Angle down Atgal

Luokės miestelyje sutvarkyta aplinka

Įgyvendinant projektą „Luokės miestelio viešosios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams“, Luokės miestelyje įrengta 1100 metrų šaligatvio Telšių g. nuo Mokyklos g. iki miestelio pradžios, įrengta 17 LED šviestuvų šiai gatvės atkarpai apšviesti. Sutvarkytas šaligatvis ir įrengtas apšvietimas Telšių gatvėje sudarys saugesnes, patogesnes sąlygas pasiekti viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas. Beveik 300 vaikų šiuo šaligatviu eina į mokyklą ir darželį, per 400 miestelio gyventojų saugiau ir patogiau pasieks bažnyčią, seniūniją, bendruomenės namus, kt.

Atliktas kitas svarbus projekto darbas – įrengtas turgelis su dengtais prekyvietės stalais ir apšvietimu, sutvarkius apleistą teritoriją Šatrijos gatvėje miestelio centre. Čia bendruomenės nariai gali prekiauti savo užaugintomis daržovėmis, vaisiais, kitomis prekėmis. Pagerintos miestelio gyventojų užimtumo sąlygos, sukurta verslo vystymui palanki aplinka.

Visa projekto vertė – 241 590 Eur, iš jų 164 281 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 28 991 Eur - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 48 318 Eur – Telšių rajono savivaldybės lėšos.

Projekto sutartis pasirašyta 2018 m. gegužės 30 d., projektas baigtas įgyvendinti 2019 m. rugsėjo 30 d.

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės veiklos sritį „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“.

Telšių regiono projektų sąraše pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ įtraukti 5 Telšių rajono savivaldybės projektai.

Du iš jų baigti įgyvendinti: „Ryškėnų administracinio pastato dalies, pritaikytos bendruomenės veiklai, kapitalinis remontas bei viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ ir „Luokės miestelio viešosios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams“.

Trys projektai įgyvendinami: „Viešvėnų kultūros centro kapitalinis remontas“, „Luokės miestelio viešosios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams“, „Kaunatavos kaimo kultūros namų pastato kapitalinis remontas, pritaikant bendruomenės poreikiams“, „Dalies Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos ūkinio pastato rekonstrukcija, įrengiant priešgaisrinės tarnybos patalpas taip pritaikant bendruomenės poreikiams“

Bendra patvirtinta paramos suma šiems projektams sudaro 769 510 Eur.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite