Angle down Atgal

Kvietimas dalyvauti ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimuose

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuras kartu su Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagogine psichologine tarnyba nuo sausio 14 d. pradeda vykdyti ankstyvosios intervencijos programą, skirtą 14-21 metų jaunuoliams, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet dar neturintiems priklausomybės požymių.

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių pagalbos priemonių taikymas jaunuoliams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant skatinti nevartojimą.

Kas yra Ankstyvosios intervencijos programa?

Ankstyvosios intervencijos programa (toliau – Programa) yra parengta įgyvendinant tarptautinį projektą „FreD goes net“, kuriame dalyvavo 17 Europos Sąjungos šalių. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kaip asocijuotas šio projekto partneris, gavo leidimą adaptuoti Programą ir nuo 2013 metų ją diegia Lietuvoje.

Ši Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) 14-21 m. jaunuoliams. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Programą sudaro trys dalys: įvadinis pokalbis, kuris yra skirtas kontaktui užmezgti, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčiai pasidalinti bei refleksijoms ir baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas šioje Programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Dėl registracijos prašome kreiptis į Kaišiadorių visuomenės sveikatos biurą, Gedimino g. 85, Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistą Alvydą Raskilą tel. 8 670 79 448; el. paštu info@kaisiadorysvsb.lt.

Ankstyvosios intervencijos programa

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite