Angle down Atgal

Lietuvos metrologijos inspekcijos Vakarų regiono skyriaus specialistai nustatė Metrologijos srities teisės aktų pažeidimų

Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) strateginis tikslas – siekti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

Inspekcijos Vakarų regiono skyrius, vadovaudamasis Inspekcijos 2021 m. I–II ketv. darbo planais, patikrino, kaip atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo įmonėse, vandens gręžinius ir (arba) paviršinius vandens telkinius eksploatuojančiose ir nuotekas tvarkančiose įmonėse, energetikos, pramonės įmonėse, kadastrinius matavimus atliekančiose įmonėse, saulės, vėjo, biodujų jėgainių gaminamos elektros, šiluminės energijos apskaitai tvarkančiose įmonėse, vaistus parduodančiose vaistinėse, naftos produktų (benzino, dyzelino) degalinėse, suskystintų automobilinių dujų degalinėse, prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, prekeiviai turgavietėse, lauko prekyboje, pieno supirkėjai ir žalio pieno gamintojai (ūkininkai) ir kiti ūkio subjektai laikosi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Inspekcijos Vakarų regiono skyriaus specialistai Šiaulių apskrities įmonėse, vykdydami teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą, atliko 196 patikrinimus, iš jų 189 patikrinimai atlikti prieš 10 darbo dienų raštu informuojant įmones apie planuojamus patikrinimus.

17 patikrinimų metu nustatyti metrologijos srities teisės aktų pažeidimai. Palyginti su praėjusių metų I-II ketv., pažeidimų sumažėjo 4,4 proc., 14 įmonių pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį ir atliko metrologines patikras 15 matavimo priemonių. Atlikti 39 prekių kiekio patikrinimai, patikrinta 197 pavadinimų prekių. 3 asmenims paskirtos administracinės nuobaudos. Įmonėms surašyti 3 metrologijos srities teisės aktų pažeidimo protokolai, kurie perduoti svarstyti Inspekcijos administracijai.

Taip pat 2 įmonėse atlikti alkoholinių gėrimų skaitiklių plombavimo darbai kartu su VMI prie FM Akcizų administravimo departamento aptarnavimo skyriaus specialistais.

Pažeidimai nustatyti tikrinant:

- vandens gręžinius ir (arba) paviršinius vandens telkinius eksploatuojančias įmones, nustatyta, kad vienos gamybos įmonės gręžinyje buvo naudojamas vandens skaitiklis su pasibaigusia metrologine patikra;

- suskystintų automobilinių dujų degalines, iš patikrintų 8, atlikus kolonėlių dozavimą vienoje degalinėje nustatytas pažeidimas. Suskystintų dujų įpylimo faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną santykinę tūrio matavimo paklaidą ±1,0 proc. tūrio. Didžiausia faktinė santykinė paklaida – 1,56 proc. tūrio. Įmonės atsakingam asmeniui paskirta administracinė nuobauda, už Metrologijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą metrologijos srities teisės aktų pažeidimą įmonei skirta sankcija;

- prekybos įmones. Patikrinta 12 prekybos įmonių, nustatyti 3 pažeidimai. Prekybos įmonėse naudojamos 23 MP (svarstyklės, stikliniai, elektroniniai termometrai), iš jų 4 MP (svarstyklės) be galiojančios metrologinės patikros. Radviliškio r., Šeduvos parduotuvėje svarstyklės naudojamos be galiojančios metrologinės patikros. Įmonės atsakingam asmeniui paskirta bauda ir įmonei surašytas LMI Vakarų regiono skyriaus metrologijos srities teisės aktų pažeidimo protokolas, kuris perduotas svarstyti Inspekcijos administracijai.

Dviejų prekybos įmonių atsakingiems asmenims baudos neskirtos dėl nustatytų pažeidimų mažareikšmiškumo.

1 įmonė pašalino pažeidimą po Inspekcijos pranešimo apie planinį patikrinimą (1 MP).

Inspekcija atlieka ne tik matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę, bet ir rinkai tiekiamų fasuotų prekių kiekio atitikties kontrolę.

Šiaulių m. Vakarų regiono skyriaus specialistai per šį pusmetį, vykdydami fasuotų maisto ir ne maisto prekių (duonos, konditerijos, kulinarijos produktų, rūkytų mėsos gaminių, prieskonių, kieto kuro, sėklų) kiekio atitikties kontrolę, prekybos įmonėse ir pas gamintojus atliko 39 patikrinimus, nustatė 9 (23,1proc.) pažeidimus. Pažeidimai nustatyti prekybos įmonėse ir pas gamintoją tikrinant parduodamų fasuotų sėklų kiekio kontrolę.

Atlikus Šiaulių gamintojo fasuotų sėklų pakuočių iki 5 g kiekio teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolę, nustatyta, kad iš patikrintų 100 vienetų pardavimui paruoštų fasuotų sėklų pakuočių – 41 pakuotės (41 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus ir pakuočių vidutinis kiekis yra mažesnis už leidžiamą minimalų vidutinį kiekį. Už nustatytus pažeidimus Šiaulių įmonės atsakingam asmeniui paskirta administracinė nuobauda, už Metrologijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą metrologijos srities teisės aktų pažeidimą įmonei skirta sankcija.

Už teisingą fasuoto produkto kiekį pakuotėje yra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems ir taikomos baudos, o prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams.

Inspekcija siekia apsaugoti vartotojus nuo neteisingų matavimų padarinių ir sumažinti pažeidimų. Todėl atliekant planinius patikrinimus, įmonės prieš 10 darbo dienų raštu informuojamos apie planuojamą patikrinimą. Kartu su pranešimu siunčiami ir kontroliniai klausimynai. Su minėtais klausimynais galima susipažinti Inspekcijos tinklalapyje:http://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-1.

Taip pat netaikomos baudos nustačius mažareikšmį pažeidimą, ūkio subjektai konsultuojami bei teikiama pagalba padedant laikytis teisės aktų reikalavimų įmonėms ir verslininkams, vykdantiems veiklą pirmus metus. Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą, LMI interneto svetainėje yra paskelbta informacija apie ūkio subjektų galimybę ir sąlygas būti įtrauktiems į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ ir tai reiškia, kad 3 metus nebus planuojama tikrinti šių ūkio subjektų.

Inspekcija primena, kad 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnio pakeitimai, kuriais numatyta griežtesnė administracinė atsakomybė juridiniams ir fiziniams asmenims už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus. Taip pat nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios atsakomybę už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus juridiniams asmenims, juridiniams asmenims skiriamas sankcijas už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus ir atsakomybės taikymo sąlygas. Pažymėtina, kad juridiniam asmeniui gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 300 eurų iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų.

Inspekcijos tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt skelbiama informacija apie planuojamus konsultavimo renginius, seminarus.

Visi, turintys klausimų, susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į Inspekcijos Vakarų regiono skyrių, Šiauliai, Dvaro g. 50, tel. 8 687 19856.

Vida Balčiūnienė, Lietuvos metrologijos inspekcijos Vakarų regiono skyriaus vedėja

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite