Angle down Atgal

Laisvę gynė visa Lietuva

Tai yra Etaplius.lt piliečio-reporterio nuomonė, už kurios turinį redakcija neatsako.

Artėja Sausio 13-oji. Lietuvos laisvės gynimo dienos priminimas. Jau sukanka 28 metai nuo tos dienos, kai reikėjo pasirinkti laisvę, ar ligti amžinoje „raudonųjų tiranų“ vergijoje.

Tai buvo baisi naktis. Lietuvai istorijos vėjai atnešė pasirinkimą – ar būti laisviems, ar vilkti toliau okupantų jungą. Lietuva pasirinko laisvę.

Aš labai gerai prisimenu, tą kruviną naktį. Tuomet dirbau "Vairo" gamykloje. Sausio 12 d. iš ryto autobusu važiavome į Vilnių ginti Lietuvos Parlamentą. Man tada buvo 54 metai. Buvau sąjūdietis.

Vilniuje išlipę iš autobuso darnia rykiuote ėjome su vėliavomis prie Lietuvos Parlamento rūmų. Mes buvome pastatyti prie Parlamento rūmų šoninių durų. Taigi mes, "vairiečiai", vyrai ir moterys, akylai saugojome tas duris. Buvo paleisti gandai, kad komunistai ruošia provokaciją. Pasklido žinia, jog bus atvežti kriminaliniai nusikalteliai, kurie puls tuos stovinčius prie durų. Tai yra, bandys veržtis į rūmų vidų. Mes, vyrai, moteris sustatėmė prie durų, o patys atsistojome į priešakines linijas. Aš turėjau su savimi labai gerą ir aštrų finkinį peili. Pasiruošiau galvodamas, jeigu puls, tai vistiek kažkiek priešų nugalabysiu. Apie savo gyvybę nebegalvojau, tik žinojau viena, jeigu teks mirti, tai mirtis būs už Tėvynę.

Bet jokio puolimo nebuvo, nes teko išgirsti jog priešai pamatę rūmų gynėjų pasiryžimą suprato, kad kraujo gali būti per daug. Jie sukoncentravo savo dėmėsį į televizijos bokštą. Tada buvo pralietas laisvės gynėjų kraujas.

Amžina šlovė JIEMS, žuvusiems už mus visus. Ir labai keista klausytis kai kurių šiandieninių pasisakymų, kad ne tokios Lietuvos norėjome. Atsakau, kaip buvęs politinis kalinys, jog mes norėjome nepriklausomos Lietuvos, tai tokią ir turime. O tai, kad į Seimą ateina nesąžiningų valdininkų, yra mūsų pačių, rinkėjų, kaltė. Eidami prie balsavimo dėžių, jau būkime gerai apsisprendę, už ką atiduosime savo balsus. Dar vieno dalyko neužmirškime, kad Seimo nariai dar ne Lietuva. Lietuva esame mes – Lietuvos piliečiai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite