Angle down Atgal

Kelmės miesto Kražantės upės tvenkinys išliks

Praėjusią savaitę Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas, Egidijus Ūksas kreipėsi į žemės ūkio ministrą A. Palionį ir aplinkos ministrą K. Mažeiką dėl programos „Kurk Lietuvai“ kartu su Aplinkos ministerija vykdomo projekto „Tarpinstitucinės komunikacijos skatinimas upių atvėrimo žuvims klausimu“ galimų ketinimų išardyti Kražantės upės užtvanką Kelmės mieste.

Šią savaitę buvo gautas Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresniojo patarėjo V. Graičiūno atsakymas, kad Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane, patvirtintame aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312, numatyta gerinti žuvų migracijos sąlygas žemiau Kelmės užtvankos slenksčio Kražantės upės ruože ir atlikti upės vagos tvarkymo darbus. Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, programos „Kurk Lietuvai“ projektas „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas upių atvėrimo žuvims klausimu“ nesvarsto galimybės demontuoti Kelmės miesto tvenkinio Kražantės upėje užtvankos.

Žemės ūkio viceministras P. Narkevičius savo atsakyme patvirtino, kad savivaldybė 2010–2014 m. vykdė ir vis dar vykdo priemones, susijusias su Kelmės užtvanka. Pažymima, kad savivaldybė su Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos jau ir be užtvankos išardymo užtikrina programos „Kurk Lietuvai“ projekto siekį – padėti savivaldybėms pašalinti žuvų migracijos kliūtis.

Šiuo metu yra parengtas Kražantės upės ruožo žemiau užtvankos slenksčio vagos tvarkymo techninis darbo projektas, kurio vienas iš tikslų – užtikrinti visų migruojančių žuvų priplaukimą prie žuvų pralaidos esant vidutiniams ir minimaliems upės vandens lygiams, bei migruojančių žuvų patekimą į aukščiau užtvankos esančias nerštavietes. Viceministras P. Narkevičius informuoja, kad Žemės ūkio ministerija nepritaria programos „Kurk Lietuvai“ kartu su Aplinkos ministerija vykdomo projekto „Tarpinstitucinės komunikacijos skatinimas upių atvėrimo žuvims klausimu“ galimam ketinimui demontuoti Kražantės upėje esančią užtvanką, bei dėkoja Kelmės rajono savivaldybei už bendradarbiavimą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite