Angle down Atgal

Kaip pa­dėti vai­kams sau­giai mo­ky­tis in­ter­ne­te?

In­ter­ne­te vai­kai at­ran­da dau­gybę nau­din­gos in­for­ma­ci­jos, pa­trauk­lių bend­ra­vi­mo ir mo­ky­mo­si įran­kių, įvai­rių pra­mogų. Ta­čiau ša­lia visų gerų da­lykų vir­tua­lio­je erdvė­je sly­pi ir grėsmių. Elektroninių ryšių bend­rovės „Splius“ mar­ke­tin­go va­dovė In­ga Ka­ric­kienė pa­ta­ria tėvams, kaip už­tik­rin­ti vaikų sau­gumą in­ter­ne­te, ir pa­sa­ko­ja apie „Sto­po“ pa­slaugą:
 

– Vaikai atkartoja suaugusiųjų elgesį, tad tėvai turėtų rodyti pavyzdį, kaip saugiai ir kultūringai elgtis internete. Nesilankykite neaiškaus pobūdžio svetainėse, nerašykite kito žmogaus orumą įžeidžiančių komentarų, neskelbkite asmeninės informacijos (namų adreso, telefono numerio, asmens kodo ir t. t.). Paprašykite to nedaryti vaikų.

Būtina domėtis, ką jūsų vaikas veikia internete, su kuo jis susipažįsta ir bendrauja. Aišku, tai neturi virsti persekiojimu – verčiau pelnykite vaikų pasitikėjimą abipuse pagarba ir nuoširdumu. Jeigu pastebite, kad vaikas susiduria su neteisėtu ar žalingu turiniu, elektroninėmis patyčiomis, apie tai galite pranešti interneto karštąja linija www.svarusinternetas.lt.

Virtualus pasaulis – neatsiejama realaus gyvenimo dalis. Vis tik internetas mūsų gyvenimą tik papildo, o ne jį pakeičia. Todėl rūpinkitės, kad laikas, kurį vaikai praleidžia internete, neprailgtų ir būtų prasmingas. Kuo mažesnis vaikas, tuo mažiau laiko jis turėtų leisti prie kompiuterio ar kitų technologijų.

Tėvams, nerimaujantiems, kad jų vaikai ištisą dieną naršo internete, pamiršę visas savo pareigas, aktuali „Splius“ teikiama paslauga ‚Stopas“. Ja naudojantis, interneto ryšys kliento namuose gali būti laikinai sustabdytas. Šią paslaugą galima užsisakyti savitarnos svetainėje MANO SPLIUS arba kreiptis į „Splius“ klientų aptarnavimo skyrių. Internetas kliento namuose gali būti sustabdomas dviem būdais – skambučiu į telefono numerį 8 700 12 177 (norint, kad interneto ryšys atsinaujintų, vėl reikia skambinti tuo pačiu numeriu) arba savitarnos svetainėje MANO SPLIUS, paslaugų valdyme pasirinkus skiltį „Stopas“. Klientai, naudojantys paslaugą „Stopas“, gali nustatyti ir specialų tekstą, kuris atsirastų monitoriaus ekrane, sustabdžius interneto tiekimą. „Laikas ruošti pamokas, mielasis :)“, „Ar jau suplovei indus?“ ir panašūs tekstai gali nustebinti jų atžalas.

 

Paslauga „Stopas“
„Splius“ klientams teikiama nemokamai,
nekainuoja
ir skambučiai numeriu
8 700 12 177

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite