Angle down Atgal

Mis­te­ri­ja „Ein sau­le­lė ap­link dan­gų“

Gruo­džio 22 d. 19 val. Vil­niu­je, Me­nų spaus­tu­vės Juo­do­jo­je sa­lė­je, ir gruo­džio 23 d. 19 val. Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro Ma­žo­jo­je sa­lė­je vyks prem­je­ra – mis­te­ri­ja „Ein sau­le­lė ap­link dan­gų“. Nau­jo­ji teat­ra­li­zuo­ta mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja skir­ta šie­met mi­ni­miems Ma­ri­jos Gim­bu­tie­nės me­tams įpras­min­ti.
 

Keturių dalių misterijos pagrindinė tema – saulės ratas. Misterijos pagrindas – baltų mitologija, gretinama su Rytų filosofija ir religija.

Kūriniu siekta balanso tarp dviejų visur randamų priešingų, tačiau vienas kitą papildančių pradų: moteriškumo – vyriškumo, pasyvumo – aktyvumo, seno – naujo ir pan.

Muzikos „sutvėrimo“ našta paskirstyta tolygiai keturiems skirtingą kūrybinę ir gyvenimišką patirtį turintiems kompozitoriams: Algirdui Martinaičiui, Nijolei Sinkevičiūtei, Donatui Zakarui ir Jutai Pranulytei. Tokį pasirinkimą lėmė galimybė atskleisti kiekvieno gyvenimo / gamtos tarpsnio skirtingumą tiek kūrybos stilistikos požiūriu, tiek amžiaus, tiek lyties. Naujojoje kompozicijoje kūrėjai savaip perpina lietuvių etninės muzikos fragmentus su šiuolaikinės muzikos ritmais ir intonacijomis.

Kūrinio teksto autorius – Vladas Braziūnas. Taip pat naudotos citatos iš Maironio, liaudies kūrybos, Senojo Testamento hebrajų ir lietuvių kalbomis.

Sceninį vyksmą kurs išskirtinė Lietuvos menininkų grupė – patyrę muzikos meistrai (choras „Polifonija“ ir ansamblis „Giunter Percussion“) bei kylančios žvaigždės (solistė Ieva Skorubskaitė, režisierė Uršulė Bartoševičiūtė ir dirigentas Linas Balandis). Šviesų dailininkas – Julius Kuršis.

Šiemet planuojami tik du koncertai Vilniuje ir Šiauliuose, tad vilniečiai ir šiauliečiai turės išskirtinę progą dalyvauti premjerose ir tapti unikalaus kūrinio gimimo liudininkais.

Bilietų kaina: 10 ir 7 Eur (su nuolaida), bilietus platina TicketMarket.lt (prekyba bilietais nuo 12.01).

Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite