Angle down Atgal

Narcizas ir alkoholikas mažai kuo skiriasi

Narcizai rūpinasi tik savo malonumais, jų nejaudina, kokią žalą jie daro kitiems. Alkoholikas tęsia gėrimą, nepaisydamas visų kančių, kurias sukelia artimiesiems. Psichoterapeutas iš San Francisko Danas Newhartas apie tai, kiek daug bendro turi šie du žmonių tipai.

Nors alkoholizmas – priklausomybė, o patologinis narcisizmas – asmenybės sutrikimas, galima išskirti kelis bruožus, kurie juos vienija. Šių ypatumų žinojimas gali padėti lengviau pakelti bendravimą ir su vienu, ir su kitu.

1. Jiedu neigia problemą

Problemos neigimas palaiko bet kokią priklausomybę. Alkoholikams tai pasireiškia įvairiai: jie tikina, kad bet kuriuo momentu gali mesti gerti, neigia, kad girtuokliauja, atsisako pripažinti savo girtuoklystės pasekmes.

Narcizas, žinoma, nesako įėjęs į patalpą: „Labas. Mano vardas – Aloyzas. Aš – narcizas!“ Labai dažnai jų elgesys, manipuliavimas kitais, įsitikinimas, kad jiems viskas galima, byloja patys už save.

Narcizai kategoriškai neigia, kas su jais kažkas ne taip. Jie įsitikinę, kad visada pasielgia teisingai. Polinkis į puikavimąsi ir pasitenkinimą savimi – neatskiriama jų asmenybės dalis.

2. Jiedu nesigilina į savo vidų

Narcizai neturi polinkio į refleksiją Pabandžius pažvelgti į savo vidų, galima susidurti su gėda ir tuštumos jausmu.

Priklausomybė dažnai maskuoja vidinius konfliktus ir nuslopintus išgyvenimus. Kol priklausomas vartoja alkoholį ar narkotikus, jis ignoruos šiuos vidinius išgyvenimus. Kuo ilgiau jis juos ignoruos, tuo sunkiau bus ateityje susidurti su jais akis į akį.

3. Jiedu atsisako prisiimti atsakomybę

Narcizai nuolat kaltina aplinkinius, kad jie juos provokuoja, verčia elgtis būtent taip. Alkoholikas visada suranda daugybę paaiškinimų ir pasiteisinimų, kodėl jis geria.

Narcizas niekada neatsiprašinėja ir nežada pasitaisyti. Jam toks elgesys reikštų silpnumą, kuris galėtų sudarkyti jo puoselėjamą įvaizdį.

Kai kurie alkoholikai atsiprašo už visą savo elgesį ir žada pasikeisti. Jeigu šios kalbos nepatvirtinamos realiais veiksmais, aplinkiniai liaunasi į jas rimtai žiūrėti.

4. Jiedu mano turi teisę daryti viską, ką nori

Tai yra svarbiausia narcizų ypatybė. Nesugebantys jausti empatijos, jie laiko save esančiais aukščiau už kitus ir yra įsitikinę, kad gali leisti sau viską, ko užsimanys, nesiskaitydami su kitų teisėmis ir negalvodami apie pasekmes.

Alkoholikai pasirengę prarasti viską, ką jie turi, įskaitant draugus ir artimuosius, bet ne atsisakyti alkoholio.

5. Jiedu linkę į susinaikinimą

Narcizai yra priversti nuolat palaikyti pageidaujamą įvaizdį ir užkirsti kelią bet kam, kas galėtų išklibinti jų aukštą savimonę.

Alkoholikai, jeigu nesikreipia pagalbos, aukoja dėl gėrimo savo sveikatą, gerovę, reputaciją, santykius, šeimą ir savivertę.

6. Jųdviejų elgesys kenkia aplinkiniams

Narcizų ir alkoholikų artimieji jaučiasi apliesti, atstumti, pamesti. Juos kankina gėdos jausmas. Jie jaučiasi išnaudojami, pamažu atitolsta emocionaliai ir gali nutraukti santykius.

7. Jų elgesys gali staigiai pasikeisti

Narcizas iš žavingo žmogaus gali virsti agresyviu per kelias sekundes. Priežastis i gali būti įsižeidimas arba kitų susižavėjimo trūkumas.

Alkoholiko elgesys taip pat gali staigiai pasikeisti. Alkoholis silpnina vidinius suvaržymus, padaro geriantį žmogų karštakošiu, žiauriu ir pavojingu.

8. Jų santykiai su kitais yra ganėtinai paviršutiniški

Užmegzti atviro pokalbio su narcizu veikiausiai nepavyks, lygiai kaip užmegzti nors kiek reikšmingo kontakto su girtu žmogumi. Narcizo asmenybės sutrikimas ir alkoholiko priklausomybė trukdo jiems palaikyti su aplinkiniais artimus nuoširdžius santykius.

9. Jiedu manipuliuoja kitais

Jie pasirengę išnaudoti kitus, kad gautų tai, ko nori. Narcizas trokšta dėmesio ir žavėjimosi. Aplinkiniai jį domina tik tiek, kiek gali jam duoti naudos.

Alkoholikas trokšta išgerti it skirsto žmones į tuos, kurie skatina jo gėrimą, ir tuos, kurie grasina jo girtuokliavimo laisvei.

10. Jiedu rūpinasi tik savimi.

Ir vienas, ir kitas domisi tik savimi. Jų poreikis yra aukščiau visko. Daugumoje situacijų jei gali elgtis visai adekvačiai (ypač kai būna blaivūs arba sulaukia pageidaujamo dėmesio), bet anksčiau ar vėliau jų egocentrizmas vėl pasireiškia.

11. Jiems gėda

Narcizų elgesį galima paaiškinti noru išvengti gėdos jausmo. Dažnai dėl to jie patys pradeda gėdyti kitus.

Alkoholikus kankinas stiprus gėdos jausmas, gėrimas padeda jiems jį šiek tiek prislopinti.

Patarimas

Kad bendravimas su žmogumi, sergančiu asmenybės sutrikimu ar alkoholizmu arba abiem sutrikimais iš karto, būtų ne toks sunkus, reikia:

*suvokti, kad jo alkoholizmo ar narcisizmo priežastis glūdi visai ne jumyse,

*suvokti, kad negalite pakeisti jo elgesio, kurį nulėmė narcisizmas ar alkoholizmas,

*nesistengti pateisinti jo elgesio,

*aiškiai nubrėžti ribą tarp to, kas leistina, ir to, ko negalima.

Pagrindinė jūsų užduotis – apsaugoti save, pasirūpinti savo dvasiniu komfortu. Tik taip galima ištverti alinantį kasdienį bendravimą su alkoholiku ar narcizu.

Alfa.lt

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite