Angle down Atgal

Keičiamas šių metų valstybės biudžetas grąžintas tobulinti Vyriausybei

Seimas po pirmojo svarstymo grąžino Vyriausybei tobulinti 2021 m. valstybės biudžeto keitimo projektą, kuriame didžioji dalis lėšų numatyta koronaviruso pandemijos sukeltiems neigiamiems padariniams valdyti.

Pagrindiniu paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas pasiūlė Vyriausybei, tobulinant valstybės biudžeto keitimo projektą, padidinti asignavimus Krašto apsaugos ministerijai, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos įsipareigojimų, susijusių su naryste NATO, vykdymas. Pasak Seimo komiteto vadovo Mykolo Majausko, tam prireiks papildomai apie 20 mln. eurų.

Komitetas siūlo spręsti dėl 14,46 mln. Eur skyrimo savivaldybėms, kad savivaldybių biudžetų prognozuojamos pajamos savarankiškoms savivaldybių funkcijoms finansuoti 2021 m. palyginus su 2020 m. nemažėtų.

Perskirstant Krašto apsaugos ministerijos asignavimus taip pat pasiūlyta skirti 27 tūkst. Eur Lietuvos šaulių sąjungai (LŠS) trims papildomiems etatams įsteigti ir išlaikyti nuo liepos 1 d., kurie reikalingi stiprinant LŠS dalyvavimą pilietinio patriotinio ugdymo programose, perskirstyti lėšas Lietuvos socialinių mokslų centrui iš Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) asignavimų funkcijoms, kurios teisės aktais pavestos vykdyti ir atitinka ŽŪM vykdomų programų įgyvendinimą.

Antrasis valstybės biudžeto keitimo projekto svarstymas Seimo posėdyje numatomas birželio 17 d., priėmimas – birželio 22 d.

Patikslintas biudžeto projektas parengtas, siekiant finansuoti naujai išryškėjusius ir ilgiau nei planuota trunkančius poreikius bei priemones, susijusias su COVID-19 padarinių mažinimu. Taip pat patobulintame projekte atsižvelgiama į „Naujos kartos Lietuva“ plano numatomas investicijas iš Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo bei kitus finansinius valstybės ir jos gyventojų poreikius.

Pagal svarstomą projektą, tikslinamos 2021 metų valstybės biudžeto pajamos kartu su ES ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis sudarytų 11 mlrd. 824,4 mln. eurų, asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti – 16 mlrd. 573,1 mln. eurų (asignavimai viršytų pajamas 4 mlrd. 748,7 mln. eurų).

Šių metų valstybės biudžeto pajamas siūloma didinti 572,3 mln. eurų (5,1 proc.), o išlaidas – 731,7 mln. eurų (4,6 proc.). 2021 metų valdžios sektoriaus deficitas didės 1,4 procentinio punkto BVP ir sudarys 8,4 proc. BVP.

Papildomos lėšos numatomos koronaviruso padariniams valdyti ir švelninti, sveikatos ir socialinei apsaugai, naujai paramai verslui bei pažeidžiamoms visuomenės grupėms.

Pagal Seimo statutą, biudžetiniais metais Seimas gali pakeisti valstybės biudžetą. Jis keičiamas pagal tą pačią tvarką, pagal kurią sudaromas, priimamas ir tvirtinamas. Keičiant valstybės biudžetą, gali būti nesilaikoma dalies nustatytų terminų. Valstybės biudžeto pakeitimo įstatymas priimamas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma, jeigu jam neprieštarauja Vyriausybė.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite