Angle down Atgal

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys A. Tuma pažeidė Įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys A. Tuma pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas pradėtas pranešimo ir papildomai gautos medžiagos pagrindu. VTEK vertino A. Tumos elgesį, šiam dalyvaujant 2019 m. rugsėjo 26 d. vykusiame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame buvo priimti sprendimai, susiję su Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės sutvarkymo projektu. Šiame projekte numatyta įrengti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Tyrimo metu nustatyta, kad A. Tumai interesų konfliktas atsirado dėl jo ryšių su privačiais juridiniais asmenimis. Kaip matyti iš tyrimo metu gautos medžiagos, Tarybos narys yra vienas didžiųjų UAB „Kamineros grupė“ akcijų valdytojų, taip pat yra vienasmenis šios bendrovės valdymo organas bei kolegialaus valdymo organo pirmininkas. UAB „Kamineros grupė“ – vienintelis UAB „Klaipėdos Viktorija“, kuri vykdo apie 100 m atstumu nuo Atgimimo aikštės esančio viešbučio rekonstrukciją, akcininkas. Komisijos vertinimu, Arūno Tumos privatus interesas yra paremtas jo suinteresuotumu sėkminga tiek tiesiogiai valdomos bendrovės, tiek jos dukterinės įmonės veikla, kuri, kaip ir bet kuri kita privati bendrovė, pirmiausia orientuota į pelno siekimą ir kuo greitesnę bei didesnę investicijų grąžą.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Klaipėdos miesto savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių ir, siekiant užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams ateityje, kaskart atsiradus poreikiui spręsti su šios savivaldybės tarybos narių privačiais interesais susijusius klausimus savivaldybės tarybos ar jos komitetų posėdžiuose, priminti ar įpareigoti priminti nariams apie interesų konflikto grėsmę ir paskatinti politikus, turinčius privačių interesų, nusišalinti nuo tokių sprendimų rengimo, svarstymo ir (ar) priėmimo procedūrų. Pareikštus nusišalinimus spręsti individualiai (atskirai), įvertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą. 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite