Angle down Atgal

Nak­ti­niai pa­si­va­ži­nė­ji­mai Šiau­lių cent­re: „Ga­li­ma elg­tis chu­li­ga­niš­kai ir bū­ti ne­bau­džia­mam?“ (Vaizdo įrašas)

Cent­ri­nės Šiau­lių mies­to aikš­tės re­no­va­ci­ja, te­nykš­čiams ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jams tu­rė­ju­si ga­ran­tuo­ti ge­rą vaiz­dą pro lan­gus ir pa­di­dė­ju­sią būs­to ver­tę, dėl nak­ti­nių triukš­ma­da­rių ta­po rakš­ti­mi – ne­mi­gos prie­žas­ti­mi. Nau­ja au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė Var­po g. ir Auš­ros al. kam­pe – mėgs­ta­ma dėl nak­ti­nių jau­ni­mo su­si­bū­ri­mų, o gat­vės – pa­si­va­ži­nė­ji­mų vie­ta. Po­li­ci­ja esą be­jė­gė. Iš­var­gę gy­ven­to­jai Sa­vi­val­dy­bės pra­šo ten ap­ri­bo­ti eis­mą nak­ti­mis. Ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mai – dar stal­čiu­je.
 

Naktiniai seansai

Į „Etaplius“ redakciją kreipėsi Varpo g. 27 namo gyventojas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi, – aut. past.), konstatuodamas tenykščių gyventojų situaciją. „Puiki vieta, puikus vaizdas, beeet... kiekvieną vakarą (ypač savaitgaliais) triukšmas, lakstantys automobiliai“, – rašo jis laiške. Kartu pateikia ir įrodymus (nuotraukas ir vaizdo medžiagą), kuriuos užfiksavo naktį, nuo vdurnakčio iki antros valandos, iš penktadienio į šeštadienį, liepos pirmąjį savaitgalį.

Akivaizdžiai matyti, kaip kelias valandas keletas automobilių suka ratus aplink aikštės kvartalą, staiga didina greitį, cypindami padangas, specialiai skleisdami variklio ir duslintuvo gausmą, neretai be jokio reikalo panaudodami ir garso signalą. Po to įsibėgėja po gyvenamųjų namų langais ir staiga su garsu stabdo sankryžos posūkyje. Tokiu maršrutu apsukamas ne vienas ratas, šviesoforo signalų vairuotojai ne itin paiso. Iki nelaimės netoli.

Tokius naktinius seansus gyventojai priversti kęsti dažnokai. Ypač jie suintensyvėjo, kai po renovacijos buvo atidaryta aikštė su platesnėmis lygiomis gatvėmis ir erdvia stovėjimo aikštele prie Šiaulių kolegijos.

Šalia esančio Varpo g. 29 namo gyventoja (vardas ir pavardė redakcijai žinomi, – aut. past.) sako, kad šią vasarą dėl nuolatinio triukšmo jie nebeatveria langų į aikštės pusę. Laimė, kad yra galimybė persikelti miegamąjį į vidinio namo kiemo pusės kambarį. Šeima net svarsto parduoti prieš keletą metų būtent dėl šios vietos įsigytą butą.

Policija bejėgė

Kadangi tai ne pavienis atvejis, gyventojai dėl triukšmo ir chuliganiško vairavimo yra ne kartą kreipęsi į policiją. Pareigūnų atvykimas neduoda jokio rezultato: jaunimas arba paraginamas išsiskirstyti, arba, policijos ekipažui atvykus, vairuotojai stovi tykiai. Jokio pažeidimo neįmanoma užfiksuoti. Nubausti juolab. Uždrausti būti viešoje erdvėje irgi nėra pagrindo.

„Policija reaguoja į kiekvieną iškvietimą, tačiau kol atvyksta, pažeidėjai arba išjungia muziką, arba būna nuvažiavę iš įvykio vietos. (…) Eismo organizavimas ir triukšmo prevencija yra miesto savivaldybės kompetencija. Kol nebus ribojančių ženklų, tikėtis, kad pasikeis situacija, vilties mažai, nes ten reikėtų statyti policijos postą, o tam žmogiškųjų resursų nėra“, – sako Šiaulių apskrities VPK atstovė Gailutė Smagriūnienė, paprašyta pakomentuoti situaciją.

(Skai­ty­to­jo nuo­tr.)
(Skai­ty­to­jo nuo­tr.)

Gyventojai gaudys, policija baus

Skaitytojas savo laiške, kurį adresavo ne tik redakcijai, bet ir Savivaldybės administracijai bei policijai, klausia: „Ar tikrai Šiauliuose galima elgtis chuliganiškai ir būti nebaudžiamam?“

Remiantis filmuota medžiaga, jis prašo policijos „įvertinti vairuotojų, fiksuotų vaizdo medžiagoje, veiksmus (chuliganiškas vairavimas, sankryžos kirtimas, degant draudžiamam šviesoforo signalui, triukšmavimas ir pan.). Taip pat įvertinti nufotografuotų automobilių techninę būklę (susidarė įspūdis, jog visų fiksuotų automobilių išmetimo sistema netvarkinga) ir, esant reikalui, panaikinti techninės apžiūros galiojimą“.

Skaitytojo pateikta medžiaga perduota vertinti Šiaulių apskrities policijos Kelių policijos tarnybai. Beje, jis – ne vienintelis pareiškėjas. Šiuo metu Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato tyrėjai tiria ir kitos namo gyventojos pareiškimą dėl transporto priemonių ir jaunimo keliamo triukšmo.

„Pageidautina, kad būtų rašomas pareiškimas, nurodant pažeidėjo identifikavimo duomenis (valstybinį transporto numerį) arba nufotografuojant, nufilmuojant pažeidėjus, kaip tai ir padarė gyventojas. (…) Pareigūnai bando nustatyti pažeidėjus ir jie sulauks atitinkamos nuobaudos“, – tikina policijos atstovė G. Smagriūnienė.

Gyventojai nori ne tik baudų, bet ir apribojimų

Varpo g. daugiabutyje gyvenantis skaitytojas sako, kad jam susidarė įspūdis, jog tai ne masinė problema, o tik tam tikros jaunuolių grupelės, kuri turi saviraiškos problemų. „Jei groji akordeonu, tai tau nebėra prasmės keiktis, prakiurdyti duslintuvą ar ką nors panašaus – tu turi, kaip parodyti save. O šitie jaunuoliai neturi ką parodyti, tai rodo savo automobilius: greitai vairuoja, garsiai stabdo, žvygina padangomis“, – sako gyventojas. Anot jo, nubaudus tuos keletą chuliganiškai vairuojančių asmenų, būtų pamoka kitiems ir situacija išsispręstų.

Tuo tikri ne visi Varpo g. 27 namo gyventojai. Jie surinko parašus ir Savivaldybei pateikė prašymą, kuriame pageidauja, kad būtų įrengtas kelio ženklas dėl motorinių transporto priemonių eismo draudimo Varpo gatve nuo 22 valandos.

Šiaulių miesto savivaldybė gyventojų problemą žino, bet sprendimas kol kas guli stalčiuje. Valdininkų atsakymas redakcijai buvo lakoniškas: „Miesto ūkio skyrius informavo, kad prašymas perduotas registravimui ir bus nagrinėjamas artimiausiame Saugaus eismo komisijos posėdyje – rugpjūčio mėnesį.“

Pokyčių Varpo gatvės gyventojams teks laukti iki rudens.

(Skai­ty­to­jo nuo­tr.)
(Skai­ty­to­jo nuo­tr.)
comment Skaitytojų komentarai (9)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite