Angle down Atgal

Mirė Pakruojo rajono tarybos narys Romualdas Staišiūnas

Pakruojo rajono savivaldybė reiškia užuojautą dėl ajono tarybos nario, ilgamečio Klovainių seniūnijos seniūno Romualdo Staišiūno mirties.

Ryškiausios Romualdo gyvenimo pėdos įmintos Klovainiuose. Čia – jo gimtinė, čia baigė mokyklą, čia pradėjo savo darbinę karjerą. Vardan šio miestelio žmonių gerovės visada dirbęs R. Staišiūnas dažnai kartojo daugeliui įsiminusius žodžius: „Nieko nėra gražiau už Klovainius...“.
1982-aisiais baigęs Šiaulių K. Didžiulio politechnikumą (dab. Šiaulių valstybinė kolegija) ir įgijęs techniko-elektriko specialybę, Ramutis (kaip jį dažniausiai vadino aplinkiniai) iškart pradėjo dirbti vietos gamykloje „Klovainių skalda“. Darbštų ir atsakingą darbuotoją vertino vadovai ir kolegos, iš pradžių jis užėmė meistro, o vėliau – realizacijos cecho viršininko pareigas.

Bet daugiausia savo gyvenimo metų R. Staišiūnas išdirbo šio miestelio seniūnijoje. Kurį laiką buvęs komunalinio ūkio specialistu, 1997-aisiais tapo seniūnu ir juo dirbo iki 2015-ųjų. Šiltos ir „plačios“ dūšios, atsakingas už kiekvieną darbą ir rezultatus, mokėjęs atjausti, paguosti, o kai reikia, ir draugiškai pamokyti – tokį Ramutį atsimins kolegos, draugai, klovainiečiai. Būdamas seniūnu, jis mokėjo į vieną būrį sutelkti vietos bendruomenės, mokyklos, kultūros ir meno darbuotojus, nepamiršdamas priminti: „dirbame savo kraštui“. R. Staišiūno iniciatyva, Klovainiai ne kartą įvertinti kaip puikiai tvarkoma gyvenvietė, daugybė žmonių lankėsi jo organizuotuose renginiuose, žavėjosi ūkiškumu ir kolektyvo bendryste.

Po 18-kos darbo metų palikęs Klovainių seniūniją, Romualdas dirbo AB „Pakruojo arka“, o pastaraisiais metais – AB „Dolomitas“.

Visada vadovavęsis tikrosiomis vertybėmis ir jas puoselėjęs, R. Staišiūnas niekuomet nenutolo nuo socialdemokratiškų idėjų. Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje jis aktyviai dalyvavo nuo pat 1989-ųjų, entuziastingu bičiuliu ir gerbiamu rajono Tarybos nariu išlikęs iki paskutinio atodūsio.

Praėjusiais metais išrinktas į rajono Tarybą, R. Staišiūnas savo ilgametę patirtį pritaikė Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komitete, aktualius rajono gyventojams klausimus svarstė įvairiose darbo grupėse ir komisijose. Kolegoms labai trūks per anksti išėjusio Ramučio dėmesingumo savivaldybės veiklai, kasdieniniams žmonių poreikiams, jo kompetencijos ir įžvalgų.

Dėl netikėtos Romualdo Staišiūno netekties nuoširdžiai užjaučiame žmoną, sūnus, anūkus ir visus artimuosius.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite