Angle down Atgal

Liubavas į šventę sukvietė kaip niekad didelį kraštiečių būrį

Lietuvos ir Lenkijos pasienyje įsikūrusiame Liubavo kaime praėjusį sekmadienį vyko tradicinė vasaros šventė „Sugrįžkime į tėviškę“. Kaip niekad daug iš šio krašto kilusių žmonių, svečių ir vietos gyventojų šiemet į Liubavą pritraukusią šventę organizavo Kalvarijos savivaldybės kultūros centras, Liubavo seniūnija ir Liubavo kaimo bendruomenė.

Dauguma šventės dalyvių į Liubavą susirinko dar prieš 12 val., kai Liubavo Švč. Trejybės bažnyčioje prasidėjo Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) atlaidų procesija ir šv. Mišios. Jas aukojo parapijos klebonas Mindaugas Smetonis. Mišių metu susirinkusieji turėjo unikalią galimybę pasiklausyti tarptautinių konkursų laureatės solistės Juditos Leitaitės atliekamų giesmių ir klasikos kūrinių. Solistei smuiku akompanavo dukra Paulina Daukšytė.

Po Mišių prie Liubavo seniūnijos esančioje erdvėje šventės dalyvių jau laukė gausus būrys amatininkų, tautodailininkų ir prekybininkų, atrakcionai vaikams. Netrukus prasidėjo ir šventinis koncertas. Jame dalyvavo kalvarijiečių choras „Sonantem“, vadovaujamas Ausmos Sakalauskaitės, gerą nuotaikos užtaisą šventės dalyviams dovanojo Jungėnų kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Jungvala“ (vad. Birutė Zavistauskienė), dainas tėviškei ir mamai dainavo Liubavo J. Montvilos pagrindinės mokyklos mokytojų ansamblis (vad. Sigutė Valentaitė-Rugienė). Šventės dalyvius nudžiugino šokių grupės „RenStep“ (vad. Renata Guščiuvienė), Liubavo mokyklos mažųjų šokėjų ir grupės „Nemuno krantai“ pasirodymai.

Į šventę susirinkusius kraštiečius, vietos gyventojus ir svečius pasveikino Liubavo seniūnas Gintas Baliulis, Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis ir aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.

Savivaldybės meras Vincas Plikaitis šventės metu pagerbė ir apdovanojo 90 metų sulaukusius Liubavo krašto gyventojus Nataliją Petrauskienę, Pijų Sutulą, Mildą Magdę Čukauskienę ir Leonę Kajokienę. Be to, padėkas meras įteikė ir Liubavo J. Montvilos pagrindinės mokyklos direktorei Romualdai Jankevičiūtei, Liubavo seniūnijos gyventojus aptarnaujančiai Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus specialistei Danutei Asipauskienei, ūkininkui Romui Kajokui.

Renginio metu dėmesio sulaukė ir gražiausiai besitvarkančių seniūnijos sodybų šeimininkai: Salaperaugio kaime gyvenantys Laima ir Juozas Čiukauskai, Lina ir Algirdas Dadurkai iš Liubavo, taip pat Pagraužių kaime gyvenantys Alina ir Vincas Bagdonai. Jiems padėkas ir gėlių puokštes įteikė seniūnas G. Baliulis, o ministras Kęstutis Mažeika – po valstybės vėliavą ir po svyrančių gėlių vazoną.

Šventės metu nebuvo pamiršti ir jauniausi seniūnijos gyventojai dvyniai Perla ir Justas Krušinskai bei Armandas Zubovas. Mažiesiems dvyniams skirtas dovanas Liubavo bendruomenės pirmininkė Laima Bagdonienė įteikė jų tėvams, o šventėje nedalyvavusiems A. Zubovo tėvams dovana buvo perduota vėliau.

Renginio vedėjos Liubavo kultūros namų kultūrinės veiklos organizatorės Daivos Petrauskienės teigimu, geros nuotaikos šventės dalyviai nestokojo iki pat renginio pabaigos. Susirinkusieji mielai bendravo su seniai matytais kraštiečiais, dalijosi prisiminimais, dėmesingai klausėsi Bronės Bagdonienės, Prano Savulio ir Virgilijaus Bespalovo skaitomų savos kūrybos eilių apie tėviškę.

Pauliaus Stankevičiaus nuotraukos

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite