Angle down Atgal

Ligoninės ir PSPC vadovams skirti darbo užmokesčio priedai

Balandžio 29 dieną Taryba nutarė nustatyti VšĮ Širvintų ligoninės vadovui nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydį – 15% nuo mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio.

Sprendimas dėl VšĮ Širvintų ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies turi būti priimamas įvertinant įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įgyvendinimą.  VšĮ Širvintų ligoninės surinktų balų suma yra 57. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.1 papunktį nustatoma mėnesinio darbo užmokesčio kintamoji dalis, mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio procentas – 15.

Taip pat nutarta nustatyti VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovui nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydį – 20% nuo mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio.

VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro surinktų balų suma yra 65. Pagal Aprašo 4.2.4 papunktį nustatoma mėnesinio darbo užmokesčio kintamoji dalis, mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio procentas – 20.

Abiejų įstaigų veikla vertinama kaip nenuostolinga. Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis (toliau – ASPP) lygis, įšstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų ASPP skaičius per metus ir pagrįstų skundų dalis, Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes, Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų skaičius ir įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus nevertinta.

Ligoninei keltas uždavinys siekti, kad vidutinė terapijos paslaugų grupės gydymo trukmė būtų ne ilgesnė kaip 6,4 dienos.

P.S. 1. Nežinia, ar dėl neteisingos gautos informacijos, ar dėl kitų priežasčių, tačiau merė posėdžio metu kalbėjo netiesą. Jokio skundo nei ligoninei, nei kur kitur nerašiau. Buvo paklausimas apie įvykį pagal asmens skundą. Bet tai nėra skundas. Paklausimai tam ir yra, kad būtų skelbiama tiesa.

P.S. 2. Širvintų ligoninės administracija nesilaiko Visuomenės informavimo įstatymo ir vis dar neatsakė į paklausimą apie gautą skundą. Kai įstaigai vadovavo Elona Pečiukaitienė, į paklausimus būdavo atsakoma laiku. Šis aspektas svarbus vertinant įstaigos veiklą.

NERINGA TUŠKEVIČIENĖ

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite