Angle down Atgal

Kas yra Sekminės?

Tai yra Etaplius.lt skaitytojo nuomonė, už kurios turinį redakcija neatsako!

Birželio 9-ąją yra Sekminių šventė. Kaip nekeista, jauni žmonės, kurių keletos paklausiau, visiškai nieko nežino, ką reiškia Sekminės. Šventame rašte aprašoma, kad tą dieną Švč. Jėzaus Motina su apaštalais, besimeldžiančiais Paskutinės vakarienės kambaryje, nužengė ant jų Šventosios Dvasios ugnelės. Taigi taip aprašoma Sekminių šventės pradžia.

Aš labai gerai prisimenu, kaip buvo švenčiama ši šventė. Daug kas sakydavo, kad tai piemenėlių šventė. Gal dėl to, kad piemenys tą dieną iš berželių pindavo vainikėlius ir maudavo ant karvučių ragų, žodžiu, papuošdavo. O moterys už tai piemenims suspausdavo nemažus sūrius. Aš prisimenu kaip savo karvutę vesdavome į ganyklas už Dubysos. Vesdavome ne vien mes. Ganydavo jas jaunas dar vos 12 sulaukęs toks Vilčikauskas Elziukas, kuris gyveno jų sodyboje prie pat Dubysos ties Beinoriškės pakalne. Paupio pievos buvo gana plačios. Karvės ganydamosios nueidavo net iki taip vadinamo Dapšiavičiaus kalno ties Bazilionais. Taigi atėjus tai šventei visi, kurie ganė karves, nešdavo po nemažą sūrį. Be to, per Sekmines prasidėdavo ir maudymosi pradžia. Juk visi manė, o daug kas ir dabar tebemano, kad maudytis galima upėse ir ežeruose, tik nuo tos dienos.

Aš buvau jau paauglys ir gerai prisimenu, kaip tos dienos vakare būdavo rengiamos vakaruškos. O tais metais, kada buvo įkurti kolchozai, Bazilionų miestelis jaunimo netrūko. Mat iš kolchozo niekas negalėjo laisvai išvažiuoti ir dirbti kur nors mieste. Į vakaruškas ateidavo ir iš kaimų. Vakaruškas rengdavo, kaip tada sakydavo, buvusiame Valančienės name, kuris buvo nacionalizuotas. Tame pastate buvo viename kambarėlyje kultūros namai, kitame biblioteka. Kultūros namų vedėja, kiek pamenu, buvo tokia Razminaitė, o bibliotekos vedėju dirbo toks Gorys, nedidelio ūgio, su kuprele. Ir tame pastate buvo didelis kambarys, kaip sakydavo, salė, kurioje rodydavo kino filmus ir rengdavo vakaruškas. Gerai prisimenu, kaip muzikantai to vakaro vakaruškose užgrodavo polką ir sudainuodavo: Gaspadinė per Sekmines leido vištą ant kiaušinių.

Taigi liko tik prisiminimai anų dienų, prieš 70 metų. Būdavo linksma, nes buvome visi jauni. Taigi tokie išliko prisiminimai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite