Angle down Atgal

Kiekvienas euras, skirtas vaikų užimtumui, išleistas ne veltui

Birštono savivaldybėje Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus iniciatyva organizuota konferencija, kurios metu buvo aptarti mokinių užimtumo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo rezultatai, pasidžiaugta Savivaldybės ir kitų rėmėjų dėmesiu jaunajai kartai ir finansine parama vaikų vasaros stovykloms, padėkota atskirų programų vadovams už kūrybiškumą ir iniciatyvas, pasidalinta mintimis apie pasirengimą kitų metų vaikų socializacijos, tautinio ir pilietinio ugdymo programų rėmimo konkursui. Konferencijoje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos vadovai, Socialinės paramos skyriaus darbuotojai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

Po nuotaikingo Birštono gimnazijos jaunučių choro (vadovė Toliama Ragienė) pasirodymo konferencijos dalyvius pasveikino Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė, kviesdama visus ieškoti naujų idėjų, ką dar pozityvaus būtų galima nuveikti dėl vaikų užimtumo savivaldybėje. Administracijos direktorės pavaduotojas Valentinas Vincas Revuckas, susipažinęs su šiemet vykdytų programų vadovų ataskaitomis, pastebėjo, jog Savivaldybės lėšos, skirtos mokinių užimtumui, buvo išleistos naudingai, vaikai įgijo pačių įvairiausių įgūdžių, kurie pravers tolimesniame gyvenime. Jo įsitikinimu, vaikų vasaros stovyklos, kitos užimtumo veiklos turi tęstinumą, jas gerai vertina ir patys stovyklautojai, ir jų tėveliai. Prie stovyklų sėkmės prisidėjo ir tai, kad jas organizuojant buvo pritraukta ir daugiau rėmėjų.
Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Vidos Gadliauskienės teigimu, 2019 metais Birštono savivaldybėje buvo vykdomi vertinimo komisijos atrinkti septyni mokinių socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo projektai. Po du projektus teikė Birštono gimnazija ir Sporto centras, po vieną – Nemajūnų dienos centras, Birštono viešoji biblioteka ir Meno mokykla. Iš Birštono savivaldybės biudžeto jų įgyvendinimui skirta 8907 eurai. Už šias lėšas mokiniams vasaros atostogų metu buvo organizuotos poilsio, sporto treniruočių, mokymo plaukti, muzikinės, etnografinės, skaitymo skatinimo stovyklos, kiti užsiėmimai. Iš viso į įvairias veiklas buvo įtraukta beveik 400 mokinių.
Konferencijoje gerąja stovyklų organizavimo patirtimi pasidalino Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Ferevičienė (projektas „Dėvėkime senolių rūbą“), psichologė Jolanta Veterienė („VEIK (vaiko emocijų išraiškos kontrolės) programa), Birštono sporto centro treneriai Linas Smailys, Jonas Juozaitis ir Aurimas Liuiza („Judėkime ir plaukime kartu“, „Individualių krepšinio įgūdžių gerinimo stovykla“), Nemajūnų dienos centro direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dirginčienė ir centre vykusios stovyklos „Stovyklaukime – draugaukime – pramogaukime“ vadovas Povilas Juozaitis, Birštono viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja Nijolė Raiskienė („Knyga – per tiltą ir erdvę“), Birštono meno mokyklos mokytoja metodininkė Reda Černiauskienė („Keliauk ir pažink drauge“). Apie muzikalių vaikų dalyvavimą Birštone vykusios Menų akademijos veiklose papasakojo Meno mokyklos mokytoja metodininkė Ramunė Liutvynskienė.

Daugelis pranešėjų pabrėžė, jog turėjo tikslą ne tik organizuoti vaikams kokybišką vasaros poilsį, bet ir padėti jiems įgyti arba sustiprinti tam tikras kompetencijas, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, sudaryti sąlygas plėtotis kūrybiškumui, skatinti poreikį judėti, pažinti, atrasti kažką naujo.
Pavyzdžiui, Birštono viešosios bibliotekos bibliotekininkės, skatindamos vaikų skaitymo įgūdžius, juos kvietė skaityti ir aptarti knygas netradicinėse miesto erdvėse, kurti savo knygą, organizavo kūrybines teatrinių lėlių ir scenografijos atributų gamybos dirbtuves, kartu statė spektaklį, vedė smėlio terapijos užsiėmimus, edukacijas apie vaistinius augalus, padedant psichologei, mokė vaikus atpažinti savo emocijas ir kt.
Meno mokyklos Dailės ir Muzikinio skyrių mokiniai vasaros poilsį stovykloje „Keliauk ir pažink drauge“ paįvairino etnokultūrine veikla – mokėsi kankliuoti suvalkietiškomis kanklėmis, lietuvių liaudies dainų, žaidimų ir ratelių, dalyvavo interaktyvioje edukacijoje Kauno liaudies instrumentų muziejuje, kūrė paveikslus ir vainikus iš žolynų, surengė koncertą ir parodą „Eglės“ sanatorijoje. Jau dvyliktus metus Birštono gimnazijoje rengiama stovykla „Dėvėkime senolių rūbą“ šiais metais mokiniams pasiūlė išbandyti medžio, odos apdirbimo ir kitas technologijas, jie turėjo galimybę pabendrauti su skulptoriais VšĮ „Meninė drožyba“ ir A.Česnulio sodyboje. Mokiniai apsilankė Druskininkuose, M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje, kur, įkvėpti garsaus dailininko kūrybos, ir patys pabandė piešti jo maniera ir kt.
Įvairios veiklos, fizinis aktyvumas, nauji įspūdžiai – šiais principais vadovavosi Nemajūnų dienos centre organizuotos stovyklos rengėjai, pasiūlę stovyklautojams pažintines edukacijas Vilniaus valdovų rūmuose, Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejuje, pramogas batutų parke, laisvalaikio terapijos užsiėmimus, sportines, kūrybines ir kitas veiklas, plėtojančias vaikų saviraišką, formuojančias socialinius ir dorinius įgūdžius, bendradarbiavimą, pozityvią lyderystę.
Birštono sporto centro treneriai šią vasarą moksleivius kvietė į dvi stovyklas, dalis veiklų buvo organizuotos prie Guostos ežero. Stovyklos „Judėkime ir plaukime kartu“ dalyviai gyveno palapinėse, todėl įgijo socialinių, išlikimo gamtoje, prisitaikymo prie bet kokių oro sąlygų įgūdžių, draugiško aplinkai elgesio. Plaukimo pamokos ežere, pačių gaminamos vakarienės ant laužo, sportinės estafetės, ekskursijos stovyklautojams paliko neišdildomų įspūdžių. Kita stovykla buvo surengta Birštono sporto centro jauniesiems krepšininkams, kurie treniruočių metu gerino individualius krepšinio įgūdžius, mokėsi siekti tikslų komandoje, sportavo ir didino fizinę ištvermę gamtoje.
Tarp šių minėtų vasaros stovyklų išskirtinė savo veikla – nuo sausio iki gegužės Birštono gimnazijoje vykdyta „VEIK (vaiko emocijų išraiškos kontrolės) programa“. Psichologės ir socialinės pedagogės padedami vaikai (daugiausiai, turintieji elgesio ir bendravimo sunkumų) grupėse mokėsi atpažinti savo stipriąsias puses ir jausmus bei tinkamai juos išreikšti, naudojant įvairius metodus – bendradarbiauti su kitais ir susidraugauti, tinkamai valdyti pyktį, įveikti kasdieninį stresą ir spręsti problemas.
Programą pristačiusi psichologė J.Veterienė ir konferencijos dalyvius pakvietė įsitraukti į draugystės rato „Giriu tave už…“ žaidimą, kurio metu jie vienas kitam išsakė pagyrimų ir padėkų už puikiai parengtas ir įgyvendintas vaikų užimtumo programas, iniciatyvumą, draugiškumą ir kitas bendradarbiavimui skatinančias savybes.
Konferencijoje buvo akcentuota, kad Birštono savivaldybės vaikai turi didelį laisvalaikio užimtumo veiklų pasirinkimą, be socializacijos programų, jie gali dalyvauti ir neformaliojo švietimo programose, įvairiuose būreliuose, studijose, kurių veiklas organizuoja gimnazija, Kultūros centras, Meno mokykla, Sporto centras, MB „Čiulba ulba“, UAB „ARV – Auto“, laisvieji mokytojai.
Dalė Lazauskienė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite