Angle down Atgal

Klaipėdos licėjus pasirengęs naujiems iššūkiams

Nuo pirmadienio visos Lietuvos mokyklos pradėjo nuotolinį mokymą. Klaipėdos licėjaus pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniai nuotoliniu būdu mokosi jau nuo kovo 23 d. Gimnazistams per visas pavasario atostogos nuotoliniu būdu buvo organizuojamos mokomųjų dalykų konsultacijos. Licėjaus direktorė Regina Kontautienė sako, kad nuotolinis mokymas - tai antras iššūkis mokyklai.

Pirmasis iššūkis sėkmingai buvo įveiktas šių mokslo metų rudenį, baigus tarptautinio bakalaureato programos akreditacijos procesą, kai tarptautiniai ekspertai Klaipėdos licėjui suteikė teisę vykdyti šią programą. Tai pirmoji akredituota tokio mokymo įstaiga visoje Vakarų Lietuvoje.

Nepaisant karantino, licėjus nuotoliniu būdu tęsia moksleivių priėmimą naujiems mokslo metams.

Pasirinkta „Model“ sistema patogi ir mokiniams, ir mokytojams

Licėjus nuotoliniam mokymui organizuoti pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopose (5-12 klasės) pasirinko virtualią mokymosi sistemą „Model“. Pasak licėjaus inžinerinio ugdymo programos vadovės dr. Ilonos Rupšienės, mokiniams ši mokymo sistema patogi tuo, kad visą informaciją jie gali rasti vienoje vietoje.

Naudojant „Model“ sistemą mokiniui nereikia blaškytis tarp skirtingų įrankių ir siuntinėti atliktas užduotis elektroniniu paštu. Viskas vyksta „Model“ sistemoje. Mokiniai naudodami savo duomenis prisijungia prie konkretaus dėstomo dalyko, mato mokytojų užduotis, toje pačioje sistemoje įkelia atliktas užduotis, joje gauna ir mokytojų įvertinimus.

Apie tai, kad mokytojas darbą jau įvertino, mokiniai gauna pranešimus elektroniniu paštu.

Patogu ir tai, kad, naudojant šią mokymo platformą, kiekvienas mokinys mato savo darbo kalendorių, kuriame sužymėtos mokytojų užduotys, gali stebėti, ką turi padaryti, pasižymėti, ką jau padarė, ir tokiu būdu kontroliuoti savo darbą. Pasak I.Rupšienės, didelis programos „Model“ privalumas, kad mokiniai gali mokytis ne tik naudodami kompiuterį, bet ir planšetes ar mobiliuosius telefonus.

Mokinys prie mokymo programos gali prisijungti naudodamas tuos pačius prisijungimo duomenis, nufotografuoti atliktas užduotis ir įkelti nuotraukas mokytojui į sistemą.

„Jeigu situacija Lietuvoje nesikeis, esame visiškai pasiruošę mokslo metus baigti mokydami nuotoliniu būdu. Tikime, kad tai bus dar viena mūsų sėkmė„, - sako IT mokytoja I. Rupšienė.

5-12 klasių mokiniai nuotolinį mokymą pradėjo nuo kovo 30 d., o praėjusią savaitę visi licėjaus mokiniai buvo prisijungę prie „Model“ sistemos. Vaizdo konferencijų metu kiekvienai klasei buvo pristatytos pagrindinės mokymo(si) priemonės, vyko mokymai, kaip naudotis „Model“ sistema.

Mokiniai per vaizdo konferencijas bendravo su klasės auklėtoja, dalykų mokytojais, buvo priimti susitarimai, kaip vyks tarpusavio komunikacija ir visas mokymasis nuotoliniu būdu.

Ruošdamiesi pereiti prie mokymo nuotoliniu būdu pedagogai įdėjo labai daug darbo. Vyko intensyvūs mokymai, kaip maksimaliai išnaudoti programos „Model“ galimybes ir kitas virtualias ugdymo programas. Visų dalykų mokytojai perkėlė pamokų planus į virtualią erdvę, parengė vaizdo pamokas, sukūrė mokomąsias užduotis, numatė atsiskaitymo būdus ir pan.

Nuotoliniu būdu mokosi ir būsimieji pirmokai

Dėl patalpų stokos nuo šių mokslo metų būsimieji pirmaklasiai pagal autorinę Klaipėdos licėjaus priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi Melnragėje įsikūrusioje ugdymo įstaigoje - Mažajame Klaipėdos licėjuje. Šioje ugdymo įstaigoje vaikai pasirengia mokymuisi Klaipėdos licėjaus pirmoje klasėje.

„Paskutiniai mokslo metų mėnesiai labai svarbūs priešmokyklinukų ugdymui(si). Vaikų psichologinė branda, suaktyvėję pažinimo procesai, nuo mokslo metų pradžios mokykloje susiformavęs darbo ritmas - itin palankūs veiksniai tolesniam vaiko intelektiniam vystymuisi.

Todėl antrą mokslo metų pusmetį organizuota ugdomoji veikla labai svarbi vaiko asmenybės augimui ir pasirengimui mokytis pirmoje klasėje“, - pasakojo Mažojo Klaipėdos licėjaus direktorius Tomas Raibys.

Jis apgailestavo, kad karantino laikotarpis pakoregavo įprastą mažųjų mokinukų ugdymo(si) proceso ritmą, tačiau pasidžiaugė, kad mokymasis nuotoliniu būdu mažiesiems yra daug mažesnis iššūkis nei suaugusiems.

„Jau nuo kovo 23 d. organizuotas nuotolinis mokymas Mažajame Klaipėdos licėjuje sėkmingai vyksta naudojant virtualiąją ugdymo programą „Zoom“. Vaikų diena prasideda kaip ir anksčiau mokyklėlėje „Ryto ratu“, kai vaikai su savo mokytoja ir bendraklasiais susitinka per „Zoom“ vaizdo programą.

Vaikams labai patinka darbą pradėti visiems kartu. Visa dienos veikla vyksta internete pagal iš anksto sudarytą ir tėvams žinomą tvarkaraštį. Kasdien vyksta matematikos, kalbos, raštingumo, anglų kalbos veiklos. Taip pat organizuojamos muzikos, dailės, šokio vaizdo pamokėlės, siūlomos laisvalaikio namuose veiklos. Šio proceso metu labai svarbu emocinė vaikų būsena.

Mokytojai tikrai deda labai daug pastangų, kad sudomintų vaikus. Namų aplinka jiems - ne darbo, o poilsio zona. Tėveliai net stebisi, kad vaikai taip aktyviai dalyvauja, klauso, kad nori viską atlikti, ką jiems mokytojai pasiūlo“, - pasakojo Mažojo Klaipėdos licėjaus direktorius T. Raibys.

Nuo kovo 23 d. nuotolinį mokymąsi pradėjo ir Klaipėdos licėjaus pradinių klasių mokiniai. Mokiniams vyksta visos pamokos, siūloma, kuo užsiimti laisvalaikiu, dirba pagalbos vaikui specialistai. Klaipėdos licėjaus direktorės pavaduotoja Elena Burbienė teigė: „Pradžia esame patenkinti.

Palaikau kontaktus su mokinių tėveliais, kasdien domiuosi, kaip vyksta nuotolinio mokymo procesas kiekvienoje klasėje, kaip tą procesą vertina mokinių tėvai. Pirmoji darbo savaitė parodė, kad vertėtų pabandyti keisti įprastą pamokų tvarkaraštį, pergrupuojant pamokas į du blokus - pagrindinių dalykų ir meno, kūno kultūros, technologijų ir kt.

Taip pat planuojame pasiūlyti daugiau vaizdo pamokų, organizuoti mokiniams popamokinę veiklą.“ Ji akcentavo, kad mokymosi proceso tobulinimas yra nuolatinis procesas ir įprastomis sąlygomis, tad ir nuotolinio mokymo tobulinimas tikrai nėra išimtis.

Tarptautinio bakalaureato programa - dar viena puiki pasirinkimo galimybė gimnazistams

Klaipėdos licėjus šiuo metu vykdo visas nacionalines bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo programas: priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo. Nuo šių metų rugsėjo atsiras dar vienas pasirinkimas - tarptautinė bakalaureato (TB) programa, skirta 11-12 klasių mokiniams.

Vakarų Lietuvoje Klaipėdos licėjus - vienintelė gimnazija, kurioje bus vykdoma ši programa. Tad Klaipėdoje vidurinio ugdymo pakopos mokiniai turės dar vieną pasirinkimo galimybę - tarptautinį bakalaureatą.

Tai - aukštais akademiniais reikalavimais, subalansuotu ugdymo turiniu bei patikimu vertinimu pasižyminti programa, padedanti mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms pasaulio universitetuose ir tolesniam gyvenimui.

Tai galimybė įgyti pripažįstamą ir visame pasaulyje vertinamą diplomą ir stoti į geriausius pasaulio universitetus. Programa ypatinga tuo, kad visas mokymo(si) procesas vyksta tik anglų kalba. Mokomasi iš Jungtinėje Karalystėje išleistų vadovėlių, skirtų TB programą vykdančioms mokykloms.

Mokiniai mokosi šešis pasirinktus dalykus: tris aukštesniuoju lygiu ir tris standartiniu. Mokomųjų dalykų programa, mokymo metodika yra vienoda visose bet kurios šalies mokyklose, kuriose vykdoma tarptautinio bakalaureato programa. Baigus programą, laikomi visų pasirinktų šešių dalykų egzaminai. Egzamino rezultatus vertina tarptautinė organizacija.

Tad nesvarbu, kur mokomasi - ar Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, JAV, ar Lietuvoje, - vertinimas toks pat. Mokinys, baigęs šią programą, stodamas į bet kurį universitetą Lietuvoje ar užsienyje, priimamas pagal tos programos įvertinimą.

„Licėjuje turime labai plačią dalykų pasiūlą. Iš kalbų grupės siūlome mokytis anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų kalbas, iš socialinių mokslų - psichologijos, verslo vadybos, istorijos, iš gamtos mokslų - fizikos, chemijos, biologijos, taip pat siūlome informatiką ir matematiką„, - sakė direktorės pavaduotoja R. Petrauskienė.

Šiais mokslo metais Klaipėdos licėjuje suformuota parengiamoji tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasė. Dabartiniai dešimtokai (II kl.) jau ruošiasi mokymuisi pagal tarptautinio bakalaureato programą ateinančiais mokslo metais.

2020-2021 m. bus vėl formuojamos pirma (9 klasė) ir antra (10 klasė) parengiamosios tarptautinio bakalaureato (TB) programos diplomo klasės. Parengiamojoje TB programos klasėje mokiniai tobulina anglų kalbos įgūdžius, mokosi įvairių mokomųjų dalykų terminų anglų kalba, ugdo mokslinės tiriamosios veiklos ir grupinio darbo įgūdžius.

Mokiniai taip pat mokosi atsakomybės ir planuoti laiką - jiems yra skiriamos ilgalaikės savarankiškos užduotys. Taip ruošiamasi daugiakultūrei aplinkai, mokomasi anglų, prancūzų ir ispanų kalbų. Asmenybės formavimo ir socialiniai įgūdžiai ugdomi taikant esmines TB nepamokinės veiklos nuostatas ir principus (CAS).

Norinčių mokytis Klaipėdos licėjuje pagal tarptautinę bakalaureato programą gausiausias būrys moksleivių yra pačiame uostamiestyje. Tačiau programą renkasi ir mokiniai iš įvairiausių Lietuvos miestų mokyklų: Palangos, Gargždų, Plungės, Rietavo, Šiaulių ir kt.

Džiaugiamės, kad daugiakultūrę aplinką mokykloje padės sukurti pageidavimą licėjuje mokytis pareiškę mokiniai iš užsienio šalių - Ispanijos, Latvijos, Jungtinės Karalystės, Kanados.

Iki programos akreditacijos mokyklai dvejus metus buvo suteiktas mokyklos kandidatės statusas. Per šį laikotarpį mokytojams reikėjo įgyti dalykinių ir metodinių žinių, pasirengti kiekvieno dalyko mokymui anglų kalba. Visi mokytojai dalyvavo mokymuose užsienio šalyse, kur gavo dalyko mokymo pagal tarptautinio bakalaureato programą sertifikatus.

Taip pat buvo būtina labiau modernizuoti mokyklos mokymo(si) aplinkas, papildyti mokymo priemonių bazę. Klaipėdos licėjaus pasirengimą vykdyti šią programą tarptautiniai ekspertai įvertino aukščiausiais balais. Po vizito gautoje ataskaitoje nėra jokių pastabų ar nurodymų, jog reiktų ką nors taisyti ar papildyti“, - pasakojo licėjaus direktorė doc. dr. R. Kontautienė.

„Paskelbus karantiną, Klaipėdos licėjuje mokinių priėmimas vyksta nuotoliniu būdu. Norint mokytis pagal tarptautinio bakalaureato programą yra būtinas žinių patikrinimas. Kadangi karantino sąlygomis to padaryti negalime, tad atranką pratęsime iki karantino pabaigos.

Mokytis licėjuje naujais mokslo metais norą jau pareiškė daugiau nei 200 naujų mokinių. Apgailestaujame, kad šiuo metu turime gerokai mažiau laisvų vietų„, - apie mokinių priėmimą kalbėjo komunikacijos specialistė Birutė Banevičienė.

Griežtai draudžiama „Vakarų eksprese“ paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite