Angle down Atgal

Kalviškėse atidaryta nauja nuotekų valykla

Vilniaus rajono teritorijoje sėkmingai plėtojama tiek vandens tiekimo, tiek nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Šiandien, rugsėjo 29 d., Kalviškėse įvyko oficialus naujosios nuotekų valyklos atidarymas ir darbų rezultatų pristatymas.

Pasidžiaugti pasiektais rezultatais susirinko ne tik vietos gyventojai, bet ir svečiai.

„Labai džiaugiuosi, kad mes prisidedame prie to, kad gyventojai gautų naujas, kokybiškas paslaugas. Komunalininkų darbas nėra labai pastebimas, akcentuojamas, bet to darbo svarba yra labai didelė. Ji lemia ir gyventojų gyvenimo kokybę. Šiandien taip pat galime pasidžiaugti statomų ir jau baigtų objektų rajone gausa. Linkiu, kad šie darbai taip pat sklandžiai vyktų ir toliau“, – džiaugsmo neslėpė merė.

Atidarymo kulminacija tapo simbolinės raudonosios juostos perkirpimas. Tradicinis gestas buvo patikėtas merei Marijai Rekst, UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktoriui Viktorui Tankeliun bei darbus atlikusios įmonės „August ir Ko“ direktoriui Raimondui Zmailai. Vėliau svečiai buvo pakviesti į ekskursiją po naująjį objektą, kurią pravedė statybos darbų vadovas Jurij Vaitkun.

Iki šiol Kalviškių gyventojų nuotekos buvo valomos AB „Vilniaus paukštynas“ įsikūrusio Rudaminos k. nuotekų valymo įrenginiuose. Įmonė yra suplanavusi rekonstruoti savo nuotekų valymo įrenginius ir pritaikyti juos tik gamybinių nuotekų valymui. Savo ruožtu UAB „Nemėžio komunalininkas“ siekė atsisakyti perkamų nuotekų valymo paslaugų, taip sumažinant įmonės patiriamas išlaidas, todėl buvo priimtas sprendimas pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius, kuriuose bus valomos Kalviškių gyvenvietės buitinės nuotekos.

Verta paminėti, kad projektuojant naująją nuotekų valykla buvo pasitelktas gyventojams labai naudingas sprendimas. AB „Vilniaus paukštynas“ ir Kalviškių valyklos sistemos turi rezervinę jungtį. Esant techniniams nesklandumams Kalviškių valykloje, čia keliaujančias nuotekas perimtų vylyti paukštyno įrenginiai ir atvirkščiai – esant avarijai Rudaminos paukštyno valyklose, Kalviškių valykla padėtų užtikrinti nepertraukiamą nuotekų valymo paslaugos teikimą.

Atidarymo metu AB „Vilniaus paukštynas“ direktorius D. Gudačiauskas džiaugėsi sėkmingu bendradarbiavimu. „Šis objektas palengvins mums darbą, nes jeigu mūsų sistemoje įvyks kažkokie nesklandumai, tai šitas objektas galės mums pagelbėti ir atvirkščiai. Šis nuotekų valymo objektas ir mūsų yra sujungti vamzdžiu, kurio dėka yra įmanomas bendradarbiavimas. Linkiu vadovui, kad visa nuotekų valymo technika veiktų tik sklandžiai, nes ji yra kaip ir patys nepatraukliausi žmogaus organai, bet ir kone svarbiausi“, – sakė paukštyno direktorius.

Nuotekų valymo įrenginiai Kalviškių kaime rekonstruoti vykdant projektą „Nuotekų valymo įrenginių statyba Kalviškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r.“ ir buvo finansuojami tik iš Savivaldybės biudžeto. Projekto vertė virs 579 tūkst. Eur., rangos darbus vykdė UAB „August ir Ko“. Naujų įrenginių našumas yra 184 kub. metrai per parą. Prie naujų valymo įrenginių bus perjungti esami 308 būstai.

Naujoji nuotekų valykla, tai taip pat puiki investicija į švaresnę aplinką. Nauji Kalviškių valymo įrenginiai nuotekas išvalo pagal griežčiausius aplinkosauginius reikalavimus, nesukeldami jokios taršos aplinkai.

Savivaldybė ir kitose gyvenvietėse savo biudžeto lėšomis finansuoja nuotekų valymo įrenginių projektavimą, rekonstrukcijas ir statybas bei prisideda prie investicinių projektų įgyvendinimo. Šiais metais Savivaldybės lėšomis buvo pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Bezdonių k.

Per pastaruosius 10 metų Savivaldybė finansavo arba prisidėjo prie ES investicinių projektų įgyvendinimo naujoms nuotekų valykloms pastatyti: Marijampolio, Skaidiškių, Kalvelių, Rukainių, Airėnų, Maišiagalos, Sudervės ir jau minėtuose Bezdonių ir Kalviškių gyvenvietėse.

Savivaldybė taip pat finansuoja vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukciją ir statybas, vandens gerinimo įrenginių įrengimą, nuotekų valymo įrenginių statybas. 2019 metais Savivaldybė skyrė beveik 1,5 mln. Eur nuotekų valymo įrenginių projektavimui, statybai bei rekonstrukcijai, vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimui, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimui, rekonstrukcijai ir plėtrai, paviršinių nuotekų tvarkymo tinklų eksploatavimui, rekonstrukcijai bei statybos darbams, prisidėjo prie investicinių projektų bei atliko kitus darbus vandentvarkos ūkyje.

Verta paminėti dvi stambias investicijas į vandentvarkos ūkį Skaidiškėse ir Galgių k. 2019 m. buvo inicijuotas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“, kurio vertė 1,334 mln. Eur. Pagal projektą 2020-2021 m. planuojama suprojektuoti ir pakloti daugiau kaip 10 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, taip suteikiant 345 gyventojams galimybę prisijungti prie centralizuotų tinklų. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.

Be to, nuo 2019 m. sėkmingai tęsiamas investicinio projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Galgių k.“ įgyvendinimas. Bendra projekto vertė – beveik 2,9 mln. Eur. Galgių k. numatoma pakloti apie 15 km vandentiekio tinklų ir apie 16 km nuotekų tinklų – taip sudarant galimybę 780 gyventojų naudotis centralizuotomis vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Iš projektui skirtų sutaupytų lėšų, šiemet planuojama pakloti 1,43 km vandens tiekimo ir 1,14 km nuotekų surinkimo tinklų, taip sudarant galimybę ne mažiau kaip 53 gyventojams prisijungti prie centralizuotų tinklų.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite