Angle down Atgal

Laisvės gynėjų diena paminėta Biržuose

Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, minėjimo renginiai Biržų rajone prasidėjo sausio 10 dieną – Kvetkų bendruomenės namuose vyko literatūrinė-muzikinė popietė, skirta šiai dienai. Laisvės gynėjų dieną dainomis, poezija, prisiminimais minėjo vabalninkiečiai, papiliečiai, Germaniškio daugiafunkcio centro lankytojai, 1991 metų sausio įvykius renginiuose priminė ne viena kaimo bendruomenė, „Sėlos“ muziejus, už Laisvės gynėjus buvo meldžiamasi Biržų Šv. Jono Krikštytojo ir Evangelikų reformatų bažnyčiose.

Sausio 13 dieną daugelio įstaigų, gyvenamųjų namų languose sužibo žvakelės – dalyvavome akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. O pavakare prie paminklo žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę rinkosi tie, kam Sausio 13-oji tapo skaudžių ir viltingų išgyvenimų laiku. Prie paminklo besibūriuojantys žmonės dalinosi prisiminimais, kur buvo tomis dienomis: vieni budėjo prie Parlamento ar Televizijos bokšto, kiti tomis dienomis saugojo valstybinę sieną, strateginius šalies objektus.

Netrukus į aikštę prie paminklo atbėgo šauliai ir savanoriai: jie dalyvavo tradiciniame Pagarbos bėgime. Bėgikai startavo „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje, pagarbos ženklan sustojo prie partizanų kapo Švyturio gatvėje ir Vytauto gatve atbėgo prie paminklo.

Prie paminklo į susirinkusiuosius kreipėsi rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Lina Vireliūnienė, priminusi 1991 metų sausio įvykius ir jų svarbą mūsų šalies istorijai. Kalbėjo šaulė Rosvita, jau penktą kartą dalyvavusi Vilniuje vykusiame tarptautiniame bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“. Mergina paliudijo: šis bėgimas suartina, padeda suvokti laisvės siekį ir prasmingą už ją kovojusių žmonių auką. Bėgime Vilniuje dalyvavo 53 Biržų krašto šauliai ir jų rėmėjai.

Mero pavaduotoja Astra Korsakienė padėkojo visiems, atėjusiems prisiminti ir pagerbti Laisvės gynėjų, padėkojo Antano Smetonos kuopos šauliams ir krašto apsaugos savanoriams bei kuopų vadams už puoselėjamą gražią tradiciją Biržuose – Pagarbos bėgimą. A. Korsakienė visiems linkėjo, kad šiandien rankose degančios žvakelės degtų ir širdyse.

Tylos minute buvo pagerbtas žuvusiųjų atminimas, padėtos gėlės ir žvakutės prie paminklo žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę.

Iš aikštės minėjimo dalyviai buvo pakviesti į Biržų pilį, kur vyko šventinis koncertas. Jis buvo pradėtas valstybiniu himnu, kurį giedojo jaunosios Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dainininkės ir visi salėje buvę žmonės. 1991 metų sausio įvykius prisiminė Biržų šaulių vadas Vidutis Šeškas, tuo metu tarnavęs Vidaus reikalų ministerijoje. Koncerte dainavo „Dainų dainelės“ konkurso rajono turo nugalėtojai, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras, koncertą vedė mokytoja Ieva Morkūnaitė.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite