Angle down Atgal

Kazlų Rūdos savivaldybėje – neeilinis Tarybos posėdis

2021 m. vasario 25 dieną įvyko Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos dvidešimt šeštasis posėdis, kuriame buvo svarstyti 32 klausimai. Pirmojoje posėdžio dalyje iš užimamų pareigų, patiems prašant, buvo atleisti savivaldybės mero pavaduotojas M. Žitkus, administracijos direktorė E. Lukoševičienė ir administracijos direktoriaus pavaduotoja A. Matukynė.

Po slapto balsavimo Taryba pritarė socialdemokrato J. Kazlos skyrimui į mero pavaduotojo pareigas. Taip pat pritarta ir administracijos direktoriaus skyrimui. Nuo kovo 1 d. šias pareigas užims R. Zasienė.

2021 m. vasario 25 d. vykusiame Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas vienas svarbiausių šių metų sprendimų – patvirtintas 2021 metų Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetas. 2021 m. bendra biudžeto apimtis sudaro 13 491,2 tūkst. Eur. Išlaidos tvirtinamos pagal asignavimų valdytojus, finansavimo šaltinius ir priemones. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžetas subalansuotas, atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius, į laukiamus ir žinomus 2021 m. programų veiklos ypatumus bei savivaldybės finansines galimybes. Laikotarpis tikrai sudėtingas, ekonominė situacija nuolat kinta, todėl, vykdant 2021 m. biudžetą, daug kas priklausys nuo to, kaip bus renkamos lėšos į biudžetą.

Tarybos nariai pritarė projektams „Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Jūrės miestelyje“, „Sporto ir infrastruktūros gerinimas Antanavo kaime“ ir „Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Subačiškių ir Bagotosios gyvenvietėse“. Paraiškos pateiktos Sūduvos VVG strategijos įgyvendinimo finansavimui gauti. Jeigu, pagal pateiktas paraiškas bus skirta kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parama, planuojama, kad keturiuose kaimuose bus pagerinta sporto ir laisvalaikio viešoji infrastruktūra. Preliminarus visų trijų projektų biudžetas siekia 86 tūkst. Eur. Savivaldybės indėlis 24 tūkst. Eur. Projektų įgyvendinimo trukmė – 24 mėn., juos planuojama įgyvendinti 2021–2023 m.

Pritarta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos rengiamam projektui „Kazlų Rūdos miesto futbolo stadiono dangos atnaujinimas“. Paraiška teikiama Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti. Futbolas populiariausia sporto šaka Kazlų Rūdoje. Jį žaidžia įvairaus amžiaus grupių žmonės, todėl reikalingas stadiono dangos atnaujinimas, nes futbolo sezono metu stadione nuolat vyksta varžybos, treniruotės, o esama natūralios vejos danga turi itin ribotas naudojimo galimybes. Įgyvendinus numatytą projektą, būtų atnaujinta Kazlų Rūdos miesto stadiono, esančio M. Valančiaus g., danga keičiant natūralios vejos dangą į sintetinę stadiono dangą. Preliminarus projekto biudžetas 450 tūkst. Eur.  Savivaldybė planuoja prisidėti iki 150,00 tūkst. Eur nuosavu indėliu, kurį padengs Lietuvos futbolo federacija, jeigu Kazlų Rūdos savivaldybė įrengs sintetinei stadiono dangai būtinus stadiono pagrindus. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021–2023 metai.

Savivaldybės Taryba pritarė VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės reorganizavimo sąlygoms. Po reorganizacijos šios dvi įstaigos nuo 2021 liepos 1 d. bus sujungtos į vieną.

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdyje nauja redakcija patvirtintas patobulintas Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas. Naujoji aprašo redakcija nevyriausybinio sektoriaus atstovams palengvins projektinių paraiškų bei prašymų teikimo sąlygas. Šis Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas yra skirtas suteikti savivaldybėje veikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, stiprinti ir paremti aktyvias savivaldybėje veikiančias NVO, skatinti jų veiklos tęstinumą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite