Angle down Atgal

Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui „Be sienų“

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Raseinių skyriaus Vaikų dienos centras įgyvendino kūrybinį projektą „Be sienų“. Tai kūrybinė vasaros stovykla, skirta vaikams ir jaunimui. Šis projektas, tai galimybė susiburti įvairių nevyriausybinių organizacijų nariams kūrybinėje aplinkoje, pažinti vienas kitą, bendrauti kitose erdvėse, mėgautis turiningu laisvalaikiu, susipažinti su įdomiais žmonėmis, išmėginti save įvairiose kūrybinėse srityse.

Stovyklos dalyviai atsitiktine tvarka buvo suskirstyti į tris grupes: dailės, muzikos, teatro. Į aktyvias veiklas įtraukti įvairaus amžiaus vaikai, jaunimas iš skirtingų socialinių grupių. Projekte dalyvavo VšĮ Raseinių dienos centro „Vilties takas“, Raseinių specialiosios mokyklos, Raseinių pagalbos šeimai namų ir Raudonojo Kryžiaus vaikų dienos centro lankytojai. Stovyklautojai visą savaitę buvo pasinėrę į kūrybos procesą, jo metu kiekviena grupė turėjo susidoroti su jai paruošta užduotimi. Teatro grupė, kuriai vadovavo Raseinių mano mokyklos teatro mokytoja Ilma Garšvienė ir Vaikų dienos centro mokytoja Meilė Radavičienė gamino teatrines lėles iš popieriaus ir sukūrė vaidinimus, kurie buvo parodyti Raseinių pagalbos šeimai namuose kiemelyje. Dainavimo grupei vadovavo VšĮ Raseinių dienos centras „Vilties takas“ darbuotojos Irma Beliajevienė, Asta Litvinienė. Dailės užsiėmimus vedė Jurga Bulotienė ir Vytautas Bulota. Ebrų piešimo pamokos vyko VšĮ Raseinių dienos centre „Vilties takas“, jas vedė Donvina Dambrauskaitė. Šeštadienį, stovyklos uždarymo metu, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje vaikų literatūros skyriuje buvo atidaryta tapybos ant drobės ir ebrų darbų paroda. Geriausi dailės darbai bus išspausdinti įgyvendinant naują Raseinių rajono savivaldybės kultūros mėgėjų meninės - leidybinės veiklos projektą „Dešimt metų kartu“. Kadangi šiais metais Lietuvos Raudonasis Kryžius švenčia 100 metų jubiliejų, o Vaikų dienos centras 10 - ties metų, todėl šiai progai atminti ir pasidalinti sukaupta patirtimi, bus sukurtas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Raseinių skyriaus Vaikų dienos centro meninės veiklos ir dailės darbų fotoalbumas, kuriame bus sudėti įdomiausi vaikų dailės darbai, jų mintys apie dienos centrą, nuotraukos atspindinčios gražiausias veiklos akimirkas.

Šioje vasaros stovykloje vaikai ne tik piešė, dainavo, vaidino, bet ir turėjo galimybę susipažinti, pabendrauti su įdomiais žmonėmis: Raseinių rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Dubysa“ vadovu Gintautu Grigaliu, edukacinius teatro užsiėmimus „Susipažinkime“ vedė Raseinių meno mokyklos teatro mokytoja R. Godelytė - Irkmonienė, šokti mokino Valdonė Balčaitienė ir šokių studijos „Svajonė“ vadovė Laura Balserienė, nuotaikingą popietę su liaudiškais žaidimais ir dainomis dovanojo Raseinių rajono kultūros centro folklorinio ansamblio „Degule“ vadovė Asta Nikžentaitienė. Už puikią pažintinę ekskursiją Raseinių miesto gatvėmis esame dėkingi VšĮ „Atrask Raseinius“ vadovui Arnui Zmitrai, už prasmingus pokalbius ir problemų sprendimo ieškojimo būdus Jolantai Budzinauskienei. Daug džiaugsmo stovyklos dalyviams suteikė piešimas ant veidų bei tattoo, net dvi dienas Rimantė Nacienė, pildė stovyklautojų norus ir pageidavimus.

Anot Raseinių Raudonojo Kryžiaus vadovės Almos Kurmauskienės projektas „Be sienų“ ne tik sujungė stovyklos dalyvius, bet ir sudarė galimybė jų šeimų nariams įsijungti į bendrą veiklą. Stovyklautojai ir jų šeimos nariai galėjo išvykti į puikią kelionę aplankyti Lietuvos jūrų muziejų ir akvariumą, stebėti delfinų bei Kalifornijos jūrų liūtų pasirodymus, mėgautis saulės spinduliais prie jūros. Kiekviena kelionė, užsiėmimų organizavimas, paruoštų veiklų pristatymas, ūkinės dalies sustygavimas reikalauja labai daug žmogiškųjų išteklių. Norint, kad kiekviena diena teiktų džiaugsmą, dalyviai turėjo pasijusti saugūs, skaniai pamaitinti, apsupti nuoširdaus dėmesio, pajautimo, supratingumo, užuojautos bei tolerancijos šalia esančiam. Raudonojo Kryžiaus vaikų dienos centro darbuotojams: L. Liauškienei, S. Zaicienei, M. Radavičienei, B. Juškienei, L. Galinaitienei ir jo vadovei Almai Kurmauskienei bei savanoriams Ugnei Jurgelevičiūtei, Dijanai Ruibytei, Skaistei Lodaitei, Kornelijai Dumskytei, Viliui Liauškai teko ne tik gerokai pasukti galvą, kad veiklos būtų įdomios ir prasmingos, bet ir nudirbti šimtą vieną darbą, kad stovyklos uždarymo metu dalyviai pasakytų: ar galėtume stovyklą pratęsti dar savaitę.

Manome, kad ši pasakyta frazė, tai geriausias įvertinimas bei pagrindimas, kad projektas „Be sienų“ yra reikalingas ir prasmingas. Tikimės, kad projektas padės mažinti socialinę atskirtį, didins tarpusavio bendruomenės sanglaudą, skatins savanorystės idėją bei gerins tarp institucinį bendradarbiavimą. Stiprėjanti sanglauda ne tik ugdys tvirtesnius socialinius santykius, teigiamų emocijų sąsajas tarp bendruomenės narių, bet bendrą susitelkimą bendriems tikslams, naujoms idėjoms įgyvendinti.

Džiaugiamės galėdami pasidalinti savo džiaugsmu, pajusti gerumą, švelnumą, neabejingumą, supratingumą, norą pagelbėti bei paskatinimą veikti. Su dideliu dėkingumu tariame ačiū projekto rėmėjams: UAB „Danspin“, AB „Šatrija“, baikerių klubui „Amžini dvyniai“, VšĮ Raseinių rajono jaunimo užimtumo centrui už puikias patalpas, kurios gelbėjo nuo lietaus, Raseinių Marcelijaus Martinačio viešosios bibliotekos darbuotojams, dalyvavusių projekte įstaigų vadovams, savanoriams, draugams ir bičiuliams.

Raudonojo Kryžiaus Vaikų dienos centro informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite