Angle down Atgal

Kreiptasi dėl Sartų ežero vandens kokybės gerinimo

Zarasų rajono savivaldybės administracija balandžio 28 dieną raštu kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl Sartų ežero vandens kokybės gerinimo.

Gegužės 28 dieną Zarasų rajono savivaldybės administraciją pasiekė Agentūros direktoriaus Rimgaudo Špoko padėka už pateiktą aktualią informaciją bei raštas, kuriame informuojama, jog, šiuo metu rengiami trečiojo ciklo upių baseinų rajonų valdymo planų (toliau – planų) projektai, kuriuose identifikuojamos pagrindinės vandensaugos problemos, įvertinami reikšmingi žmogaus veiklos poveikiai, problemų priežastys, nustatomi vandensaugos tikslai ir tvirtinamos priemonės jiems pasiekti. Analizuojame ir Sartų ežero būklės problemas. Šios analizės metu bus įvertinti ir jūsų pateiktos ataskaitos rezultatai. Planų projektus planuojama parengti iki šių metų gruodžio 22 d. Po šios datos planuojama pateikti planus visuomenės konsultacijoms, kurioms bus skirti 6 mėnesiai. Planų patvirtinimas planuojamas 2021 m. gruodžio mėnesį.

„Dėl ataskaitoje keliamos nenatūralaus vandens lygio svyravimo problemos informuojame, kad Antalieptės HE, dėl kurios didžia dalimi tokie svyravimai vykdavo, įsirengė prie mažų nuotėkių galinčią dirbti turbiną, todėl reikalaujamą praleisti tranzitinį debitą šiai HE bus galima užtikrinti lengviau. Taip pat informuojame, kad nuo šių metų birželio 1 d. įsigalioja reikalavimas hidroelektrinių savininkams realiu laiku nuotolinėmis duomenų perdavimo priemonėmis internete viešai pateikti vandens lygių svyravimų žemutiniame bjefe duomenis. Agentūros tinklapyje bus talpinamos nuorodos į visų hidroelektrinių registruojamus vandens lygių duomenis. Šia informacija HE kontrolės tikslais naudosis Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, kitų institucijų atstovai bei suinteresuota visuomenė. Tikimasi, kad ši priemonė prisidės prie vandens lygių tiek tvenkinyje, tiek žemiau jo upėje aplinkosauginių reikalavimų laikymosi, hidroelektrinių darbo veikla bus skaidresnė ir aplinkos apsaugos pareigūnams leis greičiau reaguoti į pažeidimus.

Dėl ežere vykdytinų tyrimų pažymėtina, kad Agentūra vykdo vandens telkinių valstybinį monitoringą pagal Valstybinėje aplinkos monitoringo programoje (VAMP) nustatytus uždavinius ir nurodytus rodiklius. Makrofitų tyrimai pagal VAMP Sartų ežere buvo atlikti 2014 m., o šiuo metu yra derinamas paslaugų pirkimo projektas dėl makrofitų tyrimų pagal VAMP atlikimo artimiausiais metais. Organinių nuosėdų tyrimai, kaip ir kiti specializuoti tyrimai, nėra nurodyti VAMP, todėl Agentūra tokių tyrimų vykdant valstybinį monitoringą neatlieka. Valstybinis monitoringas atliekamas giliausioje Sartų ežero vietoje. Pagal preliminarius vertinimus, Sartų ežeras pagal 2014-2018 m. duomenis yra vidutinės būklės, kurią nulemia geros būklės kriterijų neatitinkančių biologinių kokybės elementų (žuvų, makrofitų, fitoplanktono, fitobentoso) vertės, tuo tarpu kai visų fizikinių-cheminių parametrų (bendro azoto, bendro fosforo ir kt.) reikšmės atitiko geros būklės klasę. To priežastys kol kas mums nėra aiškios.

Siekiant efektyviau spręsti Sartų ežero problemas, siūlome ir toliau aktyviai bendradarbiauti identifikuojant problemas ežere, bei parenkant ir įgyvendinant priemones šių problemų sprendimui. Tokio bendradarbiavimo pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 punktas, pagal kurį savivaldybių savarankiškosios funkcijos apima aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą".

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite