foto iš mano archyvų.
Angle down Atgal

Kuri šventė svarbesnė, Vasario - 16, ar Kovo 11?

Kuri mums lietuviams pati svarbiausia diena? Ne per seniai tokį klausimą uždavė man vienas pašnekovas, tai mano atsakymas buvo, kad pati svarbiausia diena buvo ta, kurioje nuskambėjo žodis "Nepriklausomybė".

Nuo pat vaikystės prisimenu, kaip mes visi troškome laisvės. Mes paaugliai prikišę ausis prie taip vadinamos "ausinės" radijos, kurios antena buvo aukštai iškelta virš stambių medžių klebonijos teritorijoje. Sueidavome į mažą trobelę, berods bažnyčios valytojos, kurios sūnus patarnaudavo klebonui per mišias, kurį visi vadindavo "klapčiuku". Kad geriau galėtume girdėti "Amerikos balsą", aparatėlį įkišdavome į ant stalo tuščią paguldytą ant šono kibirą. Juk taip norėjosi girdėti, to "laisvojo pasaulio žodžius".

Nuo tų dienų prabėgo daug metų, bet tie paauglystės prisiminimai niekada neįšnyks. Lietuva skendo ašarose ir kraujuose, nes okupantas iš rytų buvo žiaurus ir negailestingas.

Vien tik už priminimą Vasario 16, jau grėsė ilgi metai kalėjimo. Bet kaip ir visada, kokio ilgumo ir tamsumo bebūtų naktis, pradeda atsirasti šviesa ir išaušta rytas. Taip ir mums išaušo "Kovo 11-tosios" rytas. Žmonės verkė džiaugsmo ašaromis ir kartojo "mes esame laisvi".

Ir labai jau nesmagu matyti ir girdėti visokiausių priekaištų ir pasakymų, kad ne tokios Lietuvos norėjome. Ir iš tiesų, pridygo Lietuvoje daugybė milijonierių, lyg piktžolės iš visų kampų lenda mūsų laisvos Lietuvos šmeižikai, skelbia nostalgiškas mintis apie puikų gyvenimą prie okupantų. Buvusius Lietuvos laisvės gynėjus - partizanus vadina visokiais įžeidžiančiais vardais. Bet nežiūrint į tai Lietuva eina pirmyn pramintu laisvės keliu. Kur benuvažiuoji, gali pamatyti turtėjančios ir gražėjančios laisvos tėvynės vaizdus.

Taigi džiūgaukime, kelkime laisvos Lietuvos vėliavas minėdami kovo 11 -ją ir neskandinkime jos alkoholyje, būkime blaivaus proto, nes tik blaivus gyvenimas duoda brandžius ir laimingus vaisius.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite