Angle down Atgal

Le­vo Tols­to­jaus min­tys – ne­mir­tin­gos

Lapk­ri­čio 20 d. su­kako 110 metų nuo gra­fo Le­vo Ni­ko­la­je­vi­čiaus Tols­to­jaus (1828 m. rugsė­jo 9 d. – 1910 m. lapk­ri­čio 20 d.) – 
rusų ra­šy­to­jo, eseis­to, dra­ma­tur­go ir fi­lo­so­fo – mir­ties. L. Tols­to­jus bu­vo rea­lis­tinės pro­zos meist­ras ir vie­nas gar­siau­sių pa­sau­lio ra­šy­tojų, ge­riau­siai ži­no­mas dėl dviejų sa­vo ro­manų – „Ka­ras ir tai­ka“ (1869) ir „Ana Ka­re­ni­na“ (1877).

Į kokias garsiojo rašytojo mintis verta įsiklausyti?

 • Anaiptol neverta skaityti visko, skaityti dera tik tai, kas atsako į sieloje kilusius klausimus.
 • Kuo didesnis žmogaus protas ir išsilavinimas, tuo jo melas žalingesnis jam ir kitiems žmonėms.
 • Aš žinau žmogaus gyvenime tik dvi nelaimes: sąžinės graužimą ir ligą.
 • Žmonės savo kūnu skiriasi labai mažai, skirtumų beveik nėra; dvasiniai jų skirtumai – dideli, neišmatuojami.
 • Viskas ateina laiku tam, kuris moka laukti.
 • Reikia tikėti, jog laimė yra galima, jeigu nori būti laimingas.
 • Nepasitenkinimas savimi yra būtina protingo gyvenimo sąlyga. Tik šis nepasitenkinimas skatina tobulėti.
 • Žmogus panašus į trupmeną: jos skaitiklyje tai, kas jis yra, o vardiklyje tai, ką jis apie save galvoja. Kuo didesnis vardiklis, tuo mažesnė trupmena.
 • Jei ieškai draugų be trūkumų, tai rizikuoji likti be draugų.
 • Niekada niekas nesiskundė, kad buvo per daug mylimas.
 • Be meilės galima kapoti malkas, gaminti plytas, kalti geležį, tačiau be meilės negalima bendrauti su žmonėmis.
 • Jeigu žmonės valgytų tik labai išalkę ir maitintųsi paprastu, švariu ir sveiku maistu, jie nepažintų ligų ir jiems lengviau būtų valdyti savo sielą bei kūną.
 • Neaiškus žodis visados būdingas neaiškiai minčiai.
 • Pats geriausias žmogus yra tas, kuris gyvena savo mintimis ir svetimais jausmais, o blogiausias žmogus tas, kuris gyvena svetimomis mintimis ir savo jausmais. Iš šių <...> derinių – visi žmonių skirtumai.
 • Paprastumas yra svarbiausia moralinio grožio sąlyga.
 • Pasakykite penkiolikametei mergaitei, kad ji rytoj mirs. „Kokia kvailystė“, – ji atsakys. Štai kas yra jaunystė.
 • Trumpos mintys tuo geros, kad stropų skaitytoją verčia galvoti.

Etaplius“ informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite