Angle down Atgal

Lauksargių globos namai švenčia 25 metų veiklos metines

Š. m. gegužės 23 dieną Lauksargių globos namai minėjo 25-ąsias veiklos metines. Gražioje šventėje prisiminti per prabėgusius metus nuveikti prasmingi darbai ir pasiekimai, tarti sveikinimo žodžiai globos namų kolektyvui ir gyventojams.

Per ketvirtį amžiaus įstaiga keitėsi: keitėsi darbuotojai, gyventojai bei pastatas – iš vidaus ir išorės. Neišvengta pokyčių sveikatos ir socialinio gyvenimo srityse.

Šiuo metu globos namuose visavertį, įdomų, aktyvų, prasmingą ir džiaugsmingą gyvenimą gyvena 50 senjorų.

Jubiliejinės šventės metu įteiktos padėkos darbuotojoms, kurios šioje įstaigoje dirba nuo pat jos įsteigimo – 25 metus: Lauksargių globos namų vyr. buhalterei Adelei Gajauskienei, administratorei Vidai Augaitienei, socialinio darbuotojo padėjėjai Eugenijai Urbonienei, slaugytojo padėjėjai Sigutei Paliokienei, socialinio darbuotojo padėjėjai Onai Baršienei, slaugytojo padėjėjai Silvai Gumuliauskienei.

Darbuotojams dėkota už ilgametį nepriekaištingą darbą, neišsenkančią energiją, nuoširdumą, atjautą, rūpestį, kilnią pagalbą žmogui bei atsidavimą ir pagarbą savo profesijai.

Pasidžiaugta iniciatyvia, aktyvia ir profesionalia Lauksargių globos namų direktore Jovita Černeskiene. Jai įteikta padėka už nuoširdų darbą ir didžiulį indėlį į kolektyvo sutelkimą ir jo stiprinimą.

„Tai didelė garbė ir tuo pačiu didelė atsakomybė. Mūsų komandos stiprybė – mūsų vienybėje. Didžiuojuosi savo bendradarbiais, su kuriais man yra didelė garbė dirbti kartu“, – atsiimdama padėką teigė įstaigos vadovė.

Į šventę atvyko bei sveikino žodžius tarė ir Tauragės rajono savivaldybės vicemerė Virginija Eičienė, tarybos nariai, savivaldybės ir kitų socialinių įstaigų atstovai, socialiniai partneriai, Lauksargiuose esančių įstaigų atstovai, kunigas Donatas Žukauskas, Smalininkų senjorų namų vadovai.

Padėkota kūrybiškai, energingai, kaimynystėje įsikūrusių kultūros namų kultūrinių renginių organizatorei Neringai Matevičienei, kuri kartu su dukra Elija susirinkusiems dovanojo muzikinius kūrinius.

„Atvykusiems į šventę atvėrėme ne tik savo namų duris, bet ir savo širdis, kad visi pajaustų kaip ir kuo gyvename. Ačiū už dovanas ir nuoširdžius palinkėjimus“, – su šypsenomis sutikdami svečius tarė Lauksargių globos namų bendruomenė.

Tauragės rajono savivaldybės informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite