Angle down Atgal

Metodinė diena Zarasų ugdymo įstaigų VGK nariams

Vasario 21 d. Zarasų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) organizavo metodinę dieną ugdymo įstaigų VGK nariams, pagalbos vaikui specialistams. Šio susitikimo tikslas – apžvelgti bendrus darbus vaiko gerovės srityje, sutarti, kaip reaguoti į vaikams kylančias grėsmes, stiprinti savivaldybės ir ugdymo įstaigų VGK bendradarbiavimą, siekiant kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius vaiko elgesio požymius ir užtikrinti reikalingos profesionalios pagalbos teikimą.

Zarasų r. savivaldybės administracijos VGK pirmininkė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Nijolė Bikulčienė, aptarė mokyklų VGK darbo organizavimo ypatumus, esamas problemas, kvietė kartu ieškoti būdų kaip galima būtų pagerinti darbą vaiko gerovės labo srityje, siekiant padėti vaikui įveikti mokymosi ir bendravimo sunkumus, prisidėti prie to, kad vaikas jaustųsi laimingesnis, saugesnis, noriai eitų į mokyklą, puoselėtų vertybes, bendradarbiautų ir patirtų mokymosi sėkmę. Taip pat VGK pirmininkė atkreipė dėmesį, kokia tvarka ugdymo įstaigų VGK turėtų kreiptis į Zarasų r. savivaldybės VGK dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo būtinumo. Susitikimo metu buvo pateikta informacija apie Zarasų r. savivaldybėje koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas.

Zarasų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai, Zarasų r. savivaldybės administracijos VGK nariai Rosita Gurskaja ir Liudvikas Komka kalbėjo apie mokyklų VGK svarbą kuriant saugią mokymosi aplinką, apie mokyklos bendruomenės teisinį švietimą ir prevenciją. Saugumo iššūkių sprendimo iniciatoriais ir aktyviausiais įgyvendinimo vykdytojais yra ir turi būti ugdymo įstaigų atsakingieji asmenys. Niekas kitas geriau už ugdymo įstaigos atsakingus asmenis nepasakys, ko reikia ugdymo įstaigai, jos mokiniams ir darbuotojams. Nepriėmus sprendimo, jog saugumo klausimas yra aktualus, vargu ar bus įmanoma įveikti saugumo iššūkius ir maksimaliai užtikrinti mokinių saugumą ugdymo įstaigos teritorijoje. Policijos pareigūnai pageidavo, jog ugdymo įstaigų VGK aktyviau bendradarbiautų su policija, kviestų policijos pareigūnus į posėdžius. Pirmas ir svarbiausias žingsnis saugumo užtikrinimui ugdymo įstaigos teritorijoje – pripažinimas, kad saugumo iššūkiai yra svarbūs ir reikalaujantys imtis veiksmų.

Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus vyriausioji specialistė, Zarasų r. savivaldybės VGK narė Ramunė Navickienė pristatė probacijos tarnybos vykdomą veiklą, keliamus tikslus bei prioritetus. Akcentavo, kad šiuo metu tarnyba didelį dėmesį skiria prevencijai. Dirbant su prabuojamaisiais asmenimis, prioritetas yra ne baudimas, o jų resocializacija bei integracija į visuomenę. Probacijos tarnyba vykdo ir nepilnamečių asmenų priežiūrą nuo 14 metų, kuomet atsiranda baudžiamoji atsakomybė. Teismas, jiems skirdamas bausmes, skiria baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemones, kurių pagalba vykdoma elgesio korekcija. Probacijos tarnyba bendradarbiauja su mokyklų socialiniais darbuotojais, klasės auklėtojais bei pedagogais, domisi nepilnamečių pamokų lankomumu, užimtumu bei iškylančiomis problemomis, kurias padeda spręsti pasitelkdami kitų sričių specialistus. Probacijos tarnybos specialistė akcentavo, kad probacijos pareigūnai visada pasirengę konsultuoti, teikti pagalbą. Būtų naudinga dalyvauti ugdymo įstaigų VGK posėdžiuose, kuriuose svarstomi nepilnamečiai, esantys probacijos skyriaus registre, ir jiems numatytų pagalbos priemonių kontrolės procese. Tokiu būdu bendras darbas atneštų efektyvesnį siekiamą rezultatą.

Susitikimo metu buvo diskutuojama apie įvairių socialinių ir švietimo paslaugų teikimą, problemas dėl mokytojų padėjėjų, paslaugų trūkumo ugdant vaikus su specialiaisiais poreikiais klausimais. Į klausimus, kaip atpažinti vaiko teisių pažeidimus, kokiais atvejais ir kaip kreiptis į Vaiko teisių apsaugos tarnybą, kaip šios tarnybos specialistai reaguoja į pranešimus apie vaiko teisių pažeidimus, atsakė Zarasų r. savivaldybės VGK narė, Utenos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Zarasų rajone Neringa Jefimovienė. Ji nuogąstavo, kad dažnai Vaiko teisių apsaugos specialistai per vėlai gauna pranešimus apie vaiko teisių pažeidimus. Jei pastebima, kad vaiko nuotaika ar elgesys pradeda keistis, pvz. jis nenori lankyti mokyklos, tai jau galima įtarti apie svarius įvykius vaiko gyvenime, tokiu atveju reikėtų sunerimti ir, pasiaiškinus situaciją, informuoti Vaiko teisių apsaugos tarnybą. Net jei šeima neatrodo patirianti socialinę riziką, o mokyklos specialistai pastebi tam tikras problemas, turi būti reaguojama nepaisant išankstinių nuostatų. Vaiko teisių apsaugos tarnyba į kiekvieną vaiko teisių pažeidimą privalo reaguoti nedelsiant, todėl, jei nėra užtikrinami savalaikiai veiksmai, net kelios pradelstos dienos gali turėti skaudžių pasekmių. Nereikia baimintis pranešti apie galimus vaiko teisių pažeidimus, netinkamas elgesys su vaiku trikdo vaiko sėkmingą vystymąsi, turi neigiamos įtakos vaiko socialiniams įgūdžiams ir gebėjimams. Laiku pranešant galima padėti užkirsti kelią nederamam elgesiui su vaiku, padėti išvengti nelaimių.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite