Angle down Atgal

Muzikos ir poezijos palytėtas vakaras

Regis nieko gražesnio būti ir negali, kai muzikos ir poezijos dermė pripildo žmogaus jautrias sielos kerteles, jo būtį kilsteli į aukštesnes erdves, o beribis gėris, suteikdamas esačiai neįkainojamas džiaugsmo akimirkas, pasklinda po pasaulį.

Tokias laimės akimirkas rugpjūčio 30 d. išgyveno Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio globos namų gyventojai ir darbuotojai. Tądien Globos namų koplyčioje vyko vasaros palydėtuvės, o kartu gražiai paminėtas ir globos namų geradario Antano Orlovsko 60-metis.

Savimi pamatuotus ir ligi ašarų sielos gelmes virpinančius posmus išliejo Lolita Reifonaitė, o muzikos atlikėjas ir kompozitorius Algirdas Juodagalvis visus užliejo muzika ir nešė ilgesingais atgaivos labirintais. Tos palaimos akimirkos leido mums užsimiršti, kad esame laikini – šokome, dainavome, dėkojome, apsikabinę ilgai laikėme vieni kitus...

Štai taip gražiai ir darniai gyvename, nes mums kiekviena diena – šventė.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju ir žemai lenkiuosi meno paukštės palytėtiems – poetei Lolitai Reifonaitei ir muzikos atlikėjui Algirdui Juodagalviui – už savanorystės dovaną. Telaimina Jus Dievas!

Milda Dikmonienė, Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio globos namų direktorė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite