Angle down Atgal

Kėdainių rajono savivaldybė pelnė trečiąją „Auksinę krivūlę“

Penktadienį sostinėje iškilmingai minint Vietos savivaldos dieną, Kėdainių rajono savivaldybei buvo įteikta trečioji „Auksinė krivūlė“. Tai aukščiausias ir svarbiausias šalies apdovanojimas, teikiamas už ryškiausias iniciatyvas ir darbus savivaldybėse nuo 2005 metų.

Kėdainių rajono savivaldybė buvo pastebėta ir įvertinta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos už pastangas pritraukti mergaites į technologijų srities neformaliojo ugdymo veiklas ir pelnė Tarnybos įsteigtą nominaciją „Už lyčių lygybės skatinimą“. Mūsų rajone skatinama moksleivius domėtis nestereotipinėmis lyčiai specialybėmis. Mokiniai drąsinami rinktis būrelius pagal norus, pomėgius ir gabumus, nesibaiminant vis dar visuomenėje egzistuojančių nuostatų apie „moteriškas“ ir „vyriškas“ specialybes.

„Laikmetyje, kuriame mes visi gyvename, lyčių lygybė turi būti ne išimtis, o norma. Tikiuosi, kad pelnę šį apdovanojimą, būsime įkvėpti padaryti dar daugiau, kad būtų dar lygesnės galimybės visiems kuo dažniau daryti pasirinkimus pagal norus ir gebėjimus, o ne stereotipiškai“, – sako rajono meras Valentinas Tamulis.

„Vyriškame“ būrelyje − mergaitės

Apdovanojimas pelnytas už nestereotipinių lyčiai specialybių ir įgūdžių ugdymą. Ypač čia pasižymėjo Juozo Paukštelio progimnazija. Mokykloje organizuojamas popamokinis moksleivių ugdymas, kur viena iš krypčių yra vis populiarėjanti robotika. Šio užsiėmimo tikslas – paskatinti vaikus domėtis inžineriniais mokslais bei praktiškai išbandyti robotikos sritį. 2018–2019 mokslo metais robotikos užsiėmimus šioje mokykloje lankė 36 mokiniai, iš kurių 15 buvo mergaičių, t. y. daugiau nei 41 proc. nuo visų lankančiųjų. 2017–2018 mokslo metų laikotarpiu mergaitės sudarė 25 proc. visų lankančiųjų vaikų. Pedagogams aktyvinant ir populiarinant robotikos užsiėmimus, į šią veiklą puikiausiai integruojasi ir mergaitės.

Siekiama, kad 2019–2020 mokslo metų laikotarpiu mergaičių būtų bent 50 proc., tokiu būdu norima sėkmingai ugdyti inžinerinius ir programavimo gabumus bei ruoštis IT ar inžinerinės krypties karjerai tiek mergaitėms, tiek berniukams. Juozo Paukštelio progimnazijoje organizuojami robotikos užsiėmimai yra nemokami.

Visur siekiama lyčių lygybės

Kėdainių rajono savivaldybės strateginiuose veiklos planuose akcentuojama, kad įgyvendinant veiklos programas nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Įgyvendinant Sveikatos apsaugos programą savivaldybė dėmesį bei resursus skiria sveikatos prevencinių programų įgyvendinimui abiems lytims. Finansuojamos moterims skirta Krūties vėžio prevencijos efektyvumo didinimo Kėdainių rajono savivaldybėje programa ir vyrams skirta Ultragarsinių diagnostinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje programa.

Įgyvendinant Savivaldybės valdymo tobulinimo programą, akcentuojama, kad visos viešosios paslaugos būtų teikiamos vadovaujantis ir moterų, ir vyrų lygybės principo įgyvendinimu.

Rengiant projektus, įrengiant viešąją infrastruktūrą, rengiamos apklausos, atsižvelgiama tiek į moterų, tiek į vyrų poreikius.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje skyrių ir padalinių vadovų pozicijose dirba 11 moterų ir 10 vyrų.

Iki šiol Kėdainių rajono savivaldybė buvo pelniusi dvi „Auksines Krivūles“. Pirmoji buvo įteikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 metais „Už socialinių paslaugų plėtrą“, antroji − „Už aktyvų dalyvavimą skatinant kurtis bendruomeninius verslus“. Pastarąjį įvertinimą suteikė LR ūkio ministerija.

Renginys kasmet organizuojamas Lietuvos savivaldybių asociacijos.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite