Angle down Atgal

Kurklių-Panevėžio operacija

Praeitis šiandien ne tik priežastis iškilmingai pažymėti svarbią sukaktį, bet kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai, ir kaip dabarties klausimus ateičiai.

Prieš šimtą metų dvidešimt drąsių tautos vyrų pasiprašė Nepriklausomybės aktą, tačiau šį dokumentą ir savo teisę gyvuoti Valstybės pavidalu reikėjo apginti, kadangi vykstant pirmajam pasauliniam karui visos didžiosios valstybės žiūrėjo savo tikslų ir Europos žemėlapį formavo pagal ilgalaikius geopolitinius interesus. Paminint vienos pirmųjų besikuriančios Lietuvos kariuomenės vadovybės suplanuotų puolamųjų operacijų. prieš įsiveržusią sovietinės Rusijos kariuomenę, šimtmetį, gegužės 24 dieną Anykščių rajono Didžiakaimio kaime, prie paminklo, Pilkos Jono už savo lėšas pastatyto dėdei Povilui Pilkai, savanoriui artileristui, pirmo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordininkui žuvusiam lenkų fronte ties Alytumi atminti, susirinko nemažai vietos gyventojų, gen. Ladygos anūkai, atvyko Anykščių savivaldybės Anykščių savivaldybės mero pavaduotojas Dainius Žiogelis, svečiai iš Kauno – dr Aušra Jurervičiūtė, ats. mjr. Gediminas Reutas, VU dėstytojas Norbertas Černiauskas, įgarbės sargybą stojo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Utenos skyriaus nariai. Simboliška ir tai, kad šio kaimo dvare, tada vadintame Didžiaulyčiu, kovų metu buvo gen. Kazimiero Ladygos štabas.

Prie paminklo, pritvirtintos dvi juodo granito plokštės: su iškalta 51 šio krašto savanorio pavarde, kitoje plokštėje įamžintos trylikos savanorių, apdovanotų Vyčio kryžiaus ordinais, pavardės.

Žodis „savanoris“ Lietuvoje nevienalytė sąvoka - kalbėjo žurnalistas Tautvydas Kontrimavičius. Savanoriais buvo pripažįstami tie Tėvynės gynėjai, kurie apsisprendė išeiti savanoriais ir pagal įstatymą buvo netinkamos karinei tarnybai sveikatos, jei turėjo vieną vyresnį kaip 55 metų tėvą, ir šeimoje daugiau darbingų asmenų nebuvo, arba buvo nešaukiamo amžiaus.

Jei buvo atsargoje ir galėjo būti mobilizuoti pagal to meto įstatymus, arba galėjo būti pašaukti, savanorio statusas suteikiamas nebuvo.

Paminklines lentas pašventino kunigas dr. Nerijus Vyšniauskas

Tris salves savanorių didvyriškumui saliutavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvosios pėstininkų kuopos savanoriai, skambėjo VAlstybės himnas, Minėjimo dalyviai pqaminklo papėdėje padėjo gyvų gęlių puokštes.

Šventė persikelė į Kurklių Stepono Kairio pagrindinę mokyklą. Lekt. dr. Norbertas Černiauskas labai įdomiai papasakojo apie Kurklių-Panevėžio karinę operaciją:

Pagal gen, Silvestro Žukausko ir Lietuvos kariuomenės generalinio štabo parengtą operacijos planą buvo suformuota karininko Kazio Ladygos vadovaujama Ukmergės rinktinė, į kurią įėjo lietuvių pajėgos ir saksų savanorių batalionas. Antros, Panevėžio rinktinės vadas buvo Jonas Variakojis, kurį vėliau pakeitė Maksimas Katche. Puolančios pajėgos buvo išskirstytos trimis kolonomis.

Sėkmingos operacijos metu keletą kartų mažesnėmis jėgomis Lietuvos kariuomenė išvadavo Kurklius, Kavarską, Balninkus, Panevėžį, Anykščius, Alantą, Skiemonis, Andrioniškį, paėmė daug karinių trofėjų. Puolimas kovos vyko visą mėnesį, o sėkminga baigtis tapo kitos Lietuvos kariuomenės Kupiškio-Utenos operacijos prologu.

Dabar Lietuvos turime tiek, kiek buvo atkovojo tų laikų nepriklausomybės kovų savanoriai, partizanai ir reguliarioji kariuomenė.

Mokyklos salėje vyko improvizuotas koncertas: prisiminimais dalinosi gen. Kazio Ladygos anūkai linksmino Kurklių kaimo kapela „Virinta“,

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite