Angle down Atgal

Molėtų VVG kviečia teikti vietos projektus pagal 2014-2020 strategiją

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones:

Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas

LEADER-19.2-SAVA-5

Remiamos veiklos: priemonė skirta kaimo gyventojų socialinei atskirčiai ir skurdui mažinti, įgalinant projektų pareiškėjus socialinės ekonomikos pagrindais teikti reikiamą įrangą ir užtikrinti pasirinktų paslaugų, reikšmingų kaimo gyventojų ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, teikimu ir prieinamumu.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Molėtų rajone registruoti ir veiklą vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos Fondų įstatymus.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 163 152,75 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis ne daugiau kaip 95proc.

Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas LEADER-19.2-SAVA-7

Remiamos veiklos: priemonės įgyvendinimo investicijos skirtos pilietinei visuomenei stiprinti telkiant kaimo gyventojus ir juos atstovaujančias NVO į tematinius bendradarbiavimo tinklus ir organizuojant kaime savanorišką veiklą.

Investicijos nėra skirtos tiesiogiai darbo vietoms kurti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Teisinis statusas-viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus. Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 27 966,33Eur.

Ne daugiau kaip 80 proc., kai projekto metu įsigyjamas materialusis turtas.

Ne daugiau kaip 95 proc., kai vietos projekto galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas: esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla, t.y. veiklos projektams.

Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą LEADER-19.2- SAVA-10

Remiamos veiklos: regioninių produktų (turistams skirtų maršrutų, kulinarinio paveldo produktų, įvairių paslaugų ir pramogų, ar vietos amatininkų produkcijos) sukūrimas ir jų rinkodaros (prekinio ženklo išpopuliarinimas) vykdymas, siekiant skatinti vietos gyventojų (ypač jaunimo) materialinį suinteresuotumą puoselėti krašto tapatybę, istoriją ir kultūrą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Molėtų rajono VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys viešieji ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos Fondų įstatymus.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 4 611,88Eur.

Ne daugiau kaip 80 proc., kai projekto metu įsigyjamas materialusis turtas.

Ne daugiau kaip 95 proc., kai vietos projekto galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas: esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla, t.y. veiklos projektams

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 1 d. 15.00 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai bei kita informacija apie kvietimą skelbiama šiose interneto svetainėse www.moletuvvg.lt ir www.nma.lt.

Informacija pareiškėjams VVG svetainėje

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.):

1. Telefonais: 8-383 51061, +370 683 07866 (administravimo vadovė V. Navickienė), +370 683 07877 (administratorė J. Leišienė).

2. El. paštu: moletuvvg@gmail.com;

3. Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ būstinėje adresu: Vilniaus g. 45, 33102 Molėtai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite