Angle down Atgal

Karantinas sumažino ne visų Tarybos narių išmokų kartelę

Pirmą šių metų ketvirtį Seimo nariai parlamentinei veiklai išleido beveik 293 tūkst. eurų. Maksimaliai jie galėjo panaudoti per 440 tūkst. eurų, arba po 3 195 eurus kiekvienas parlamentaras. Manoma, kad mažesnes išlaidas lėmė nuo kovo vidurio paskelbtas karantinas.

„Banga“ domėjosi, ar Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariai solidarizavosi su gyventojams sunkiu laikotarpiu ir galbūt neėmė darbo užmokesčio ar išmokų už kanceliarines prekes, kurą ir pan.

Plati atlyginimų paletė

Darbo užmokesčio dar prieš prasidedant karantinui yra atsisakę šie Tarybos nariai: Albertas Albertjanas, Rūta Cirtautaitė, Vaclovas Dačkauskas, Nerijus Galvanauskas, Aušra Gudauskienė, Ligita Liutikienė, Andrius Vainius. Tarybos narys Vytautas Butkus atsisakė atlyginimo už balandžio 2 dienos Tarybos posėdį, o Tarybos narys Raimondas Simonavičius darbo užmokesčio atsisakė nuo balandžio 15 d.

Didžiausią darbo užmokestį už kovo mėnesį iš Tarybos narių gavo Virgilijus Skuodas, jam priskaičiuota 45,30 Eur suma; Sigitas Karbauskas (43,33 Eur); Vaclovas Macijauskas (34,27 Eur). Balandžio mėnesį didžiausias atlygis priskaičiuotas Alfredui Šiauliui (146,62 Eur); V. Macijauskui (125,50 Eur), Raimundui Daubariui (120,22 Eur).

Mažiausias atlygis už kovą priskaičiuotas V. Butkui (7,88 Eur) ir Vidai Ronkaitytei bei Česlovui Banevičiui (po 9,45 Eur). Balandį mažiausiai už darbą Taryboje gavo V. Butkus (priskaičiuota 73,11 Eur), Viktoras Kura (82,86 Eur), Č. Banevičius ir V. Ronkaitytė (po 87,73 Eur).

Remiantis Vietos savivaldos įstatymu, tarybos nariams (išskyrus merą ir jo pavaduotojus) už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama reglamente nustatyta tvarka. Atlyginimo už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas dydį nustato savivaldybės taryba. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo, reglamento nustatyta tvarka pateikdamas prašymą dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui šioje dalyje nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Daugiausia – transportui

Tarybos nario darbo užmokestis nublanksta prieš išmokas už kurą, kanceliarines prekes ir pan. Vietos politikui pervedama maksimali išmoka gali siekti 300 Eur, tačiau Tarybos narys privalo laiku Centrinei buhalterijai pateikti kvitus, įrodančius patirtas išlaidas.

Kiek išlaidų, susijusių su atstovavimu gyventojams, patyrė vietos politikai karantino laikotarpiu, kai susitikimai iš esmės buvo uždrausti, bendravimas vyko nuotoliniu būdu? Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Centrinės buhalterijos duomenys liudija, kad kai kurie politikai laiko veltui nešvaistė, daugiausia lėšų išleido būtent transportui.

Pagal Savivaldybės administracijos Centrinės buhalterijos duomenis matyti, kad kovo 16–31 d. laikotarpiu daugiausia transportui išleido Tarybos narės Vida Ronkaitytė (253,97 Eur), Ligita Liutikienė (205,53 Eur), Tarybos narys A. Šiaulys (164,63 Eur).

Išmokų apyskaitos buhalterijai neteikia A. Albertjanas, N. Galvanauskas, A. Vainius. Karantino laikotarpiu neteiks ir V. Macijauskas. Už karantininį kovo laikotarpį kvitų nepateikė ir Tarybos nariai Audronė Balnionienė, V. Dačkauskas, R. Daubaris, A. Gudauskienė, S. Karbauskas, Arvydas Katkus, Bronius Markauskas, Loreta Piaulokaitė-Motuzienė, Martynas Pocius, Violeta Riaukienė, V. Skuodas.

Vieni išleido, kiti solidarizavosi

Balandį praleidome karantine nuo pradžios iki galo, tačiau, pasirodo, dalis Tarybos narių neišvengė išlaidų. Daug jų patyrė Tarybos narė R. Cirtautaitė (326,10 Eur), taip pat L. Liutikienė (323,78 Eur), V. Skuodas (317,94 Eur). Minėtųjų išlaidos – transporto, jiems pervesta po 300 Eur, nes tai maksimali Tarybos nario išmoka. Per 300 Eur tą mėnesį išleido ir Č. Banevičius, A. Katkus, A. Šiaulys.

Sąskaitų už balandžio mėnesį nepateikė ir taip solidarizavosi visai šaliai sunkiu laikotarpiu šie Tarybos nariai: A. Albertjanas, A. Balnionienė, V. Butkus, R. Daubaris, N. Galvanauskas, A. Gudauskienė, Rasa Linkienė, V. Macijauskas, B. Markauskas, L. Piaulokaitė-Motuzienė, V. Riaukienė, V. Ronkaitytė, A. Vainius.

Klaipėdos rajono savivaldybės meras B. Markauskas „Bangai“ teigė, jog oficialaus raginimo atsisakyti darbo užmokesčio, išmokų Tarybos nariams nebuvo. „Vyko tik pokalbiai, tačiau negalime priversti atsisakyti Tarybos narius to, kas numatyta Tarybos veiklos reglamente. Tai kiekvieno apsisprendimo teisė“, – sakė meras B. Markauskas. Tačiau jis pastebėjo, jog sunku patikėti, jog kai kuriais atvejais išlaidos buvo tokios didelės, ypač balandį, kai bendrauti su gyventojais iš esmės nebuvo galimybės, pastaroji atsiranda tik dabar.

KOMENTARAI

  • Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Biudžeto ir ekonomikos komiteto pirmininkas Nerijus GALVANAUSKAS: „Pats išmokų neimu, tiesiog taip nusprendžiau, nes mano darbinė veikla susijusi su daugybe komandiruočių į kitas ES šalis, ypatingai kiekvieno mėnesio pradžioje, kai nevyksta Tarybos posėdžiai ir kai reikia pristatyti išlaidas pateisinančius dokumentus. Aš nuolat vėluodavau pateikti, tai apsisprendžiau visiškai atsisakyti. Darbo užmokesčio neimu dėl painiavos deklaruojant, nes pajamų gaunu taip pat iš kelių šalių, pajamos įvairių tipų, tai lengviau jas vėliau deklaruoti. Kaip vertinu kitų Tarybos narių elgesį, kai karantino laikotarpiu Centrinei buhalterijai pateikiamos sąskaitos nesumažėjo? Neigiamai. Tačiau kiekvieno politiko asmeninis reikalas, ar jie solidarizuojasi su visuomene. Visada teisia rinkėjai. Kiek teko girdėti, keletas Tarybos opozicijoje esančių frakcijų pasisako už išmokų didinimą. Nors frakcija dar nėra apsisprendusi, aš asmeniškai nepritariu didinimui, nepritariu jo „susiejimui“ su vidutiniu ar minimaliu atlyginimu, nebent su kažkokiu kainų indeksu, pvz., kuro kaina sumažėjo 30 proc., išmokos mažėja irgi atitinkamai, bet tokią sistemą būtų sudėtinga administruoti...“
  • Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Biudžeto ir ekonomikos komiteto narys Alfredas ŠIAULYS: „Nemanau, kad per karantiną veiklos sumažėjo, mitas, kad Tarybos nariai nieko neveikia. Galbūt esate blogai informuoti. Vietos politikai ne tai, kad turėjo mažiau veiklos, bet dar daugiau. Važiavimai pas žmones, įvertinimas konkrečių kelių būklės – viską reikėjo savomis akimis pamatyti. Vyko daug darbų. Tiesa, nuo pat pirmų dienų buvo keliamas klausimas, kam Tarybos nariui išmoka per karantiną, tačiau man tai kėlė abejonių. Aišku, gal kiti Tarybos nariai sėdėjo, bet mano atžvilgiu viskas buvo reikalinga. Lėšos panaudotos taip, kaip reikia.“
comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite