Angle down Atgal

Maudytis patartina ne visur

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įvertinęs gautus rugpjūčio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuoja, kad ne visose tirtose maudyklose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Gauta informacija apie 83 maudyklų iš 114 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę.

Pirmoje rugpjūčio mėnesio pusėje vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykloje – rugpjūčio 8 d. buvo nustatytas didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Šis parametras viršijo leidžiamas normas rugpjūčio 8 d. Kelmės r. Kražantės maudykloje 4,5 karto, rugpjūčio 14 d. Plungės r. Platelių ežere „Plokštinės“ maudykloje – 1,4 karto, Platelių miestelio maudykloje – 1,3 karto, „Beržynėlio“ maudykloje – 3,7 karto, „Linelio“ maudykloje – 3,6 karto, „Ąžuolų salos“ maudykloje – 4,6 karto.

Pakartotinių tyrimų rezultatų apie minėtų maudyklų vandens kokybę kol kas negauta.

Informacijos apie maudyklų vandens kokybę rugpjūčio mėnesio pirmoje pusėje nėra gauta iš Visagino miesto, Lazdijų, Vilkaviškio, Kalvarijos, Biržų, Rokiškio, Kupiškio, Radviliškio, Šiaulių, Ignalinos, Švenčionių, Širvintų rajonų.

Tiriant vandens kokybę rekreacijai skirtose zonose, nustatytas didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių ir/ar žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje Kėdainių rajone Nevėžio upėje Pašliuose (rugpjūčio 4, 8 d.), Plungės rajone Babrungo upėje (rugpjūčio 1 d.), Beržono ežere (rugpjūčio 14 d.).

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ patvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama aktyviai ir operatyviai.

Visuomenė informuojama ir supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse, taip pat stenduose prie paplūdimių turi būti skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės „Aplinkos sveikata – Maudyklos − Maudyklų vandens kokybė“ skiltyje. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite