Angle down Atgal

Konkursas dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus posto

Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigoms eiti.

Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei, įstaiga priskiriama II grupei, pareigybės lygis – A1.

Direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti įstaigai, organizuoti jos veiklą, siekiant užtikrinti įstaigos nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą.

Specialūs reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinėje srityje.

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su socialiniu darbu susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje.

4. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse.

5. Mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą.

6. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.

7. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

8. Mokėti užsienio kalbą.

9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

10. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2019 m. lapkričio 11 d. įskaitytinai.

Daugiau informacijos https://www.kupiskis.lt/

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite