Angle down Atgal

Laisves yra per daug

Tai yra Etaplius.lt skaitytojo nuomonė, už kurios turinį redakcija neatsako!

Keturesdešimts amerikas prezidents Rygans kažkada pasake, ka politika yra antra pagal senumą profesija, katra labai primen pirmąją.

Demokratija yra toke valdyma forma, kai valdže kyl iš piliečių vales. Nier jin labai tuobula, bet geresnies kol kas nieks nesugalvuoja. Piliečei renk sava atstuovus, o tie įgyvendin sava rinkiejų valę. Teoriškai, demokratija veik‘ tada, kai į krūvą susimet skirtingų grupių skirtingi atstuovai i kapuojas tarp saves, del tų grupių. Kapuotis gal‘ visaip – i gražei, i garbingai, i šlykščei, i pamindami visas vertybes.

Venintele toke sąlyga yra, ka tur‘ būt‘ išlaikomas demokratines vertybes. Kultūra, etika, morale yra asmenines vertybes, jos bendra darba neįtakoj. Bet demokratijas principai yra tos smiele dežies bendra sistema ir jos tur‘ paisyt‘ visi žaidžentys. Nes kitu atveju, pusiausvyra bus prarasta i prasidies diktatūra.

Logiškai mąstant, kekviens demokratiniu keliu išrinkts atstuovs turietų gerbt‘ pačę valdymą formą i tos sistemas, del sava kovuos, neaukuot‘. Bet pasaulis niera logišks i niera tvarkings, ypač‘ ten, kur ribotukai jud.

Rygana įžvalga niera iš piršta laužta i tuom gali įsitikint‘ tuoli nežiedams. Kadangi mes užsikasę sava buity, reikaluose, malonumuose i problemose, visai laika neliek pasižvalgyt‘ sau po nuosim. Da tie gejai, ble, šaly sugriaut' nuor'. Nu i preteksta kaip i niera, nes visi visų atstuovai tyl‘ susisukę kampučiuose i net joke garsa neišleidž‘.

Demokratija yra lieta, su daug saugiklių sistema. Jin galietų būt‘ greitesne, bet del biurokratijas jin yra lietesne. O biurokratijas liest‘ negal, biurokratija biurokratam yra pati geriausia tvarka. O demokratiją liest‘ gal‘, nes jin suteik‘ visiem teisę gadint‘ vadui nuotaiką.

Biurokratija yra neliečiama, ne taip, kaip demokratija. Tode po rinkimų, mąsiškai atnaujinamuose savibledybes įstaigų nuostatuose įrašoma, ka įstaigas vaduovą gal‘ mers atleist‘, jei vaduovs prarada pasitikiejimą. Taip įrašoma daba visuose naujuose įstatuose.

Taip va gaunas, ka teoriškai pas mum demokratija, o praktiškai, vads gal‘ atleist‘, ką nuor‘. Nes kaip saka, „pirmą kart Šiaulių miesta istorijoj žmuones pasiunte į paraštes visas partijas“ i veninteliu teisybes, kokybes i demokratijas garantu padare paprastus "garbingus, atsakingus" žmuones. Tie žmuones ant tiek paprasti, ka rankytes kilnuoj labai paprastai.

Taip jie paprastai sukilnuoja rankytes tvirtinant savibledybes įstaigų naujus nuostatus. Aiškina, ka če iš savivaldas įstatyma viskas išplauk‘, bet savivaldas įstatymas išvis nekalb ape mera pasitikiejimą.

O daba mieste, ka būtų atleists bet kokiuos savivaldybes įstaigas vadovs, jam nebereik‘ būt‘ nevykeliu, vagim, nesąžiningu korupciopnierium a nusukiniet‘ lydekų porcijas nuo mažų vaikučių. Jam užtenk prarast‘ miesta vada pasitikiejimą.

Miesta vada pasitikiejimą įteisinima programa pradieta iškart po laimietų rinkimų. Daugely savibledybes valdomų įstaigų nuostatuose atsirada tie keli nereikšmingi žuodžei, katrie niera niekaip teisiškai apibriežti, bet išsivartymui vietas nebeliek. O teismų praktikoj jau pasižymieję.

Tu gali stengtis del sava miesta, del sava įstaigas, del visuomenes geruoves, bet pagrindinis prioritets yra neprarast‘ vada pasitikiejima. Nes daba vads yra demokratija i teisingums.

O kiti atstuovai, kuriuos delegava kiti rinkiejai, niekam neįduomūs, nes sostų nebetur‘. Gal‘ tik pazyst‘ komitete, ka bent Youtubej pastangas būtų įformintas, bet realei, rankytem garbingi žmuones pakilnuos labai aktyvei. Viskas kas išein iš vadovybes, viskas bus palaiminta be papildomų klausimų.

O prarast‘ vada pasitikiejimą yra lengviau, nei pirštus apsimyžt‘. Kažkada jis ant sava sienas raše, ka mes su Andrienu esam V-I-L-T-I-S. O kai pakabina kirvį virš Kaštonų alėjas, mes tapom koncervatorių, darba partijas, liberalų, socdemų atstuovais.

I ne del tuo, ka pilietiški, o del tuo (pasak vada), ka visi jie mum babkes muok Tiek daug primokieja, ka fantazijas leist‘ eurų nebeužtenk. Andriens į pagalvę eurų prikiša, saka mažiau spranda rytais skaud. Jei kas bandysit, tai po 10 nekiškit, visai nepaded

Demokratijas garants daba yra - migrenas kamuojama fieja. O pasitikiejimą praradusių yra belenkiek žmonių. Juk jau antrą kadenciją vads miestą valda. Net sava departamentų reformą reformuoj, nes taip nuotaika bus geresne, o palaikyt‘ nuotaiką reik‘. Bo tie, katrie subinių nebučiuoj, nuotaiką išvis gadin i da dapartamentam vadovauj.

Net tie buvę, tokiuos atviruos nepagarbuos demokratijai neruode. Kiek jie varkių besukdava, kiek nauduodavos spraguom, venge pakeist‘ galių svertus i gerbe smiele dežies taisykles. Oficelei izoleva vads bet kokes galimybes šuokt‘ į akis.

Lukašenka irgi pradžioj buva liaudies mylims, demokratiškai išrinkts. Kiele šalies ūkį i pragyvenimą lygį iš svetimų kišenių gaudams tai eurų, tai dolerių, tai rublių. I nieks demokratiškas Baltarusijas nesaugoja, nes plyteles naujas i asfalta daug. Schema įamžinta istorijoj belenkiek kartų, če nieka nauja niera.

Nieka nauja niera i tame, ka reakcijes jokiuos. Nes juk nepulsi į akis didžem vadui. Juk kekvienos savibledybes įstaigas vadovs tur‘ i sava vaikus muokamuose vietose, lizingus, paskolas i planus ateičei. Neapsmikuok erzint‘ vadą, pakentiekem. Reik‘ atsargei prabūt‘, kad tik nesupyktų.

Pagal visus fizikas diesnius, katruos Niutons įruode jau senai - šūds tek iš viršaus į apačę. Tode geriau jau neerzint‘ tos šiknuos, katra kab virš tava galvuos. Pagluostyt‘, pabučiuot‘ i džiaugtis, ka nieks neištek i nevarv ant taves.

Jei regulerei pagluostysi, tai būsi gers gimnazijas, mokyklas, daržele, poliklinikas, kultūras a da kokiuos savivaldybes įstaigas vaduovs. Savivaldybe valda per 100 įstaigų, bet kažkam tai tikslei pasiseks - juk kekviena princese tur‘ sava mylimukų

Nu pvz, jei gerai lemputes keitei i stūmei ant koncervų, tai tava įstaiga gaus visą infrastruktūrą i kontraktą penkiuolikai metų be parkių.

I tikrai, tvari dauguma labai primen pirmą profesiją. Ne viskuom, tik vertybem.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite