Angle down Atgal

Mokyklų lyderystės renginiai Širvintose

Spalio 28 dieną vyko antrasis mokyklų lyderystės renginys – mokymai mokyklų vadovams, pavaduotojams, mokyklų metodinių tarybų nariams bei mokyklų kūrybinių komandų nariams. Mokymus vedė lektorius G. Kazakevičius. Renginio metu buvo diskutuota apie mokyklos vadovo vaidmenį, projekto Lyderių Laikas 3 teikiamas galimybes, mokyklų bendruomenių bendradarbiavimo svarbą. Mokymų dalyviai bandė aiškintis, kaip šiandien yra suprantama Gera mokykla ir kas kuria švietimo kokybę? Lektorius pabrėžė, kad švietimas – tai pirmiausiai yra santykiai, komunikacija.

Spalio 29 dieną Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vyko trečiasis projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys – gerosios patirties konferencija „Veikiame kartu mokinio pažangos link“. Konferencijoje dalyvavę pedagogai turėjo galimybę pasidalyti gerąja profesine patirtimi, pasidžiaugti nuveiktais darbais, inovacijų atradimais, metodų gausa, tarpdalykine integracija.

Konferencijos dalyvius pasveikino Vaiva Redeckienė – projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės komandos vadovė ir Rita Suchockienė - Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir projekto „Lyderių laikas 3“ iniciatyvinės grupės vadovė progimnazijoje. Konferencijoje savo patirtimi pasidalijo 14 pranešėjų ir stendinių darbų autorių. Progimnazijos pedagogai ir svečiai buvo pasirinkę aktualias temas, parengę įdomių pranešimų, bendradarbiaudami pasidalijo gerąja patirtimi, savo pasisakymuose pristatė kūrybiškai panaudotas ir pritaikytas naujas idėjas, motyvacijos skatinimą, vaikų elgsenos keitimus, galimybę ir būtinybę individualizuoti ir diferencijuoti namų darbus, mokinio asmeninę pažangą, pasiekimų lygius, matematikos ir informacinių technologijų, dailės ir fizikos integravimo galimybes, IT panaudojimą gamtos mokslų pamokose, fizinio ugdymo pamokų inovatyvumą. Inovatyvių technologijų laboratorijoje buvo pristatytas naujausiomis technologijomis besidominančių mokinių ugdymas, pristatyti vaikų išradimai ir pažanga.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti pedagogų metodinių darbų „Pasiekimų lygiai: samprata ir požymiai, užduočių pavyzdžiai“ parodą. Paroda organizuota kaip viena iš pedagogų dalijimosi gerąja darbo patirtimi ir idėjomis formų, ja siekta pabrėžti metodinės veiklos prioritetus, viešinti ugdomosios veiklos pasiekimus, tobulinti ugdymo kokybę. 2018–2020 m. m. vienas iš „Atžalyno“ progimnazijos prioritetų yra skirtingų pasiekimų lygių užduočių taikymas įvairių dalykų pamokose skatinant asmeninę mokinio pažangą.

Pasibaigus visoms konferencijos veikloms, vyko refleksija. Dalyviai dalijosi nuomonėmis, kuo konferencija buvo naudinga ar prasminga. Išgirstą naują informaciją daugelis galės pritaikyti ir savo veikloje. Buvo pasimokyta iš kolegų patirties, profesiškai tobulėta. Aptarta tolesnė projekto „Lyderių laikas 3“ veikla mokykloje.

Vaiva Redeckienė, projekto „Lyderių Laikas 3“ savivaldybės kūrybinės komandos vadovė,

Romas Zibalas, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos metodinės tarybos pirmininkas

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite