Angle down Atgal

Mokslo metų pradžia – tai laikas, kai būtina dar kartą prisiminti vaikų teises ir pareigas

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (VTAS) sveikina vaikų dienos centrus su mokslo metų pradžia. VTAS specialistė, apsilankiusi Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros parapijos dienos centre, pirmiausia su vaikais užmezgė diskusiją apie vaikų teises ir pareigas. Viena svarbiausių vaiko teisių – teisė mokytis. Bet ši teisė neatsiejama nuo pareigos – mokytis stropiai.

,,Dienos centrai – dideli pagalbininkai, kai vaikus tenka užimti, padėti paruošti pamokas, gal net šiek tiek kartais atlikti šeimos vaidmenį – vaiką išklausyti, paguosti, nukreipti tinkama linkme. Matome, kaip dienos centruose vaikai pasiruošia pamokoms, daro įvairius darbelius, kaip išmoksta bendravimo ir kitų reikalingų dalykų“, – sako Jekaterina Steponavičienė, Šiaulių apskrities VTAS vyr. specialistė.

Šiaulių apskrities VTAS specialistė su vaikais pirmiausia pradėjo diskusiją, kas pačiam vaikui svarbiau – jo teisės ar pareigos. Vaikai išsakė mintis, kad supranta, jog mokytis jie privalo, kad teisė į mokslą – tai kartu ir pareiga, nes neužtenka vien ateiti į mokyklą ar dienos centrą. Čia būtina išmokti klausyti mokytojų ir auklėtojų, laikytis nustatytos tvarkos, paruošti namų darbus, sutarti su draugais.

,,Su vaikais kalbėta, kad jeigu jiems iškyla kokių klausimų, visada jie gali pasitarti su mokytojais, socialiniais pedagogais ir vaiko teisių apsaugos specialistais. Bet kokio amžiaus vaikas turi žinoti, kad jis turi teisę užsiimti mėgstama veikla, naudotis bibliotekų paslaugomis, lankyti būrelius pagal pomėgius, pagal savo amžių būti įtrauktas į mokyklos, bendruomenės ar ugdymo įstaigos projektus. Vaikai turi teisę į saviraišką“,– sako Jekaterina Steponavičienė, Šiaulių apskrities VTAS vyr. specialistė.

Vaikai klausė ir patarimo, ką daryti, jei iškyla kokių problemų, o po diskusijos su VTAS specialiste patys jau ir atsakė į iškeltą klausimą.

,,Mes visi turime suaugusį žmogų mokykloje ar dienos centre, kuriam galime patikėti savo paslaptis ir pasiklausti patarimo. Žinome, kad patarimų galima kreiptis ir į vaiko teisių apsaugos specialistus“, – sakė mažieji dienos centro lankytojai.

Šventiniame susitikime buvo skirta laiko ir vaikų saviraiškai. Susitikimas kartu buvo ir pamokėlė – menų ir istorijos. Su VTAS specialistėmis vaikai kūrė popierines gėles ir dovanojo jas Šiaulių miestui. Šiauliai švenčia gimtadienį. Ne visi vaikai žinojo, kad tai jau 783-čiasis miesto gimtadienis, taigi, pokalbis apie vaikų teises buvo naudingas papildant ir istorijos žinias – dienos centro lankytojai yra pilnateisiai Šiaulių gyventojai. Ant popierinių gėlių žiedlapių vaikai rašė palinkėjimus miestui ir vieni kitiems. ,,Kad mūsų dienos centras būtų pats geriausias“, ,,kiekvienas vaikas čia turi teisę jaustis saugus“, ,,linkiu Šiauliams saulėtų dienų ir daug turistų“ – tokius linkėjimus ant pačių sukurtų gėlių rašė vaikai.

Šiaulių mieste po pamokų dienos centrus lanko keli šimtai vaikų nuo pradinukų iki septyniolikmečių.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite