Angle down Atgal

Ministerija pamiršo savivaldybėms perduotas globos įstaigas?

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, kartu su Jurbarko rajono ir Švenčionių rajono savivaldybių merais kreipėsi į Finansų ministeriją dėl asignavimų skyrimo perdavus vaikų globos namų savininko teises ir pareigas.  2018 – 2020 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) perdavė Vilniaus m., Jurbarko r., Rokiškio r., Šiaulių m. ir Švenčionių r. savivaldybėms 5 globos įstaigas, prieš tai kruopščiai aptarusi įstaigų pertvarkos perspektyvas ir jų būtiną pritaikymą teikti šiuolaikiškas, žmonių poreikius atliepiančias, kartais labai specifines ir sudėtingas socialines paslaugas.   

Šis procesas padėjo savivaldybėms įsitraukti į bendruomeninių paslaugų vaikams ir jų šeimoms plėtrą ir tam išnaudoti esamus resursus, bei suteikė savivaldybėms savarankiškumą spręsti, kokių paslaugų labiausiai reikia konkrečios savivaldybės vaikams, jų šeimoms, asmenims su negalia ir kitiems gyventojams. 

SADM, perduodama įstaigas savivaldybėms, Vyriausybės nutarimais skyrė lėšas ne tik šių įstaigų veiklos užtikrinimui, bet ir bendruomeninių paslaugų plėtrai vaikams bei krizes patiriančioms jų šeimoms, siekiant užkirsti kelią vaikų patekimui į globos institucijas. Atitinkamai, šios funkcijos užtikrinimui, buvo sumažinti asignavimai SADM. 

Tačiau, paaiškėjo, kad šiais metais asignavimus šiai svarbiai reformai skyrė tik Vilniaus miesto ir Rokiškio savivaldybėms perduotoms įstaigoms.  Šiaulių miesto meras, kartu su Jurbarko rajono, Švenčionių rajono savivaldybių merais bendru kreipimusi prašo Finansų ministerijos išaiškinti, kodėl 2021 metais sumažinti asignavimai pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti.  

„Veiklos tęstinumas, ir tuo pačiu finansinių įsipareigojimų vykdymas, yra labai svarbus, nes kompleksinių paslaugų namai ,,Alka“ yra stacionari socialinės globos įstaiga, skirta specialiųjų poreikių tėvų globos netekusiems vaikams ir našlaičiams iki 21 metų, turintiems intelekto, kompleksinių ir kitų sveikatos bei raidos sutrikimų. Įstaigos pagrindinis tikslas yra teikti socialinę globą ir priežiūrą, tenkinančią vaiko poreikius ir jo geriausius interesus, atsižvelgiant į vaiko savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jo saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę, parengti savarankiškam gyvenimui, bei teikti kompleksines paslaugas šeimai, auginančiai vaiką su specialiaisiais poreikiais, elgesio ir emocijų sutrikimais, negalia ar sunkia negalia. Minėtoje globos įstaigoje gyvena ir paslaugos teikiamos 48 vaikams iš 15 savivaldybių. Pastebimas tokių asmenų skaičiaus didėjimas, kasmet jų ar jų šeimos narių vis daugiau kreipiasi pagalbos“, – situaciją komentavo Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė. 

  

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 

KREIPIMASIS 

DĖL ASIGNAVIMŲ SKYRIMO PERDAVUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS 

2021 m. sausio 13 d.  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM), siekdama atsisakyti nebūdingos valstybės institucijai funkcijos – administruoti socialinių paslaugų teikimą bei siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2018 m. birželio 18 d. pasitarimo pas Ministrą Pirmininką protokolo Nr. 11 3.4 papunktyje numatytą pasiūlymą dėl specifinių užduočių: „Spręsti klausimą dėl ministerijos pavaldume esančių globos namų perdavimo savivaldybėms ir imtis veiksmų, kurie padėtų didinti ilgalaikės socialinės globos srities viešųjų išlaidų efektyvumą“, 2018 – 2020 metais perdavė Vilniaus m., Jurbarko r., Rokiškio r., Šiaulių m. ir Švenčionių r. savivaldybėms 5 globos įstaigas, prieš tai kruopščiai aptarusi įstaigų pertvarkos perspektyvas ir jų būtiną pritaikymą teikti šiuolaikiškas, žmonių poreikius atliepiančias, kartais labai specifines ir sudėtingas socialines paslaugas.   

Šis procesas padėjo savivaldybėms įsitraukti į bendruomeninių paslaugų vaikams ir jų šeimoms plėtrą ir tam išnaudoti esamus resursus, bei suteikė savivaldybėms savarankiškumą spręsti, kokių paslaugų labiausiai reikia konkrečios savivaldybės vaikams, jų šeimoms, asmenims su negalia ir kitiems gyventojams. 

SADM, perduodama įstaigas savivaldybėms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais skyrė lėšas ne tik šių įstaigų veiklos užtikrinimui, bet ir bendruomeninių paslaugų plėtrai vaikams bei krizes patiriančioms jų šeimoms, siekiant užkirsti kelią vaikų patekimui į globos institucijas. Atitinkamai, šios funkcijos užtikrinimui, buvo sumažinti asignavimai SADM. 

Vadovaujantis Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl biudžetinės įstaigos Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo Jurbarko rajono savivaldybei“, nuspręsta 2019–2023 metų laikotarpiu didinti asignavimus Jurbarko rajono savivaldybei 175 000 eurų (vienu šimtu septyniasdešimt penkiais tūkstančiais eurų) įstaigos veiklai užtikrinti. 

Vadovaujantis Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 828 „Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybei“, nuspręsta 2020–2024 metų laikotarpiu didinti asignavimus Šiaulių miesto savivaldybei 370 000 eurų (trimis šimtais septyniasdešimt tūkstančių eurų) įstaigos funkcionavimui užtikrinti. 

Vadovaujantis Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 641 „Dėl biudžetinės įstaigos Pabradės vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo Švenčionių rajono savivaldybei“, nuspręsta 2020–2023 metų laikotarpiu didinti asignavimus Švenčionių rajono savivaldybei 338 000 eurų (trimis šimtais trisdešimt aštuoniais tūkstančiais eurų) įstaigos veiklai užtikrinti. 

Tačiau, kaip matyti iš Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedo, asignavimai pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti skirti tik Vilniaus miesto savivaldybei pagal Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 935 ir Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 937 - 1 953 000 Eur, ir Rokiškio rajono savivaldybei pagal Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. 359 - 310 000 Eur. Analogiškai Jurbarko rajono, Šiaulių miesto ir Švenčionių rajono savivaldybėms perduotų įstaigų veiklai asignavimai neskirti. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome pateikti informaciją, kodėl Jurbarko rajono, Šiaulių miesto ir Švenčionių rajono savivaldybėms 2021 metais nenumatyti asignavimai pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti bei kokių priemonių numatoma imtis siekiant užtikrinti Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 831, Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 641 ir Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 828 vykdymą.  

Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas 

Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite