savivaldybės meru.
2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento buvo apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi. 2006 m. už nuopelnus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai apdovanotas 3-ojo laipsnio kryžiumi Artimui pagalbon. 2008 m. Benjaminas Sakalauskas gavo padėką iš Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo už nuoširdų ir profesionalų darbą įgyvendinant Vyriausybės programą. 2008 m. apdovanotas Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos medaliu „Už nuopelnus Lietuvos turizmui“. 2009 m. buvo apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio medaliu už tarnystę tėvynei. 2000 m. Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas B. Sakalauskui įteikė vardinį laikrodį, o 2010 m. padėką. Kai B. Sakalauskas dirbo generaliniu miškų urėdu, Jeilio (JAV) universiteto mokslininkai atliko miškų išsaugojimo vertinimą – 1995–2010 m., pagal kurį Lietuva buvo pripažinta geriausiai miškus saugojanti valstybė pasaulyje. 2011 m., dirbdamas generaliniu miškų urėdu, gavo padėką iš 112-os Lietuvos Respublikos Seimo narių už gražius, švarius ir klestinčius miškus. 2011 m. Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus garbų dusetiškį apdovanojo medaliu iš kolekcijos „Lietuvos Respublikos Prezidentai“.
Didžiuojasi Benjaminas Sakalauskas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 1-ojo laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“. Jis 2013 metais apdovanotas už suteiktą paramą atstatant ir įrengiant Lietuvos miškuose partizaninio pasipriešinimo objektus.

2014 metais Dusetų dailės galerijoje surengė pirmą savo personalinės fotografijos parodą „Gamtos ir kelionių akimirkos“. Šios parodos eksponatai buvo eksponuoti Rokiškio dvaro rūmuose IV tarptautinio miškininkų suvažiavimo metu, Mykolo Riomerio universitete, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto skaitykloje. Po metų fotografijos meno mylėtojus Benjaminas Sakalauskas nudžiugino dar viena paroda – „Gamtos ir kelionių akimirkos“ – Zarasų krašto muziejuje. 2014 m. Sambūrio Gerumo ąžuolas tarnyba garbės ženklu apdovanojo Benjaminą Sakalauską. 2014 m. Benjaminas Sakalauskas apdovanotas Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos medaliu „Auksinis ąžuolo lapas“ už atsakingą, principingą vadovavimą Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos, rezultatyvių valstybės įmonių miškų urėdijų veiklos organizavimą ir koordinavimą bei asmeninį indėli išsaugant ir stiprinant Lietuvos valstybinių miškų sistemą, kurios pasiekimai buvo įvertinti pasauliniame lygmenyje.
2015 metais Irenai ir Benjaminui Sakalauskams buvo įteikta padėka už gražiausiai tvarkomą kaimo turizmo sodybą su žvėrinčiumi. Irena ir Benjaminas Sakalauskai 20 metų asmeniškai remia pagrindinius Dusetų renginius. Nuo 2017 metų Bejnaminas Sakalauskas sėkmingai vadovauja Zarasų rajono savivaldybės administracijai.
Kraštiečių šventės metu Benjaminui Sakalauskui buvo įteiktas garbingas apdovanojimas. Laureatą Benjaminą Sakalauską sveikino Dusetų bažnyčios klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, Dusetų bendruomenės pirmininkė Aldona Žiliukienė ir kiti.


Benjaminas Sakalauskas, dėkodamas už tokį savo veiklos įvertinimą, pabrėžė, kad tai padėka už visų dusetiškių gerus darbus ir tik bendrai dirbdami pasiekiame puikius rezultatus.