Angle down Atgal

Laikinojo apgyvendinimo paslaugos įvertintos Europos kokybės sertifikatu

Svarstymai Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikinojo apgyvendinimo tarnybai skirti kitas patalpassukėlė aplinkinių gyventojų susirūpinimą. Socialiniai darbuotojai mano, kad dirbtinė panika keliama nežinant situacijos. Šiauliuose teikiamos apnakvindinimo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus Europos reikalavimus.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras dalyvaudamassocialinių paslaugų kokybės gerinimoprojekte įdiegė EQUASS kokybės sistemą. EQUASS (angl. TheEuropeanQualityinSocialServices) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema. EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui buvo pasirinktos Centre teikiamas apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugas.

2017 m. rugpjūčio 8 d. buvo pateikta paraiška dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. 2017 m. rugsėjo 1 d. Centraspatekotarp 20 atrinktų pilotinių įstaigų, kurios gavo teisę dalyvauti projekte.

Dalyvaujant EQUASS pilotiniame diegimo procese, Centro vadovas ir darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose sėmėsi žinių apie įstaigų kokybės valdymą, EQUASS principus ir reikalavimus pokyčių valdyme, gilinosi į socialinių paslaugų rezultatų rodiklių matavimą ir vertinimą. Įstaigai buvo paskirtas EQUASS sertifikuotas konsultantas visu projekto vykdymo laikotarpiu, kuris konsultavo, vedė mokymus ir teikė pagalbą ruošiantis EQUASS auditui.

EQUASS sistema remiasi tiksliai apibrėžtais kriterijais visuose sertifikavimo lygmenyse ir naudoja specifines savęs įvertinimo ir išorinio audito procedūras. Kokybės principų pagrindu 2018 m. gruodžio 13 d. Centre atliktas vidaus auditas, kurio metu buvo įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės standartui. 2019 m. vasario 27-28 d. atliktas išorinių nepriklausomų auditorių įvertinimas ir patikra. Išorinis auditas yra atliekamas nepriklausomo ir kompetentingo auditoriaus. Dviejų dienų vizito metu išorės auditorius siekia nustatyti ar paslaugų tiekėjas vykdo EQUASS kriterijus peržiūrėdamas pagrindinius dokumentus, bendraudamas su darbuotojais, paslaugų gavėjais bei kitomis suinteresuotomis šalimis ir taip patikrina, kaip pareiškėjas laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė.

2019 m. kovo 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui buvo įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad Centre teikiamos apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.

Daugiau informacijos apie Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą, kaip EQUASS

sertifikuotą įstaigą, galite rasti EQUASS svetainėje – https://equass.be/index.php/certif-system/equass-certified/certifiedorganisation/siauliu-miesto-savivaldybes-socialiniu-paslaugu-centras

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite