Angle down Atgal

Miesto įmonės dirba stabiliai ir patikimai

Šiaulių miesto savivaldybė šiuo metu turi aštuonias pavaldžias bendroves. Septynios iš jų dirba pelningai. Didžiosios įmonės toliau sėkmingai ir nuosekliai investavo į infrastruktūros tinklus. Vis geresnius ekonominius rezultatus demonstruoja viešojo transporto paslaugas teikianti UAB „Busturas“.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis pristatė Savivaldybei pavaldžių įstaigų praėjusių metų veiklos rezultatus. Savo veiklą užbaigė UAB „Žiburio knygynas“, tačiau kitų įmonių rezultatai atrodo tikrai solidžiai.

Didžiausią apyvartą turinčio šilumos tiekėjo pajamos augo, tačiau grynasis pelnas kiek mažėjo dėl nepalankios situacijos biokuro rinkoje. Biokuro pardavėjai produkciją siūlė gerokai brangiau nei ankstesniais metais, dėl to augo išlaidos. Nepaisant to, UAB „Šiaulių energija“ toliau daug investavo į tinklų atnaujinimą ir sugebėjo išlaikyti vieną mažiausių šilumos kainų šalyje.

Taip pat augo ir UAB „Šiaulių vandenys“ pajamos, tik pelnas sumažėjo. Iš­lai­das didino augančios energetinės sąnaudos, technologinių medžiagų kainos, įmonės darbuotojams pakelti atlyginimai. Per 2018 m. įmonė rekonstravo 8,6 km vandentiekio, 7,3 km nuotekų, 9,5 km paviršinių nuotekų tinklų.

Pasak Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, UAB „Busturas“ pokyčiai džiugina. Atsisakius nuostolingų priemiestinio susisiekimo maršrutų, mažėjo pajamos, tačiau grynasis pelnas auga jau antri metai iš eilės.

„Miestiečiai tikrai jau pastebėjo, kad at­nau­ji­na­mi au­to­bu­sai. Daug pa­da­ry­ta ir gerinant dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas – atnaujintos bui­ti­nės pa­tal­pos, visai kita situacija ir autobusų re­mon­to dirbtuvėse“, – komentavo A. Bar­tu­lis.

Ir pardavimų pajamos, ir grynasis pelnas augo UAB „Saulės dominija“, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriuje. Pardavimo pajamas dar padidino UAB Pabalių turgus.

Sudėtingiausia situacija, anot Antano Bartulio, su sa­vi­val­dy­bės įmo­ne Šiau­lių oro uos­tu. Trimis šimtais tūkstančių eurų krito įmonės metų pajamos, šiek tiek sumažintas nuo­sto­lis dar sie­kia be­veik 17,5 tūks­tan­čio.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite