Angle down Atgal

Lietuvos jaunimo atstovai domėjosi galimybėmis veikti Trakuose

Trakų savivaldybėje vyko savivaldybės vadovų ir atstovų susitikimas su „Jaunimo dialogo akademijos“ dalyviais – 31 jaunuoliu iš skirtingų Lietuvos savivaldybių.

Susitikimo metu aptartos jaunimo dalyvavimo įvairiose veiklose galimybės Trakuose, savanorystės ir atvirojo darbo su jaunimo situacija, jaunimo organizacijų veikla.

Su jaunimu bendravo Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, einanti mero pareigas Marija Puč, savivaldybės administracijos direktorius Andrisu Šatevičius, direktoriaus pavaduotoja Agata Mankeliūnienė, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Umbrasienė.

Šis susitikimas –  tai viena iš projekto, remiamo ES programos  Erasmus+, veiklų, kurią vykdo „Jaunimo dialogo akademija“.

Apie projekto tikslus: 

Projektas įgalina jaunus žmones pareikšti jų nuomonę bei poziciją, sukuria erdves ir platformas jaunimo bei sprendimus priimančių asmenų dialogui, skatina diskusijos ir bendradarbiavimo kultūrą, įtraukia jaunus žmones į jų problemų sprendimą arba galimybių sukūrimą.

Projektu siekiama:

  • įgalinti (suteikiant kompetencijas ir sukuriant bendradarbiavimo tinklus) jaunus žmones iš 10 Lietuvos regionų (savivaldybių) dalyvauti bendruomenių bei vietos savivaldos lygmenyje;
  • sustiprinti (o jei nėra – inicijuoti) organizacijų, institucijų bei aktyvių žmonių bendradarbiavimą, kurie padėtų vieni kitiems pasiekti bendrų tikslų;
  • sukurti dialogo galimybę jauniems žmonėms iš lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai kalbančių bendruomenių, stiprinti jų bendravimą ir bendradarbiavimą;
  • Lietuvos rusakalbius bei lenkakalbius jaunus žmones įtraukti į bendrų ES ir Lietuvos jaunimo klausimų aptarimą.

Apie kontekstą:

Jaunimo dalyvavimas priimant sprendimus – yra ne gražus lozungas ar naivus lūkestis, bet realus Lietuvos institucijų nacionaliniame ir vietos lygmenyje įsipareigojimas, kuris yra įtvirtintas „Peržiūrėtoje Europos chartijoje dėl jaunimo dalyvavimo vietos ir regioniniame gyvenime“ (2003 m.) bei Europos Komisijos rezoliucijoje „Promoting young people's full participation in education, employment and society" (2007).

Didelį postūmį jaunimo dalyvavimo užtikrinimui davė ES Jaunimo strategija bei Struktūrinis dialogas, aiškiai reiškiama politinė valia įtraukti jaunimą į sprendimų priėmimą Europos Sąjungos lygmenyje, tačiau šio principo taikymas vietos ir nacionaliniame lygmenyje vis dar stringa. Kodėl?

Nėra kalta yra viena pusė – politikai, politikos formuotojai ar jauni žmonės. Pagrindinis problemos sprendimo būdas yra suteikti kompetencijų kalbėtis ir išgirsti bei kurti dialogo galimybes – formalias ir neformalias, su konkrečiais klausimais ir be jų, kad mažėtų baimė ir nepasitikėjimas tarp institucijų ir piliečių, kad kurtųsi dalyvavimo ir dialogo kultūra.

„Jaunimo dialogo akademijos“ informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite