Angle down Atgal

Musninkai išlydėjo 69-ąją abiturientų laidą

Penktadienio pavakarę Musninkų gatvelėje suskambo jaunimo juokas. Tradiciškai, kaip visus dvylika mokslo metų – pradžioje ir pabaigoje – abiturientai su mokytojais, tėvais iš mokyklos pasuko į mažą ir jaukią Musninkų Švč.Trejybės bažnytėlę, kur juos pasitiko naujasis klebonas Marius Talutis.

Paskutinį kartą savo mokykliniame gyvenime jie susikaupė maldoje, keli jų giedojo kartu su jaunesniais mokiniais.

  Po mišių visi pasuko į mokyklą. Vidiniame jos kieme, medžių paunksmėje vyko iškilmingas atestatų įteikimas.

     Šventę pradėjo mažieji gimnazijos mokinukai.

    Gimnazijos direktorė Palmira Kvietkauskienė pakvietė visus susirinkusiuosius sugiedoti Lietuvos himną ir nuleisti mokyklos vėliavą, simbolizuojančią mokslo metų pabaigą. Merė Živilė Pinskuvienė įteikė apdovanojimą Rėjui Kerevičiui už gautą anglų kalbos egzamino šimtuką. Jį apdovanojo ir Jurkūnų fondo atstovas.

  69-osios laidos abiturientai, išklausę gimnazijos pedagogų linkėjimų ir patys dėkojo pedagogams, mokyklai ir bendruomenei. Tadas Imbrasas mokytojams skyrė dainą, kurios metu abiturientai mokytojams teikė gėles. Ir žinoma, kaip gi be žmogaus, kuris kasdien geriausiai žinojo, kuo gyvena mokiniai – klasės auklėtojos. Penktoje klasėje Dana Narbutaitytė buvo gerokai aukštesnė už savo mokinukus. O šiandien, paskendo jų glėbiuose. Sveikindama savo auklėtinius auklėtoja kalbėjo apie tai, kad nėra vieno tinkamo pasirinkimo. Kiekvienam jis skirtas kitoks. Tad ragino nebijoti klysti ir rinktis širdimi.

    Abiturientai vienuoliktokams įteikė mokyklos raktą ir surašytą testamentą, kuris bus jų kelrode žvaigžde įveikiant sunkiausius metus mokykloje. Vienuoliktokai, apgailestaudami, kad šiemet nevyko paskutinio skambučio šventė, išeinantiems bičiuliams įteikė po kompaktinį diską su staigmena. Kas jame – kiekvienas pamatys likęs vienas.

    Dovanų turėjo ir muzikos mokytoja Asta Jurkevičienė, kuri gružės UŽ KAMPO nariams įteikė po kompaktinį diską.

   Direktorės pavaduotojai Audronei Janušauskienei perskaičius įsakymą, direktorė teikė abiturientams Brandos atestatus, atminimo dovanėles su gimnazijos simbolika. O miestelio seniūnė Birutė Jankauskienė kiekvienam įteikė savivaldybės dovanas.

    Pirmąją savo mokytoją – Janiną Barutienę – abiturienatai  šventės išvakarės aplankė namusoe.

    Ir štai, išsvajoti atestatai rankose, paskutinės klasės draugų nuotraukos ir atsisveikinimui į dangų kyla Mokyklos himnas.

    Nutilo mokykla vos kelioms savaitėms. Jau visai netrukus čia vėl klegės jaunatviškas juokas, tik mokyklos suoluose sėdės kiti…

NERINGA TUŠKEVIČIENĖ 

Foto ir video autorės 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite