Angle down Atgal

Kon­tei­ne­rių aikš­te­lės ga­li bū­ti išar­dy­tos net ne­baig­tos įreng­ti

Šiau­lie­čiai, jau vi­sus me­tus ma­tan­tys kie­muo­se įren­gi­nė­ja­mas ir nie­kaip ne­pra­de­dan­čias veik­ti pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­les, dar la­biau nu­stebs, jei jos bus vi­siš­kai išar­dy­tos. Di­de­lė ti­ki­my­bė, kad tai ir įvyks, nes šią sa­vai­tę iš­se­ko ter­mi­nas, iki ku­rio ran­go­vas tu­rė­jo pa­keis­ti ne­ko­ky­biš­kus kon­tei­ne­rius. Šiau­lių mies­to ir Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC) va­do­vai sa­ko, kad tai prin­ci­po rei­ka­las: ge­riau pra­ras­ti eu­ro­pi­nius tris mi­li­jo­nus eu­rų, nei leis­ti į Šiau­lius vež­ti ne­ko­ky­biš­kus daik­tus.
 

Išryškėjo konteinerių trūkumai

Pagal projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ Šiaulių miesto daugiabučių namų teritorijose turi būti įrengtos 289 atliekų surinkimo konteinerių aikštelės. Pagal sutartį su ŠRATC konkursą laimėjusi UAB „TIS“ už 3 mln. Eur dar pernai jose turėjo sumontuoti 1 290 pusiau požeminių konteinerių. Ir iš tiesų dalis aikštelių Šiauliuose įrengta, konteineriai sumontuoti, tačiau jais miesto gyventojai iki šiol naudotis negali.

Tokia situacija susidarė dėl to, kad ŠRATC, besibaigiant darbams, dar rudenį pastebėjo konteinerių trūkumus ir defektus. Anot ŠRATC vadovo Žilvino Šilgalio, kad konteineriai nekokybiški, buvo matyti net vizualiai: „Pats plastikas, matyt, yra nekokybiškas ir dėl to išsikraipęs. Šie konteineriai turėtų būti lygūs, tiesūs ir kvadratiniai – techninėse konkurso sąlygose taip ir buvo reikalaujama.“

Darbai nusikėlė į kitus metus

Už trečdalį pastatytų konteinerių Šiauliuose darbų vykdytojui jau buvo sumokėta ir trečdalis sutartos sumos – maždaug 1 mln. Eur. Nepaisant to, ŠRATC sustabdė sutarties vykdymą ir pareikalavo ištaisyti trūkumus. Tiekėjas kategoriškai nesutiko, kad belgų gamybos konteineriai turi trūkumų ir defektų. Sustoję darbai nusikėlė į kitus metus, nes prireikė nepriklausomų ekspertų vertinimo.

„Mes bandėme aiškintis, iš kokios medžiagos jie (konteineriai, – aut. past.) padaryti. Ekspertai pasakė, kad tai yra ne ta medžiaga. Akivaizdu, kad ir kompozicinė dalis neišpildyta. Mes įrodėme ir jie pripažino, kad yra taisytinų dalykų, todėl gegužės mėnesį mes pasirašėme ketinimų protokolą, kokius laboratorinius tyrimus turi atlikti rangovas, ką pakeisti“, – apie iki pavasario nusitęsusias procedūras pasakoja Ž. Šilgalis.

Pagal įsipareigojimą rangovas turėjo kelis mėnesius atlikti tyrimus ir pašalinti trūkumus. Deja, tai nevyko. Tad prieš dvi savaites rangovas buvo ŠRATC įspėtas apie galimą sutarties nutraukimą.

Kokybė Šiauliuose – principo reikalas

ŠRATC vadovas sako, kad kitose regiono savivaldybėse tokių nesusipratimų, įrengiant konteinerių aikšteles, nebuvo. Kiekviena savivaldybė konteinerių aikšteles rengėsi savo nuožiūra: vienur liko antžeminės, kitur – pusiau požeminės. Akmenėje buvo iškilę nesutarimų, bet, sulaikius mokėjimus, rangovas geranoriškai reagavo, ištaisė trūkumus ir konteineriai dabar ten naudojami.

Problema pakibo tik Šiauliuose, darbus vykdant su rangovu iš Kauno. „Jiems labai aiškiai pasakėme, kad Šiauliai yra ne tas miestas, kad čia galima bet ką kišti kaip už gerą daiktą“, – kad nuolaidų kokybės sąskaita nedarys, dar pavasarį darbų rangovams išsakęs „Etaplius“ pasakoja Ž. Šilgalis.

Kadangi projektas finansuojamas ES lėšomis, jo įgyvendinimo kokybė yra griežtai kontroliuojama ir tikrinama. Pasak ŠRATC vadovo, juolab kad ir APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra) irgi tikrins konkurso įgyvendinimo kokybę. Nežinia, ar dėl jau dabar matomų konteinerių išsikraipymų ateityje nekiltų ir konteinerių eksploatavimo problemų.

Poziciją, kad Šiauliuose visos paslaugos turi būt teikiamos kokybiškai ir negali būti jokių išimčių jokiems rangovams, palaiko ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

„Ana pusė žino, kad čia europiniai pinigai ir mūsų teisinio ginčo galimybė yra ribota. Kyla klausimas: ar pasiduodame ir visus tuos konteinerius padarome nekokybiškus? Yra priimtas sprendimas nepasiduoti, nes išeis taip, kad Šiauliuose galima daryti bet ką ir tu vis tiek gausi pinigų. Darbai, kurie daromi Šiauliuose, turi būti daromi kokybiškai, net ir nukenčiant galbūt ateityje ir prarandant tas lėšas, galbūt išsisprendžiant savo lėšomis. Nežinau. Bet principas – reikalauti, kad darbas būtų padarytas kokybiškai. Gal ta įmonė persigalvos, gal jai labiau apsimokės perdaryti kažką, nes taip, kaip yra dabar, tikrai nepuoštų miesto“, – principinį sprendimą redakcijai išdėstė Šiaulių meras Artūras Visockas.

Galimos ginčo pasekmės: išardytos aikštelės, prarastas finansavimas ir teismai

Jei sutartis su mieste pusiau požeminius atliekų surinkimo konteinerius įrengiančia bendrove bus nutraukta, tiekėjui ir jo jungtinės veiklos partneriui UAB „TIS“ teks operatyviai išmontuoti ir išsivežti visus pagal sutartį sumontuotus konteinerius, išardyti įrengtas aikšteles bei sutvarkyti aplinką.

Taip pat būtų reikalaujama atlyginti ŠRATC patirtus nuostolius: grąžinti sumokėtą milijoną eurų, apmokėti už ekspertų paslaugas ir kt. Neatmetama galimybė, kad ginčas gali persikelti ir į teismo salę. Teismai gali užtrukti ilgiau nei projekto terminai.

Lieka atsiprašymai ir dar dveji metai

Šiaulių gyventojai liktų be naujų konteinerių. Kiek ilgai, neaišku: kol Savivaldybė atrastų savų lėšų ar būtų kitas konkursas, suteikiantis tokią galimybę.

„Bėda ta, kad dabar galime prarasti europines lėšas, o tie konteineriai yra reikalingi. Be to, labai daug darbo jau padaryta: kad įrengtum tas aikšteles, turi rasti plotelį, kur nėra komunikacijų. Sudėtingas darbas yra padarytas, vietos rastos, kai kurie dalykai įrengti. Ir va – pastrigome“, – apgailestauja A. Visockas.

Pusiau požeminių konteinerių aikšteles įrengiančios kauniečių bendrovės „TIS“ vadovas Tadas Puišys situacijos komentuoti spaudai nenori. Net paskutinę apsisprendimo dieną „Etaplius“ jis sakė, kad problema dar sprendžiama.

„Atsiprašau žmonių. Stovėsime principo pozicijoje: už šituos pinigus, nesvarbu, kad tai yra europiniai pinigai, darbas turi būti padarytas kokybiškai arba mums to darbo nereikia visiškai“, – gyventojų iš anksto atsiprašo meras A. Visockas.

Jei nepavyks sutarti su dabartiniu darbų rangovu, šiems darbams atlikti būtų skelbiamas naujas konkursas. ŠRATC sako, kad laiko tam turime dar dvejus metus.

„Atsiprašome Šiaulių gyventojų dėl susidariusios situacijos, tačiau dėl tiekėjo delsimo geranoriškai ištaisyti akivaizdžius trūkumus ginčo taikiai išspręsti gali nebepavykti, nors buvo stengiamasi tai padaryti ir tiekėjui buvo duota pakankamai laiko nustatytiems trūkumams pašalinti. Laikas yra ribotas ir projektas privalo būti kokybiškai įgyvendintas iki nustatyto termino, t. y. iki 2023 m. rugsėjo mėnesio. Bet kokiu atveju naujos pusiau požeminių konteinerių aikštelės turi būti įrengtos ir pradėtos eksploatuoti, tačiau tai turi būti padaryta ne bet kaip, o kokybiškai, kad atliktų funkciją ir nedarkytų miesto vaizdo“, – savaitės pradžioje išplatintame pranešime rašė ŠRATC vadovas Ž. Šilgalis.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite